Cultuurmodel Münsterland

De culturele missie van Münsterland vat de sterke punten en kenmerken van onze regio samen. Het dient als leidraad, oriëntatiehulp en stimulans voor culturele actoren en hun projecten. Het is met name van belang bij het aanvragen van financiering uit het programma voor regionaal cultuurbeleid, aangezien het sinds 2011 de basis vormt voor projectfinanciering.

De cultuurregio Münsterland - een regio met potentieel

Het Münsterland is een culturele regio die sinds de Middeleeuwen historisch gegroeid is. Het kan ook bogen op een geschiedenis van bijna zevenhonderd jaar als een volwaardige regio. De identiteit van het land, die besloten ligt in zijn zelfbeeld, is gebaseerd op deze historische continuïteit en wordt gedeeld in het bewustzijn van de bevolking - waarbij de historische grenzen tot op de dag van vandaag grotendeels als administratieve grenzen zijn blijven bestaan.

Het Münsterland is een dynamische regio in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit, stad en land, nuchterheid en innovatiekracht, regionaal bewustzijn en internationale oriëntatie. Deze spanningsvelden geven ook vorm aan de cultuur van de regio.

Projecten in het kader van het Regionaal Cultuurbeleid (RKP) moeten deze spanningsvelden en het hieronder beschreven potentieel van de regio in de conceptie van hun projecten verwerken. Dit resulteert in "speelvelden" van nieuwe ideeën die ervoor zorgen dat de projecten geworteld zijn in en met de regio.

Potentieel

Potentieel: Binnen- en buitenruimten

Het Münsterland wordt gekenmerkt door zijn karakteristieke landschap, door tuinen en parken, door architectonisch opmerkelijke, vaak historische gebouwen en stadscentra. Als dragers van geschiedenis en verhalen verwijzen zij naar een bijzonder, bewogen verleden en getuigen zij van een levendig heden. Vele plaatsen zijn reeds bekend en cultureel gevestigd - maar vele moeten nog worden ontdekt of herontdekt. De plaatsen moeten in het artistieke proces worden opgenomen, hun geschiedenis en eigenaardigheid moeten de impuls zijn voor artistieke confrontaties.

De plaatsen zullen met elkaar worden verbonden door een grote verscheidenheid van routes - federale en waterwegen, pelgrims- en smokkelroutes, fiets- en ruiterpaden - die het landschap ontsluiten en tastbaar maken, maar die ook zelf de plaats van kunstprojecten kunnen worden.

Potentieel: Gevestigde instellingen

Het culturele werk in Münsterland is gebaseerd op talrijke reeds gevestigde instellingen die uitmuntend zijn op hun gebied. Met zijn dichtheid aan musea, kunstverenigingen, concertzalen en theaters is dit culturele landschap ook in een supraregionale vergelijking indrukwekkend.

Naast het creëren van culturele programma's spelen opleiding en bijscholing alsmede de bevordering van beroepskunstenaars en culturele werkers een belangrijke rol in het Münsterland. De klassieke onderwijsinstellingen zoals universiteiten, technische hogescholen, kunstacademies en muziekacademies worden aangevuld met nationaal gerenommeerde studiebeursprogramma's en kunstenaarsresidenties.

Als projectsponsors leveren deze instellingen een onmisbare bijdrage aan het veelzijdige culturele aanbod in Münsterland. Als projectpartners brengen zij hun respectieve potentieel en deskundigheid in regionale en supraregionale samenwerkingsprojecten in.

Potentieel: innovatiegebied

Het Münsterland staat voor tradities, economische stabiliteit en vaste oriëntaties. Het is echter ook een gebied van innovatie voor het bedrijfsleven, de wetenschap en de cultuur. Zo heeft het Münsterland zich ontwikkeld tot een van de meest innovatieve locaties voor textieltechnologie in Duitsland. Andere economische sectoren, zoals de machine- en installatiebouw, de voedingsindustrie en de gezondheidsindustrie, vormen eveneens centrale clusters in de regio.

Als uitstekende locatie voor onderwijs en wetenschap staat het Münsterland ook voor wetenschappelijk denken buiten de gebaande paden. Op het gebied van onderzoek en onderwijs heeft het Münsterland een hoge dichtheid aan wetenschappelijke "laboratoria" die internationale faam genieten. Dit gebied van innovatie biedt een groot thematisch en structureel potentieel voor samenwerking en artistiek debat.

Actieprofiel "Nieuwe gebeurtenissenvelden

De specifieke regionale mogelijkheden van het Münsterland moeten worden weerspiegeld en geïnterpreteerd door middel van kunst- en cultuurprojecten in samenwerkingsverband van alle disciplines. Zo ontstaan nieuwe evenemententerreinen die de regio nog meer dan voorheen tot een plaats van ontdekking en een laboratorium van hedendaagse kunst maken.

Nieuwe evenemententerreinen bieden ruimte voor onvoorziene, spannende artistieke ontwikkelingen, voor experimenten, voor inspirerende uitwisselingen tussen kunstenaars en publiek, professionals en amateurs, nieuwkomers en bekende namen.

Innovatieve kunstprojecten gaan creatieve samenwerkingsverbanden aan met bedrijfsleven en onderzoek, reële en virtuele werken of mediaprojecten haken in op actuele technologische ontwikkelingen en confronteren het beeld van een innovatief Münsterland.

Gevestigde instellingen worden vanuit een ongewoon perspectief getoond, onontdekte of onopvallende plaatsen worden met hun specifieke eigenaardigheid artistiek tot bewustzijn gebracht - goede en verrassende kunstprojecten blijven in het geheugen gegrift als een blijvende ervaring. Grensoverschrijdende, internationale samenwerkingsverbanden geven spannende impulsen aan de lokale cultuur en verbreden de horizon.

Nieuwe gebeurtenisvelden zijn niet noodzakelijk gebonden aan een vaste plaats. Het zijn "ruimten met een open geest", projecten met een interregionaal en internationaal karakter die de creativiteit en het improvisatievermogen van kunstenaars en publiek uitdagen. Nieuwe evenemententerreinen hoeven de kunst niet dagelijks opnieuw uit te vinden; ook tradities zijn het waard actuele artistieke vragen te stellen - maar hetzelfde oude, beproefde en verwachte is in de zin van deze mission statement van minder belang. Nieuwe evenemententerreinen creëren vrije ruimtes binnen en buiten het gebruikelijke culturele establishment en stimuleren de communicatie over goede en spannende kunst in het Münsterland.

  • Regionaal cultuurbeleid

    "Het regionaal cultuurbeleid (RKP) is een financieringsprogramma van de deelstaat NRW. U kunt het gebruiken om uw cultureel project in Münsterland te laten financieren. Kom meer van ons te weten!

    Mehr erfahren

Andere onderwerpen

Sluiten Neem contact op met