Door middel van technologiescouting, speciale technologiekennis waarmee bedrijven, onderzoeksinstellingen en kenniscentra nog beter in een netwerk worden opgenomen.
© iStock/goldmarie design
Technologie scouting

Techniek Scouting Münsterland

Hoe kunnen technologische ontwikkelingen op de innovatiecompetentiegebieden in het Münsterland sneller en vollediger worden geïdentificeerd en hoe kunnen de actoren in de regio hiervoor worden gesensibiliseerd? Dit is het doel van de maatregelen op het gebied van technologieverkenning in het kader van het project Enabling Networks Münsterland. Op deze manier wordt speciale technologische kennis gecreëerd waarmee bedrijven, onderzoekinstellingen en kenniscentra nog beter in een netwerk kunnen worden opgenomen.

De Enabling Networks technologie verkenners

De Enabling Networks Technology Scouts zijn een belangrijke bouwsteen in dit proces. Hun taak bestaat erin het Münsterland door te lichten op technologische bekwaamheidsdragers op een specifiek gebied van innovatiecompetentie. Dit kunnen bedrijven of wetenschappelijke instellingen zijn. De tech scouts worden geleverd door vijf partnerorganisaties met een hoog niveau van expertise. Zij hebben een overzicht van de technologische ontwikkelingen op hun innovatiecompetentiegebieden en kunnen hun netwerk gebruiken om nog meer deskundigen in te schakelen. Enabling Networks werkt op dit punt samen met bioanalytik Münster e.V., Netzwerk Oberfläche NRW e.V. IWARU van de Hogeschool Münster, het Transferbureau van de Hogeschool Münster en het Mechatronica Instituut Bocholt van de Westfaalse Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen.

De resultaten van de technologiescouting worden op verschillende manieren openbaar gemaakt: ze worden bijvoorbeeld gebundeld in een technologieradar en gepresenteerd in workshops en andere evenementvormen met bedrijven. De technologieverkenners helpen bij het ontwikkelen en implementeren van deze formats. Op die manier ontstaan in de regio nieuwe netwerken, die in het beste geval tot nieuwe innovaties leiden.

Doelstellingen van technologische scouting

  • Technology scouting maakt zichtbaar hoe bedrijven, maar ook onderzoeksinstellingen, zich in de toekomst kunnen ontwikkelen en welke technologieën voor hen interessant zijn of kunnen worden.
  • Technology scouting laat zien wie bedrijven kan helpen om deze scenario's te realiseren en hoe samenwerkingen werken.
  • Het ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe technologieën - niet op eigen houtje, maar met partners in de regio die elkaar ondersteunen.
  • De regionale aanpak van de technologische verkenning wordt bekendgemaakt in informatie-evenementen en workshops en zorgt voor de overdracht van kennis.
Mogelijke bouwstenen

Netwerken in de denktanks van Münsterland

In het kader van het project Enabling Networks Münsterland worden in totaal vijf denktanks in Münsterland opgericht met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en regionale netwerken. Deze netwerken ook over specifieke technologische onderwerpen.

© Münsterland e.V.
Innovatieve uitwisseling
Denktanks
Leer meer...

Meer over het onderwerp