Activerende netwerken | Innovatie | Projectgegevens | Partners | Financiering
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Innovatie bevorderen met een plan
Enabling Networks Münsterland

Het financieringsproject

Enabling Networks Münsterland is een regionaal samenwerkingsproject dat de essentiële potenties van het Münsterland op het gebied van innovatie bundelt met als doel een structurele en duurzame verbetering van innovatiebevordering en innovatiemarketing.

Deze bijzondere mogelijkheden voor het Münsterland vloeien voort uit een onderscheidende regionale onderzoekscompetentie en de zeer gespecialiseerde, meestal middelgrote, economische structuur. De nadruk van het project ligt op het verbeteren van de netwerkvorming van deze twee innovatiestimulansen en het samenwerken aan innovaties.

Het project Enabling Networks maakt van doelgroepen actoren en vormt een nieuw raakvlak voor regionale innovatiebevordering tussen bedrijven, wetenschap, bedrijfsontwikkeling, politiek en het publiek. De algemene doelstelling is het bevorderen van regionale innovatiestructuren door het opzetten en consolideren van netwerken en samenwerkingsverbanden op de vijf innovatiecompetentiegebieden (IKF) van het Münsterland. Deze werden geïdentificeerd in een regionale omgevingsanalyse als onderdeel van het voorafgaande project "Enabling Innovation Münsterland".

Het project "Stimuleringsnetwerken" bestaat uit twee hoofdpakketten maatregelen: De eerste voorziet in de oprichting en implementatie van denktanks voor ondernemers op alle gebieden die voor innovatie van belang zijn. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van toekomstige strategieën en suggesties voor regionale innovatiebevordering in de vorm van aanbevelingen voor maatregelen ter bevordering van regionale innovatie en het politieke klimaat. Het tweede pakket maatregelen vormt een netwerk van bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs in de regio en geeft impulsen voor de bevordering van innovaties door middel van laagdrempelige regionale technologiescouting op de innovatiecompetentiegebieden van het Münsterland. Deze dialooggerichte informatieverstrekking kan vervolgens worden gekoppeld aan samenwerkingsmogelijkheden en aanbevelingen voor actie. Deze kunnen ook worden geïntegreerd in de toekomstige strategieën van de denktanks.

Projectgegevens

Titel van het project Enabling Networks Münsterland
Projectpartner
 • Leadpartner (Coördinatie) Münsterland e.V.
 • Technologiepromotie Münster
 • Economische ontwikkeling Coesfeld
 • Economisch ontwikkelingsgebied Borken
 • Economische ontwikkeling Steinfurt
 • Economisch ontwikkelingsgebied Warendorf
 • AFO WWU Münster
 • TAFH Münster GmbH van de FH Münster
 • Hogeschool Münster (Instituut voor Energie- en Procestechnologie en Instituut voor Infrastructuur ∙ Water ∙ Hulpbronnen ∙ Milieu)
 • Universiteit van Westfalen
 • Society for Bioanalytics Münster e.V.
 • Network Surface NRW e.V.
Totaal volume

2.350.915 euro

Financiering


80 % financiering
Subsidie van de deelstaat NRW met middelen van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014 - 2020

Uitvoeringsperiode 01.09.2019 – 31.08.2022
Doelstellingen
 • Netwerken voor innovatiebevordering in de regio Münsterland
 • Bevordering van de vijf regionale innovatiecompetentiegebieden (digitale oplossingen, biowetenschappen, engineering pro, materialen en oppervlakken, duurzame eco) door de oprichting en consolidatie van netwerken
 • Ontwikkeling van toekomstscenario's en aanbevelingen voor maatregelen voor de verdere ontwikkeling van de regionale innovatiecompetentiegebieden
 • Invoering van een eigen vorm van technologieverkenning voor het midden- en kleinbedrijf
 • Locatiemarketing "Innovatieregio Münsterland
Doelgroepen
 • Bedrijfsvertegenwoordigers/bedrijfsdirecteuren
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Mensen met belangstelling voor innovatie
Maatregelen
 • Oprichting van ondernemingsgerichte "denktanks" voor de strategische verdere ontwikkeling van telkens één innovatiecompetentiegebied
 • Uitvoering van innovatieverkenningstochten met de denktanks
 • Uitvoering van evenementen in het kader van de innovatieverkenningsreizen van de denktanks
 • Testen van een technologiescouting op de vijf innovatiecompetentiegebieden

Projectpartner

Transportband

Meer over de inhoud van het project