Onderwijsbon
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert

Onderwijsbon

Permanente opleiding is een essentiële voorwaarde voor werknemers om te kunnen omgaan met voortdurend veranderende taken en om voortdurend nieuwe oplossingen te ontwikkelen ten behoeve van de klanten. Financiële steun voor verdere opleiding wordt geboden door de opleidingscheque. Het team van het Regionaal Bureau Münsterland en vele andere adviescentra in de regio geven de onderwijsvoucher in persoonlijke gesprekken uit en verstrekken informatie over passende aanbiedingen. Zowel werknemers als bedrijven kunnen de opleidingscheque aanvragen.

WAT
  • Bijwerken of uitbreiden van bestaande beroepskwalificaties
  • Bijscholing in leer- en werktechnieken
  • Cursussen voor media-educatie
  • Verdere opleidingen die ontbreken om een opleidingskwalificatie te behalen
  • Bij- en nascholingscursussen die ontbreken om beroepskwalificaties te verwerven die zijn verworven in een bijscholingsberoep in het buitenland of om beroepskwalificaties te laten erkennen
  • Bijscholingscursussen die nodig zijn om een bekwaamheids- of deskundigheidscertificaat te verkrijgen
  • Bijscholingscursussen

Alle kwalificaties kunnen worden afgerond in de vorm van een klassikaal seminar, een e-learningcursus of een in-house seminar.

HOE VEEL
  • 50 procent van de cursuskosten, maar een maximum van 500 euro per onderwijsvoucher
WHO
  • Bedrijven met minder dan 250 werknemers kunnen maximaal tien onderwijsvouchers per jaar aanvragen.
  • Vooral werknemers, herintreders en zelfstandigen met een belastbaar jaarinkomen van 20.000 tot 40.000 euro (in het geval van een gezamenlijke aanslag van 40.000 tot 80.000 euro) komen aan bod. Zij ontvangen maximaal één opleidingscheque per jaar.
MEER...

Via de zoekfunctie voor adviescentra kunt u nagaan waar het dichtstbijzijnde adviescentrum bij u in de buurt is.

uw contactpersonen

Charlotte Vennemann
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Charlotte Vennemann
Alexandra Poppenborg
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Alexandra Poppenborg

Andere digitaliseringsprogramma's

Andere onderwerpen