Mass Costumization

Mass Costumization

Massakostumisering beschrijft klantspecifieke massaproductie met een batchgrootte van 1. Het daaruit voortvloeiende conflict tussen de doelstellingen massaproductie en geïndividualiseerde productie moet met behulp van Industrie 4.0 worden opgelost om een groot aantal unieke producten te kunnen leveren.
Door de overvloed aan klantgegevens en de daarmee samenhangende informatie over de behoeften van de klant brengt massaconsumptie waardevolle inzichten uit een primaire bron die met conventionele instrumenten voor marktonderzoek moeilijk te achterhalen zijn. Zo kunnen marktontwikkelingen, trends of andere veranderingen in de behoeften van de klanten in een vroeg stadium worden onderkend.

Mass Costumization

Massakostumisering beschrijft klantspecifieke massaproductie met een batchgrootte van 1. Het daaruit voortvloeiende conflict van doelstellingen tussen massaproductie en geïndividualiseerde productie moet met behulp van Industrie 4.0 worden opgelost om een groot aantal unieke producten te kunnen leveren.
Door de overvloed aan klantgegevens en de daarmee samenhangende informatie over de behoeften van de klant biedt massakostumisering waardevolle inzichten uit een primaire bron die moeilijk te bepalen zijn met conventionele instrumenten voor marktonderzoek. Zo kunnen marktontwikkelingen, trends of andere veranderingen in de behoeften van de klanten in een vroeg stadium worden onderkend.

Mass Costumization Mass Costumization
© https://pixabay.com/de/photos/erfolg-kurve-pfeil-einschalten-2917048/

Neem contact op met

Technologiescout
Christopher Langner
Westfälische Hochschule
Afdeling Bocholt
Münsterstraße 265
46397 Bocholt
Tel: +49 2871-2155-952 (WHS)
Email: christopher.langner@w-hs.de


Financieringsdatabank

Een overzicht van de verschillende financieringsprogramma's wordt gegeven door de databank van de federale regering, de deelstaten en de Europese Unie:
Naar de databank