Apocalyps Münsterland | Museum project | Cultuur | Tentoonstelling
© Münsterland e.V. / Design by BOK + Gärtner GmbH

Apocalyps Münsterland

Het project

"Apokalypse Münsterland" is een samenwerkingsproject van musea en tentoonstellingshuizen die digitale bemiddelingsmethoden en bezoekersgerichte benaderingen uitproberen om zich te positioneren voor de toekomst. Onder de projectleiding van Münsterland e.V. werkten meer dan 25 culturele instellingen in het Münsterland samen met de samenwerkingspartners Münster Hogeschool, afdeling architectuur (Münster School of Architecture, MSA), BOK + Gärtner GmbH (bureau voor communicatiedesign en scenografie) en het FabLab van münsterLAND.digital e.V..

Centrale actieterreinen van het project zijn samenwerking, participatie, digitalisering en mobilisering van het culturele aanbod. Tegen de achtergrond van een digitale apocalyps en een roep om hulp uit de toekomst, stelden de musea en tentoonstellingshuizen hun bezoekers de volgende leidende vraag: "Welk cultureel goed wilt u behouden en waarom?". Dit kon een tentoonstelling zijn, maar ook ideeën, concepten en andere schatten kwamen in aanmerking.

Het concrete resultaat was een digitale en gemobiliseerde tentoonstelling. Het toerde in de zomer van 2019 langs 16 stations in het Münsterland en hielp de deelnemende instellingen om meer zichtbaarheid in de regio te krijgen. Daarnaast was het de bedoeling nieuwe groepen bezoekers aan te spreken.

Het Verhaal

Münsterland heeft een SOS uit de toekomst ontvangen: De mensen zijn hun wortels kwijt. Altijd op de draad, in de matrix, op zoek naar afleiding. De ondergang kwam sluipend: mobiele telefoon, tablet en smart TV waren slechts de eerste voorbodes van totale digitalisering. Na de digitale apocalyps is niets meer echt, niets heeft nog inhoud.

Alles is uniform en gestandaardiseerd. De maatschappij dreigt in te storten. Maar wetenschappers vinden de verlangde culturele diversiteit: in het verleden, in ons. Een dosis gedigitaliseerde cultuur uit het heden moet naar de toekomst worden gezonden en daarin worden gevoed. Een roep om hulp om dit te doen overstijgt de grenzen van ruimte en tijd.

"Stuur ons cultuur! Kunst, artefacten, literatuur, objecten, ideeën, concepten, schatten!" luidt het SOS uit de toekomst. De toekomst wil weten waar mensen om geven. Wat hen beweegt. Wat ze willen behouden.

Het SOS uit de toekomst

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.

Het Münsterland heeft gestemd! Deze 28 cultuurgoederen gingen op tournee door de regio

De tentoonstelling

Van half oktober tot half december 2018 mochten bezoekers van de musea één cultuurgoed per museum uitkiezen. De selectie van 28 cultuurgoederen werd een nieuwe tentoonstelling en toerde van 23 augustus tot 19 oktober 2019 door het Münsterland.

Transportband

Het project wordt bevorderd en gesteund door het Ministerie van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen(Rijksprogramma regionaal cultuurbeleid), de LWL-Cultuurstichting, de Commerzbank-stichting en het Bondsministerie van Voedselvoorziening en Landbouw op grond van een resolutie van de Duitse Bondsdag (federaal programma voor plattelandsontwikkeling).

Andere eigen projecten

Sluiten Neem contact op met