Transformatieadvies | Regionaal Agentschap Münsterland
© iStock / Galeanu Mihai

Transformatieadvies en groene economie

Met behulp van transformatieadvies kunnen bedrijven hun sterke en zwakke punten langs de lijnen van de groene economie - d.w.z. duurzame en milieuvriendelijke economische activiteit - op een participatiegerichte manier identificeren en bedrijfsspecifieke oplossingen ontwikkelen. Extern advies kan bijdragen tot het initiëren en controleren van een dergelijk plannings- en ontwerpproces. De bedrijfsprocessen moeten expliciet als een proces worden uitgevoerd met intensieve betrokkenheid van de werknemers. De adviesdienst is gebaseerd op het beproefde financieringsinstrument van de potentiële adviesdienst.

WHO
  • Bedrijven met ten minste één werknemer (voltijdequivalent(en)) en standplaats in NRW
WAT
  • Externe procesadvisering voor bedrijven met werknemersparticipatie in het kader van de "Groene Economie".
  • Maximaal 12 dagen, gesubsidieerd met 40%, maar met een maximum van 400 euro/dag.
MOGELIJKE AANDACHTSPUNTEN
  • Ecologische modernisering
  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen
  • Emissiereductie
  • Ecologisch productontwerp
  • Omschakeling van waardeketens

Hoe werkt transformatiebegeleiding

Het Transformatie Advies NRW ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) in NRW bij de participatiegerichte ontwikkeling van een milieugerichte bedrijfsstrategie in combinatie met strategische personeelsontwikkeling in het kader van de Groene Economie door middel van externe managementadviesbureaus.

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.

Opmerking: Indien in de afgelopen zes maanden een ontslagaanzegging overeenkomstig § 17 van de wet op de ontslagbescherming (KSchG) bij het arbeidsbureau is ingediend, kunnen twee extra begeleidingsdagen worden gebruikt voor een nieuwe startbegeleiding voordat de transformatiebegeleiding wordt uitgevoerd.

MEER...

Meer informatie op de pagina's van het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken vindt u hier.

Uw contactpersoon

Rita Ixmann
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Rita Ixmann
unternehmensWert:Mensch
Förderprogramm KOMPASS

0049 2571 94 93 16

Meer informatie