Transformatieadvies | Regionaal Agentschap Münsterland
© iStock / Galeanu Mihai

Transformatieadvies en groene economie

Met behulp van transformatieadvies kunnen bedrijven hun sterke en zwakke punten langs de lijnen van de groene economie - d.w.z. duurzame en milieuvriendelijke economische activiteit - op een participatiegerichte manier identificeren en bedrijfsspecifieke oplossingen ontwikkelen. Extern advies kan bijdragen tot het initiëren en controleren van een dergelijk plannings- en ontwerpproces. De bedrijfsprocessen moeten expliciet als een proces worden uitgevoerd met intensieve betrokkenheid van de werknemers. De adviesdienst is gebaseerd op het beproefde financieringsinstrument van de potentiële adviesdienst.

WHO
  • Bedrijven met werkplekken in NRW en ten minste 10 werknemers* (voltijdsequivalenten)
WAT
  • Externe procesadvisering voor bedrijven met werknemersparticipatie in het kader van de "Groene Economie".
  • Maximaal 12 dagen, gesubsidieerd met 40%, maar met een maximum van 400 euro/dag.
MOGELIJKE AANDACHTSPUNTEN
  • Ecologische modernisering
  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen
  • Emissiereductie
  • Ecologisch productontwerp
  • Omschakeling van waardeketens

Opmerking: Indien in de afgelopen zes maanden een ontslagaanzegging overeenkomstig § 17 van de wet op de ontslagbescherming (KSchG) bij het arbeidsbureau is ingediend, kunnen twee extra begeleidingsdagen worden gebruikt voor een nieuwe startbegeleiding voordat de transformatiebegeleiding wordt uitgevoerd.

MEER...

Meer informatie op de pagina's van het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken vindt u hier.

Uw contactpersonen

Rita Ixmann
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Rita Ixmann
Alexandra Poppenborg
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Alexandra Poppenborg

Meer over het onderwerp