Kulturcamp Münsterland 2021 | "Wij zijn de toekomst?!"
Cultureel Kamp Münsterland 2021
© Münsterland e.V.

"Wij zijn de toekomst?!"

Thought Bubble
© Unsplash/Volodymyr Hryshchenko

Uitspraken, indrukken, kritiek van de jonge deelnemers

Als je vandaag over morgen wilt praten, moet je vandaag met de ontwerpers van morgen praten - en niet alleen over hen. Jolie Drath, Corinna Koselleck, Julia Pistler en Jonas Remke nodigen u uit voor deze dialoog bij het online kampvuur. Zij voltooien momenteel allemaal hun vrijwillig sociaal jaar (FSJ) in cultuur en willen graag hun indrukken delen: Impressies van "hun" realiteit van het leven en hun ervaring van mogelijkheden en taken in het plaatselijke culturele leven. En ze willen graag een ruil aangaan: Wat betreft de culturele werkers in Münsterland, wat vinden zij van de indrukken van de FSJers? Het is niet de bedoeling de vooroordelen tussen de generaties verder te versterken of nieuwe of oude conflicten na te jagen. In plaats daarvan moet de deelname van jonge volwassenen aan cultuur open, eerlijk, maar ook kritisch worden besproken. Want de vraag is: Zijn wij samen de toekomst?

Online kampvuur van 14.25 tot 15.25 uur.

Moderatie en inbreng: Jolie Drath(Dienst Cultuur Münsterland), Corinna Koselleck(Historische Site Villa ten Hompel), Julia Pistler(Levenshuis Stemwede), Jonas Remke(Openbare Bibliotheek Münster)

ANDERE EVENEMENTEN VAN 14:25 TOT 15:25 UUR