Culturele Academie Münsterland 2022 | Toegankelijkheid ontwerpen
Culturele Academie Münsterland
© Jannoon028 - Freepik.com
Culturele Academie Münsterland

Toegankelijkheid ontwerpen - beginnen met een plan, gestructureerd verdergaan

© Maren Kuiter/Münsterland e.V.

Wilt u zoveel mogelijk mensen met een handicap - acteurs, maar ook gasten of het publiek - in staat stellen deel te nemen aan kunst en cultuur? Of het nu in het theater, het museum, de bioscoop of bij concerten is? Maar hoe moet het verder met het oog op de vele handicaps en de beperkte financiële en personele middelen?
De workshop verschaft kennis over gestructureerde procedures en geeft tips voor concrete toepassing.

Woensdag, 01.06.2022 | 10.30 - 17 uur

Plaats: N.N.

Verdere informatie

Doelgroep

Het evenement richt zich zowel tot de mensen die kunst- en cultuurevenementen bedenken, voorbereiden en uitvoeren als tot de mensen die zelf op het toneel staan en kunst maken. Ongeacht of ze een handicap hebben of niet.

Lisette Reuter
© Un-Label; Fotografin Ella Lucy Photography
Annette Ziegert
© Günes Aksoy

Annette Ziegert is onderzoeksassistent bij kubia - Competentiecentrum voor cultuureducatie op het gebied van ouderdom en inclusie. kubia ziet zichzelf als een dienstenplatform en expertforum voor iedereen die cultuureducatie en -participatie van ouderen en mensen met een handicap faciliteert. In dit verband biedt kubia niet alleen informatie over eigen projecten, publicaties en bijscholingsaanbod, maar ook actuele informatie over activiteiten, evenementen en aanbestedingen in Duitsland en het buitenland, verwijzingen naar literatuur, interessante websites en spelers op het gebied van cultuureducatie op oudere leeftijd en inclusief cultureel werk.

Vergoeding

Deelname is gratis, maar registratie is vereist.

Kaart

Uw contactpersonen

Andre Sebastian
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Andre Sebastian
Hoofd van de culturele dienst van Münsterland
Stichting Kunst & Cultuur
Project "taNDem
Culturele Academie

0049 2571 94 93 23

Andere gebeurtenissen