Stichting | Vrouwen | Münsterland | Zaken | Netwerken
© Münsterland e.V.

Vrouwen en stichting

Op het gebied van startende ondernemingen hebben zich in Münsterland talrijke vrouweninitiatieven gevormd om elkaar te versterken en met hun ondernemingen zichtbaar te worden.

BPW Club Münster

Leden van de Business and Professional Woman - Germany Club Münster e.V. zijn werknemers, studenten en stagiaires, zelfstandigen en vrouwelijke ondernemers, die zichzelf samen zien als een netwerk, lobby en veld voor leren. Er vinden openbare bijeenkomsten, thema-avonden en politieke acties plaats, zoals b.v. de verbintenis met de Equal Pay Day.

www.bpw-muenster.de

Frauen u(U)nternehmen e. V.

Frauen u(U)nternehmen e. V. is een netwerk voor vrouwelijke ondernemers en vrouwelijke managers. Het netwerk heeft tot doel vrouwelijke ondernemers in de regio zichtbaar te maken en de uitwisseling en het netwerken van vrouwen in het bedrijfsleven te bevorderen.

www.frauen-u-unternehmen.de

Netwerkbedrijf YOU, Drensteinfurt

Vrouwelijke ondernemers in Rinkerode, Walstedde, Sendenhorst en Albersloh leggen contacten buiten hun werkplek. Zij steunen elkaar en zien het succes van hun samenwerking onder meer in het gezamenlijk ontwikkelen van onderwerpen en projecten.

www.unternehmerinnen-drensteinfurt.de

UFH - Vrouwelijke ondernemers in de ambachtelijke sector

De Arbeitskreis UnternehmerFrauen im Handwerk is een belangengemeenschap van vrouwelijke partners, echtgenotes en dochters die in ambachtelijke bedrijven werken en vrouwelijke ondernemers in de ambachtelijke sector. De werkgroep wordt gecoördineerd door de Kamer van Ambachten Münster en maakt een brede uitwisseling van informatie en ervaringen mogelijk.

www.hwk-muenster.de

Landesverband Unternehmerfrauen im Handwerk NRW e.V.

De deelstaatvereniging is een netwerk van vrouwen uit alle takken van de ambachtelijke nijverheid in NRW, dat zich richt op kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling. In de deelstaatvereniging zijn alle districten van het Münsterland en de stad Münster vertegenwoordigd. De contactpersonen van de respectieve subregio's zijn te vinden op de homepage van het netwerk.

www.unternehmerfrauen-nrw.de

Netwerk van vrouwelijke ondernemers in het district Steinfurt

Het netwerk van vrouwelijke ondernemers in het district Steinfurt wordt gecoördineerd door de Kreiswirtschaftsförderung Steinfurt en organiseert sinds 2009 regelmatig bijeenkomsten van vrouwelijke ondernemers en freelancers uit het district Steinfurt.

www.westmbh.de

Visionen e.V. Netwerk van ondernemers en creatievelingen

Netzwerk Visionen e.V. is een vereniging van creatieve vrouwen uit verschillende bedrijfstakken. Het doel is het economisch succes te vergroten door middel van netwerken en publiciteit.

www.visionen-ev.de

Uw contactpersonen op het gebied van oprichting

Frank Sibbing
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Katharina Stemmer
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Katharina Stemmer

Meer over het onderwerp

Sluiten Neem contact op met