Kultuuracademie Münsterland - Cultuureducatie
Kulturakademie Münsterland
© Münsterland e.V./Philipp Fölting
Culturele Academie Münsterland

SYMPOSIUM: CULTUURONDERWIJS IN MÜNSTERLAND

Informatie. Ruilen. Netwerken.

Woensdag 8 mei 2019 van 9.30 tot 16.30 uur.

Cultureel Centrum GBS, Friedrich-Ebert-Straße 3-5, Greven

Het evenement is volgeboekt. Wij kunnen u op de wachtlijst zetten, zodat u kunt opschuiven als een andere deelnemer afzegt. Stuur een kort mailtje met uw workshopverzoek naar kulturakademie@muensterland.com

© Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW

Culturele opvoeding is belangrijker dan ooit. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we het over culturele vorming hebben? Wat maakt het zo waardevol? Welke randvoorwaarden zijn nodig om de kwaliteit op lange termijn te kunnen garanderen? En welke rol speelt cultuureducatie in Münsterland? In lezingen, workshops en discussies zal het symposium deze en andere vragen onderzoeken. Het evenement is in gelijke mate gericht op culturele en jeugdinstellingen, kunstenaars, scholen en vertegenwoordigers van plaatselijke overheden en districten. Tijdens het evenement zal uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de verschillende behoeften en eisen van de actoren. Tegelijkertijd zal er voldoende ruimte zijn voor uitwisseling en netwerkvorming.

U kunt de flyer voor het evenement hier vinden.

Workshops:

Workshop 1 - Culturele instellingen:
Kunst- en culturele instellingen stellen kinderen en jongeren in staat uiteenlopende ontmoetingen met kunst en cultuur te hebben. Deze workshop is gericht op bemiddelingswerk en samenwerking met jeugdinstellingen en scholen.

Input:
Britta Lauro, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster
Carola Paulmichl, Openbare Bibliotheek Beckum

Moderatie:
Brigitte Schorn, Dienst voor cultuureducatie NRW


Workshop 2 - Voorzieningen voor jongeren:
Kinder- en jeugdwerk biedt "open laboratoria" voor jongerenculturen en zelfbepaalde, artistiek-culturele experimenten. Het aantal vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren dat een cultureel profiel ontwikkelt, neemt gestaag toe. Deze workshop toont mogelijke manieren om dit te bereiken en geeft informatie over gespecialiseerde structuren voor cultureel jongerenwerk in NRW.

Input:
Herbert Börger, Sarah Kassan, Jeugd Cultureel Centrum CULTRA, Brühl
Steffen Ruwe, Jeugd Cultureel Centrum Scheune en
Alwina Koop, Jeugd Kunst School Pink Pop e.V.

Moderatie:
Joanna Wrzosek, Dienst voor cultuureducatie NRW


Workshop 3 - Kunstenaars:
Talrijke kunstenaars brengen hun kunst op een aan de leeftijd aangepaste manier over op kinderen en jongeren en nemen zo bewust nieuwe taken op zich. De workshop geeft impulsen voor verdere samenwerking, toont mogelijkheden voor netwerkvorming met andere actoren in het cultuuronderwijs en biedt ruimte voor collegiale uitwisseling.

Input:
Martina Lückener, beeldend kunstenaar, Ostbevern/Münster
Manfred Webel, beeldend kunstenaar, Paderborn

Moderatie:
Andre Sebastian, cultuurbureau Münsterland

Workshop 4 - Gemeenten en districten:
Steeds meer gemeenten en districten in NRW gaan de
weg op naar een gemeentelijk totaalconcept voor culturele
educatie. Deze workshop behandelt basiskwesties, mogelijke benaderingen van
en toont diverse voorbeelden.

Inbreng:
Sarah Maria Braun, Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW
Sonja Baumhauer, Stad Monheim am Rhein

Moderatie:
Lars Krolik, Kulturbüro Münsterland

Deze workshop is al volgeboekt. Wij kunnen u op de wachtlijst zetten, zodat u kunt opschuiven als een andere deelnemer afzegt. Of u kunt een andere gratis workshop kiezen.

Workshop 5 - Scholen:
De samenwerking met culturele partners biedt scholen een breed scala aan mogelijkheden voor hun educatieve werk. Door scholen open te stellen voor het lokale onderwijslandschap, kunnen leerlingen op creatieve wijze leren. De workshop toont voorbeelden en manieren om het aanbod van cultuureducatie structureel te verankeren.

Input:
Gisela Wibbing, Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW
Agnes Riedemann, Gesamtschule Hörstel en
Berit Gerd Andersen, DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst

Moderatie:
Andrea Wegener, Werkplaats voor cultuureducatie NRW

Deze workshop is al volgeboekt. Wij kunnen u op de wachtlijst zetten, zodat u kunt opschuiven als een andere deelnemer afzegt. Of u kunt een andere gratis workshop kiezen.

Onder de titel "Van idee tot uitvoering" krijgt u de gelegenheid om in de namiddag drie van de volgende thematafels te bezoeken:

  • Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW, Brigitte Schorn
  • Bildungspartner NRW, Christiane Bröckling en Anja Warnkross
  • muziek maken, Hendrik Stratmann en Maximilian Zindel
  • Staatswerkgroep voor kunst en media, Fleur Vogel
  • Staatswerkgroep dans, Nilüfer Kemper
  • Staatswerkgroep voor circusonderwijs, Uschi Tepaße
  • Cultuur maakt sterk, Servicebureau NRW, Kathrin Volkmer

Doelgroep:

Het symposium is bedoeld voor vertegenwoordigers van gemeenten en districten, culturele instellingen, scholen, jeugdinstellingen en kunstenaars, en voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp.

Keynote speech: Prof. Dr. Max Fuchs

Moderatie: Nathalie Nehues

Locatie:

GBS Cultuurcentrum, Friedrich-Ebert-Straße 3-5, Greven.

Homepage

Routebeschrijving

honorarium:

Gratis (catering inbegrepen)

Neem contact op met

Andre Sebastian
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Andre Sebastian
Hoofd van de culturele dienst van Münsterland
Stichting Kunst & Cultuur
Project "taNDem
Culturele Academie

0049 2571 94 93 23

Flyer voor de vakdag over cultuureducatie in Münsterland