Culturele Raad Münsterland bespreekt culturele projecten
Culturele Raad Münsterland

Culturele Raad Münsterland

De Kulturrat Münsterland verenigt ongeveer 50 vertegenwoordigers uit politiek en bestuur, alsmede uit verschillende culturele sectoren.

Een van de belangrijkste taken van de Culturele Raad van Münsterland is het adviseren en aanbevelen van projecten voor financiële steun via het programma voor regionaal cultuurbeleid. De Kulturrat Münsterland is voor dit onderwerp en voor vragen over cultuurfinanciering ook het eerste aanspreekpunt voor de regionale raad van het bestuursdistrict Münster.

Daarnaast geeft de Kulturrat Münsterland inhoudelijke impulsen, neemt een standpunt in over cultuurpolitieke kwesties en geeft als vertegenwoordigend orgaan gewicht aan de cultuurregio. Permanente gasten zijn de vertegenwoordigers van het Ministerie van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de districtsregering van Münster.

Voorzitster Culturele Raad

Dr. Christian Schulze Pellengahr
Voorzitter Culturele Raad
Districtsbestuurder District Coesfeld

0049 2541 18 9000

Berit Gerd Andersen
Vice-voorzitter Kulturrat
Directeur en Curator DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst

0049 5459 91 46 17

Personeel van de Culturele Raad van Münsterland

  • Twee vertegenwoordigers van de regionale raad.
  • Vijf zetels worden ingenomen door de hoofden van de culturele afdelingen van de districten of van de stad Münster.
  • De conferenties van burgemeesters van de districten vaardigen elk twee vertegenwoordigers af naar de Culturele Raad.
  • De leden van de culturele afdelingen (film, kunst, muziek, literatuur, musea, theater, cultuurindustrie en instellingen) worden benoemd op basis van voorstellen van de culturele werkgroep en zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Münsterland e.V. in de conferentie van districtsraden/burgemeesters en met de staatskanselarij van Noordrijn-Westfalen.

De zaken van de Culturele Raad worden geleid door het cultuurbureau van Münsterland.

Publicaties van de Raad voor Cultuur

Verklaring van de Kulturrat Münsterland over de situatie van de kunst- en cultuurscène in Münsterland

In een open brief heeft de Kulturrat Münsterland zich uitgesproken over de huidige situatie van de kunst- en cultuurscène in Münsterland. Hij noemde de stand van zaken "ondanks uitgebreide financiële steunprogramma's" "onbevredigend" en stemde in met voorstellen van de Kulturrat NRW waarin een aantal maatregelen werd aanbevolen, waarvan sommige inmiddels al zijn uitgevoerd.

Deze open brief werd op 29 juni 2020 toegezonden aan prof. Monika Grütters, staatsminister van Cultuur en Media, Isabel Pfeiffer-Poensgen, minister van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, alsook aan vertegenwoordigers op gemeentelijk niveau. Hier volgt de tekst van de verklaring, die namens de Kulturrat Münsterland is ondertekend door Dr. Christian Schulze Pellengahr, districtsbestuurder van het district Coesfeld en voorzitter van de Kulturrat Münsterland, en Klaus Ehling, voorzitter van Münsterland e.V:

Andere onderwerpen

Sluiten Neem contact op met