Denktanks | Netwerken mogelijk maken | Innovaties | Münsterland
De denktanks vormen een netwerk van verschillende actoren in de regio Münsterland.
© Münsterland e.V.
Denktanks

De denktanks van Münsterland

Innovaties maken een regio klaar voor de toekomst - en ontstaan vaak precies daar waar vele knappe koppen uit verschillende vakgebieden samenkomen. Dit is precies het doel van de regionale denktanks die in het voorjaar van 2020 zullen worden opgericht in het kader van het project Enabling Networks Münsterland onder leiding van Münsterland e.V.. Waar liggen de bijzondere kansen en innovatieve competenties van het Münsterland? Hoe kan de regio zich nog beter positioneren? Vertegenwoordigers van bedrijven, onderzoek en regionale netwerken zoeken in de denktanks naar antwoorden op deze en andere vragen.

De uitwisseling van ideeën in de denktanks is bedoeld om boeiende ideeën te genereren die kunnen worden gebruikt om de innovatiecompetenties van de regio verder te ontwikkelen. Het kan gaan om nieuwe studierichtingen, nieuwe netwerken, nieuwe samenwerkingsprojecten of zelfs nieuwe onderzoekinfrastructuren. De vijf denktanks van Münsterland zullen rond de volgende hoofdthema's worden gevormd:

Bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen? Kijk dan eens naar de denktank impulsen. Deze zijn gewijd aan boeiende onderwerpen en staan open voor alle belangstellenden.

Samenstelling van de denktanks

De vijf denktanks functioneren volgens het principe van moderne denktanks. Zij worden bemand door deskundigen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en netwerken en werken samen aan aanbevelingen voor actie, concepten en ideeën voor de toekomst van de regio. Aangezien het hier om denktanks voor ondernemers gaat die bijzonder praktisch georiënteerd zijn en vooral economische relevantie willen ontwikkelen, zijn de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven duidelijk in de meerderheid. De groep is beperkt tot 12 à 15 plaatsen, zodat een directe persoonlijke uitwisseling mogelijk is.

Schema

De denktanks moeten tot 2022 tweemaal per jaar bijeenkomen en in workshops strategieën voor de toekomst ontwikkelen. Er zijn ook excursies gepland naar plaatsen waar deze toekomst nu al kan worden ervaren. Deze inspiratie zal vervolgens terugvloeien naar de regio en op evenementen worden gepresenteerd. Hieruit moeten in 2022 ideeën en aanbevelingen voor actie voor regionale ontwikkeling voortkomen.

Deskundigheid op het gebied van innovatie

De vijf innovatiecompetentiegebieden van het Münsterland vormen de basis voor het proces. Aangezien het Münsterland op deze gebieden bijzonder geschikt is, is het potentieel voor innovatie hier bijzonder groot:

Uw contactpersonen

Bernd Büdding
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Bernd Büdding
Project "Activerende netwerken Münsterland

0049 2571 94 93 27

Sonja Raiber
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Sonja Raiber
Project "Activerende netwerken Münsterland

0049 2571 94 93 06

Dr. Wiebke Wesseling
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Dr. Wiebke Wesseling
Project "Activerende netwerken Münsterland

0049 2571 94 93 52

Meer over het onderwerp