Cultureel Kamp Münsterland 2021 | Culturele administratie van de toekomst
Cultureel Kamp Münsterland 2021
© Münsterland e.V.

"Schaarste beheren" of het culturele leven actief vormgeven?

Bijeenkomst Culturele Raad 2014
© Münsterland e.V.

Zelfconceptie en taken van de gemeentelijke cultuuradministratie in Münsterland

Het afgelopen jaar heeft de sterke, maar ook de zwakke punten van de culturele sector laten zien. Voor de toekomst moet de gemeentelijke cultuuradministratie zich afvragen hoe zij deze uitdagingen het hoofd kan bieden. Welke randvoorwaarden zijn nodig om goed cultureel werk te kunnen verrichten in de gemeenten van het Münsterland? Wat is de toekomstige taak van de culturele administratie in onze regio? Wat is haar zelfbeeld of profiel? Laten de financiële middelen ruimte voor de toekomst en welke rol spelen de andere (vrijwillige) culturele actoren in de gemeente bij het vormgeven van het culturele landschap?
Wij willen deze en soortgelijke vragen met u bespreken. Het doel is uit te werken onder welke verschillende voorwaarden het gemeentelijk cultureel werk in Münsterland plaatsvindt en wat nodig is om het geschikt te maken voor de toekomst.

Workshop | 13:15 - 14:15 uur | online

Sprekers: Silke Althoff (hoofd van het cultuurbureau, stad Dülmen), Janis Große-Wöstmann (hoofd cultuur, gemeente Neuenkirchen)

ANDERE EVENEMENTEN VAN 13:15 TOT 14:15 UUR