Duurzaam Eco | Duurzaamheid | Innovatie | Münsterland
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Innovatie bevorderen met een plan
Enabling Networks Münsterland

Duurzame Eco - Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt in Münsterland een bijzondere rol, ook als motor voor innovatie. De middelgrote, vaak familiale bedrijfsstructuur is hier een belangrijke factor. Bedrijfsmodellen en innovaties zijn ontworpen om op lange termijn succesvol te zijn en het milieu te beschermen. Hernieuwbare energiebronnen spelen ook in Münsterland een bijzondere rol. Op wetenschappelijk vlak houdt een hele reeks instituten zich bezig met de drie dimensies van duurzaamheid: ecologie, economie en sociale vraagstukken.

Milieuanalyse: De bedrijven die in het kader van de "Milieuanalyse die innovatie mogelijk maakt" bij het innovatiecompetentiegebied Duurzame Eco werden ingedeeld, zijn ongeveer 29% innovatiever dan de gemiddelde deelnemers aan de enquête (gemeten met de Münsterlandse innovatie-index). Zij hebben ca. 38 procent meer innovaties ontwikkeld dan gemiddeld, maken ca. 85 procent meer gebruik van technici en meester-ambachtslieden en zijn ca. 58 procent meer georganiseerd in netwerken.

Actiegebieden (Münsterland): Hernieuwbare energie, Wereldwijde familiebedrijven, Duurzame voeding, Efficiënte systemen voor energieopslag Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoofdrolspelers: Energieland2050, Instituut voor Duurzame Voeding (iSuN), Vakgroep Energie Gebouwde Omgeving van de Hogeschool Münster, Centrum voor Interdisciplinair Duurzaamheidsonderzoek van de Westfaalse Wilhelms-Universiteit Münster, Future e.V., WindWest-netwerk

Denktank "Op weg naar een circulaire economie

Innovaties maken een regio klaar voor de toekomst - en ontstaan vaak precies daar waar vele knappe koppen uit verschillende vakgebieden samenkomen. Dit is precies het doel van de regionale denktanks die in het voorjaar van 2020 zullen worden opgericht in het kader van het project Enabling Networks Münsterland onder leiding van Münsterland e.V..

In dit verband houdt de denktank "Op weg naar een circulaire economie" zich bezig met de vraag hoe het potentieel aan hulpbronnen efficiënt kan worden gebruikt. Over het onderwerp:

De circulaire economie is de oplossing voor het wereldwijde afvalprobleem en voor het stijgende verbruik van hulpbronnen en remt de uitstoot van broeikasgassen. Een alomvattende circulaire waardecreatie van producten, zoals die in toenemende mate wordt geëist door de politiek, maar ook door de samenleving, vereist een herbezinning en innovatieve benaderingen. Naast de technische veranderingen moeten op de verschillende niveaus ook de nodige commerciële en administratieve randvoorwaarden worden geschapen. Het Münsterland heeft veel competenties op dit gebied. Nu is het tijd om ze in een netwerk onder te brengen en strategieën voor de toekomst te ontwikkelen.

De regio kan ook een pioniers- en showcase-regio worden op dit gebied - met slimme ondernemersoplossingen, met wetenschappelijke topprestaties of met prestigieuze grootschalige projecten. Op Europees en nationaal niveau zijn reeds enorme bedragen beschikbaar om veelbelovende benaderingen te ondersteunen. Meer...

Op weg naar een circulaire economie

Wilt u meer te weten komen over technologieën op het gebied van de circulaire economie? Kijk dan eens naar de toekomstanalyse van het Fraunhofer-Institut für Systemen- und Innovationsforschung, die in samenwerking met de Münsterlandse Denkfabriken werd uitgevoerd. Blader hier rechtstreeks door de geselecteerde technologietrends of download het volledige rapport.

Verdere competentiegebieden op het gebied van innovatie

Meer over het project Enabling Networks Münsterland