Oefening in de frisse lucht.
© Münsterland e.V./Christoph Steinweg

Gemeenschap voor een gezonde levensstijl

De levensstijl is een beslissende factor voor een lang leven. Gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en gerichte ontspanningsfasen maken allemaal deel uit van een gezonde levensstijl. Dit is waar het Healthy Lifestyle Community-subproject van münster.land.leben om de hoek komt kijken. Geïnteresseerden worden gegroepeerd en vormen een cohort. Aan het begin worden hun vitale functies gemeten, de medicijnen die zij gebruiken worden geïnventariseerd en hun persoonlijke doelen worden vastgelegd. Op die manier worden voor elke deelnemer individuele doelstellingen gecreëerd, die vervolgens samen in de groep worden uitgevoerd.

Het programma is opgebouwd uit deze cruciale bouwstenen:

  • Gezonde voeding
  • Lichaamsbeweging en ontspanning
  • sociale gezondheid
  • op bewijs gebaseerde wetenschappelijke kennis.

De groepsdynamiek speelt hierbij een belangrijke rol: door gezamenlijk te sporten of gezamenlijk te koken worden de deelnemers gemotiveerd om te blijven deelnemen. Aan het eind van het programma is er een slotevenement. Maar dat is niet alles, want in de meeste gevallen zijn er vriendschappen ontstaan die samen hetzelfde doel nastreven: Een gezonde levensstijl.

De voordelen voor de deelnemers

Deelnemers profiteren op verschillende manieren. De voordelen in een oogopslag:

  • Bepaling van het persoonlijk gezondheidsrisico.
  • De samenhang ervaren tussen beweging, voeding en ontspanning voor een gezonde levensstijl.
  • Het nastreven van een gemeenschappelijk doel in de groep.
  • Workshops, kooklessen en activiteiten zorgen voor voldoende afwisseling.
  • Opleidingsmateriaal ter referentie.
  • Regelmatige bijeenkomsten, ook na afloop van het programma.

Samen gezond leven in Billerbeck

Veel gestelde vragen over gezonde leefstijlgemeenschappen

Ik ken niemand die meedoet aan het programma. Kan ik alleen deelnemen?

Absoluut. Gemeenschap is een van de centrale pijlers van Samen Gezond en onze ervaring tot nu toe heeft geleerd dat de groep snel naar elkaar toe groeit. Er worden nieuwe vriendschappen gesloten en de deelnemers leren dat er veel mensen zijn met wie zij bepaalde dingen gemeen hebben.

Moet ik veganist worden als ik deelneem aan het programma?

Nee, er zijn geen dogmatische dieetregels bij Together Healthy. Het gaat er niet om iets te verbieden. Tijdens de intensieve fase leren de deelnemers over de oorzaken van ziekten die verband houden met de levensstijl en het is waar dat een hoge vleesconsumptie het risico op bijvoorbeeld zwaarlijvigheid, diabetes mellitus type 2 en hoge bloeddruk verhoogt. Het is dus zeker de moeite waard om de vleesconsumptie te verminderen en meer peulvruchten, fruit en groenten in het dieet op te nemen. Maar de beslissing wordt altijd door de deelnemers zelf genomen.

Is Samen Gezond een programma om af te vallen?

Nee, Samen Gezond is geen programma dat alleen gericht is op afvallen, maar een holistisch leefstijlprogramma. Ons doel is om van de deelnemers experts voor hun eigen lichaam te maken en hen te ondersteunen bij het vinden van hun best mogelijke weg naar een zelfverantwoordelijke, gezonde levensstijl. Zo leren zij bijvoorbeeld over de invloed van voeding, lichaamsbeweging en ontspanning op hun eigen lichaam en welke mogelijkheden er zijn om door een gezonde levensstijl ziekten te voorkomen, de symptomen van ziekten te verbeteren of zelfs te doen verdwijnen. Bovendien leren de deelnemers samen met ons hoe zij de nodige veranderingen in hun leven kunnen doorvoeren - bijvoorbeeld hoe zij gezonde en lekkere maaltijden kunnen koken of hoe zij lichaamsbeweging in hun dagelijks leven kunnen integreren. Het is dus heel goed mogelijk dat de deelnemers in de loop van het programma gewicht zullen verliezen.

Waarom vinden er in het begin zoveel seminars plaats in een betrekkelijk korte tijd?

In de intensieve fase aan het begin van het programma vinden in ongeveer 10 weken tijd 15 seminars en aanvullende workshops, kookcursussen en shoppingtours plaats. Op het eerste gezicht lijkt dat veel. Studies hebben echter aangetoond dat een dergelijke intensieve blootstelling aan het onderwerp noodzakelijk is voor een duurzame gedragsverandering. We hebben allemaal gewoonten waar we niet graag afscheid van nemen, bewust of onbewust. Wil men de levensstijl op lange termijn in positieve zin veranderen, dan moet men zich dus gedurende langere tijd bewust bezighouden met voeding, lichaamsbeweging en ontspanning.

Ik neem medicatie voor hoge bloeddruk en/of diabetes mellitus type 2 - kan ik nog steeds deelnemen?

Ja! In principe zijn er geen uitsluitingscriteria voor deelname aan Gemeinsam Gesund. Het is zelfs mogelijk dat de waarden verbeteren en de medicatie kan worden verminderd. Het is echter van groot belang dat deelnemers niet op eigen houtje de dosering van hun medicatie veranderen! Hoewel de onderwezen inhoud gebaseerd is op wetenschappelijk bewijsmateriaal, vervangt het programma een bezoek aan de dokter niet. Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat wij geen diagnoses stellen noch medische behandelingen uitvoeren.

Is Samen Gezond gebaseerd op een wetenschappelijke achtergrond?

Ja, het hele programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde bevindingen van het zogenaamde leefstijlonderzoek. Het is van belang dat de meest recente stand van het onderzoek wordt meegedeeld. Daarom wordt het programma voortdurend aangepast. Naast de wetenschappelijk onderbouwde informatie die aan de deelnemers van de evenementen wordt overgebracht, is ook het hele programma zelf wetenschappelijk bestudeerd. Samen Gezond is een initiatief van de Hogeschool Münster en staat onder leiding van Prof. Dr. Heike Englert.

Kan ik nu meedoen?

Het programma is nu met succes afgerond in Billerbeck.

Vragen en antwoorden voor de deelnemers

Mijn bloedwaarden en/of bloeddruk zijn verbeterd als gevolg van het programma. Kan ik nu stoppen met mijn medicatie?

Medicijnen mogen nooit worden stopgezet of de dosis zelfstandig worden gewijzigd. Hoewel de inhoud van het programma gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs, is het geen vervanging voor een bezoek aan de dokter. De behandelend arts moet op de hoogte worden gebracht van de deelname en de verbeterde waarden.

Wat gebeurt er na de seminars?

Aan het eind van de seminars wordt de samen doorgebrachte tijd gevierd.

Dit is echter niet het einde: na de intensieve fase, in de zogenaamde consolidatiefase, worden de deelnemers uitgenodigd om naar de maandelijkse follow-up-bijeenkomsten te komen. Alle oud-deelnemers kunnen naar deze bijeenkomsten komen. Daar wordt de kennis uit de seminars opgefrist, worden nieuwe - vooral praktische - impulsen gegeven en is er ruimte voor uitwisseling onder elkaar.

Meer informatie

De gezonde levensstijl gemeenschap is hier thuis

Klik op de knop hieronder om de interactieve kaart te laden.
Download interactieve kaart

Het netwerk

Meer over het onderwerp