Gezondheidszorg in Münsterland | Artsen, klinieken, apotheken
Lichaamsbeweging in de frisse lucht: een bouwsteen voor een lang, gezond leven
© Münsterland e.V./Christoph Steinweg
Aanbiedingen en levering
Gezond in Münsterland
Lichaamsbeweging in de frisse lucht: een bouwsteen voor een lang, gezond leven
© Emma Simpson/Unsplash
Aanbiedingen en levering
Gezond in Münsterland

Gezondheidszorg in Münsterland: mensen zijn tevreden

De mensen in Münsterland zijn overwegend tevreden over de plaatselijke gezondheidszorg - zelfs in tijden van crisis, zoals de Coronapandemie. Dit gevoel wordt gedeeld door zowel mensen van het platteland als uit de stad, zoals nu uit een enquête is gebleken.

De regio telt in totaal meer dan 30 ziekenhuizen en klinieken, verspreid over het hele Münsterland. Bovendien zijn er talrijke plaatselijke artsen. In het district Borken bijvoorbeeld zijn er ongeveer 144 artsen per 100.000 inwoners, terwijl in de stad Münster de doktersdichtheid ongeveer 314 artsen per 100.000 inwoners bedraagt. De meerderheid is dan ook tevreden over het aanbod van huisartsen en de toegang tot specialisten in Münsterland. Ook het aanbod van apotheken wordt door de inwoners van Münsterland als zeer goed beoordeeld.

De infografiek hieronder illustreert het zorgaanbod voor de stad Münster en de stadsdelen Münsterland met cijfers over bevolking, oppervlakte, aantal ziekenhuizen en klinieken en artsendichtheid.

Projecten van het initiatief münster.land.leben

De cijfers zijn gebaseerd op een enquête van het initiatief"münster.land.leben", dat een belangrijk onderdeel is van het merk Münsterland en wordt gecoördineerd door de Hogeschool Münster. In mei 2020 werden 600 burgers tussen 18 en 80 jaar ondervraagd. De enquête werd uitgevoerd door het Instituut voor Communicatiewetenschap van de Westfaalse Wilhelms-Universiteit (WWU) Münster. Daaraan ging een oproep van het Bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) vooraf om Covid-19 te onderzoeken.

De studie is een aanvulling op het onderzoek naar gezondheidscommunicatie in plattelandsgebieden, dat sinds 2019 loopt. Het universiteitsbrede project "münster.land.leben" van de Hogeschool Münster met meer dan 75 partners uit het bedrijfsleven, de industrie en de samenleving heeft tot doel de gezondheidszorg, de participatie en het welzijn in plattelandsgebieden te versterken. Meer...

De resultaten in detail

  • 93 procent van de respondenten vindt het aanbod aan apotheken zeer goed.
  • 84 procent is tevreden over het aanbod van huisartsen.
  • Twee derde van de respondenten vindt de toegang tot specialisten in praktijken en ziekenhuizen goed.
  • De tevredenheid over de revalidatiediensten bedraagt 45%, het gezondheidsadvies 53% en de fysiotherapie 61%.
  • Negenenvijftig procent van de respondenten is tevreden over het aanbod aan sport- en fitnessvoorzieningen.

Gezondheidszorg in stad en land

De enquête heeft betrekking op het Münsterland als geheel, maar ook op de afzonderlijke districten Borken, Coesfeld, Steinfurt en Warendorf en op de stad Münster. Dit komt doordat deze gebieden verschillen qua bevolking, oppervlakte, aantal ziekenhuizen en klinieken, en artsendichtheid.

Verschillen in de regio's

Bij nadere beschouwing blijken er verschillen tussen de regio's te bestaan. Daaruit blijkt dat de tevredenheid op het platteland in sommige gebieden lager is dan in Münster. Maar zelfs op het platteland is de meerderheid van de mensen tevreden over de gezondheidszorg. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beschikbaarheid van huisartsen. Terwijl in Münster 88 procent van de ondervraagden hierover tevreden is, ligt dit cijfer in het district Borken iets lager, namelijk op 78 procent.

De situatie is vergelijkbaar als het gaat om de evaluatie van ziekenhuiszorg: Driekwart van de burgers in Münster en Borken vindt dit goed. Elders liggen de waarden iets lager - in Coesfeld is dat 69 procent, in Warendorf 72 procent. De mensen in het district Steinfurt zijn minder positief. Hier geeft 62 procent van de ondervraagden aan tevreden te zijn. De tevredenheid is ook het grootst in Münster wat het aanbod van medisch specialisten betreft (76 procent). In de omliggende districten liggen de cijfers lager.

Er is dus een lichte kloof tussen stad en platteland: De inwoners van de stad Münster laten zich over bijna alle onderzochte aanbiedingen gunstiger uit dan de inwoners van de omliggende stadsdelen. Dit kan worden verklaard door de kortere afstanden tot het zorgaanbod en het duidelijk grotere aanbod van artsen in Münster.

De leeftijd van de respondenten is ook bepalend

De tevredenheid met de gezondheidsdiensten is ook sterk afhankelijk van de leeftijd van de respondenten. De tevredenheid neemt toe naarmate men ouder is: 60-plussers zijn tevredener over het aanbod van gespecialiseerde artsen in Münster dan 18- tot 35-jarigen.

Contact met de gezondheidsautoriteiten

Alle belangrijke informatie op het gebied van de gezondheid en een overzicht van contactpersonen kunt u krijgen bij de gezondheidsbureaus van de districten Münsterland en de stad Münster.

Klik hier om naar het gezondheids- en veterinair bureau van de stad Münster te gaan.

De contactpersonen bij het gezondheidsbureau van het district Borken kunt u hier bereiken.

Klik hier om naar de volksgezondheidsdienst van het district Coesfeld te gaan.

Meer informatie over de volksgezondheidsdienst in het district Steinfurt vindt u hier.

U kunt de gezondheidsdienst van het district Warendorf hier bereiken.

Samen voor een gezonde levensstijl

De levensstijl is een beslissende factor voor een lang leven. Gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en gerichte ontspanningsfasen maken allemaal deel uit van een gezonde levensstijl. Dit is waar het Healthy Lifestyle Community-subproject van münster.land.leben om de hoek komt kijken. Geïnteresseerden worden gegroepeerd en vormen een cohort. Door samen te sporten of te koken, worden de deelnemers gemotiveerd om te blijven deelnemen. Iedereen streeft samen hetzelfde doel na: een gezonde levensstijl.

Hoe te leven in het Münsterland

Meer over het project münster.land.leben