Innovatie | Special competenties | Münsterland | Digitalisering
Innovatiecompetenties in het Münsterland
© Münsterland e.V.

Münsterland is zo innovatief: bijzondere competenties

De economie in het Münsterland is stabiel: structuurveranderingen en crisissen hebben haar al tientallen jaren niet meer kunnen ontregelen. Dit is alleen mogelijk als producten en diensten voortdurend verder worden ontwikkeld en spannende innovaties de regio klaar maken voor de toekomst. Münsterland is bijzonder geschikt op sommige gebieden: Dit zijn de vijf innovatiecompetentiegebieden: Digitale oplossingen, Levenswetenschappen, Engineering Pro, Materialen en oppervlakken en Duurzame eco. Lees hier meer over hen:

Technology scouting voor bedrijven

Hoe kunnen technologische ontwikkelingen in het Münsterland sneller en beter worden herkend en benut? Deze vraag wordt steeds belangrijker, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Om deze zoektocht naar nieuwe technologieën zo eenvoudig en kostenbesparend mogelijk te maken, is het zinvol regionale deskundigen in te schakelen en snel informatie over deze onderwerpen uit te wisselen.

Tech Compass en Technologie Verkenners

Het project Enabling Networks Münsterland ondersteunt u in dit uitwisselingsproces met verschillende maatregelen op het gebied van technologiescouting. Hierdoor ontstaat speciale technologische kennis die bedrijven, onderzoekinstellingen en kenniscentra kunnen gebruiken om nog beter te werken. Profiteer van deze expertise en kom meer te weten over technologiescouting in Münsterland. Laat u bijvoorbeeld bijstaan door de technologiescouts - die ook experten zijn in de respectieve innovatiecompetentiegebieden - of klik door het Tech-Kompass. Het documenteert de belangrijkste technologische ontwikkelingen op de vijf innovatiecompetentiegebieden.

Innovatief Münsterland

Innovatieve projecten en initiatieven in Münsterland

Uw contactpersonen op het gebied van innovatie

Bernd Büdding
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Bernd Büdding
Project "Activerende netwerken Münsterland

0049 2571 94 93 27

Sonja Raiber
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Sonja Raiber
Project "Activerende netwerken Münsterland

0049 2571 94 93 06

Meer informatie over de economische regio Münsterland