Mogelijke raadpleging Regionaal Bureau Münsterland
Potentiële raadpleging van een aanbod van het Regionaal Bureau Münsterland
© unsplash/Nik MacMillan

Potentieel advies

Analyseer de sterke en zwakke punten van het bedrijf. Beter gebruik maken van het bestaande potentieel. Moderniseren: Potentiële consulting biedt deze mogelijkheden. Na het eerste advies van het Regionaal Bureau Münsterland werken gekwalificeerde, externe adviseurs samen met de directie en de werknemers een actieplan uit voor de optimalisering van afzonderlijke of meerdere bedrijfsprocessen. De kennis, vaardigheden en bekwaamheden van de arbeidskrachten zijn immers het belangrijkste kapitaal, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen.

WHO
  • Bedrijven met ten minste één werknemer (voltijdequivalent(en)) en standplaats in NRW
WAT
  • Gratis eerste consult en bespreking van de resultaten.
  • Extern procesadvies: maximaal tien adviesdagen, die met 50 procent worden gesubsidieerd, maar maximaal 500 euro per dag.

Hoe werkt de NRW Potential Advisory Service?

Bedrijven staan voor grote uitdagingen: Globalisering, technologische vooruitgang, demografische veranderingen, duurzaamheid - dit zijn slechts enkele van de modewoorden die de steeds snellere structurele veranderingen beschrijven. Deze korte verklarende video laat zien hoe de Potentialberatung van de deelstaat NRW bedrijven met dergelijke uitdagingen kan ondersteunen.

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.
MEER...

Meer informatie op de pagina's van het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken vindt u hier.

Opmerking: Indien in de afgelopen zes maanden een ontslagaanzegging overeenkomstig § 17 van de wet op de ontslagbescherming (KSchG) bij het arbeidsbureau is ingediend, kunnen twee extra begeleidingsdagen worden gebruikt voor een nieuwe startbegeleiding voordat de potentiële begeleiding wordt uitgevoerd.

uw contactpersonen

Rita Ixmann
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Rita Ixmann
unternehmensWert:Mensch
Förderprogramm KOMPASS

0049 2571 94 93 16

Meer informatie