companyValue:human
© unsplash/helloquence

ondernemingValue: Mensen

Het subsidieprogramma unternehmensWert:Mensch ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen bij de ontwikkeling van duurzaam, op de werknemer gericht personeelswerk. Er kan worden gekozen uit vier thematische gebieden: aanpassing van het personeelsbeleid aan de veranderde bedrijfsprocessen, invoering van meer gelijke kansen en diversiteit in het bedrijf, meer doen voor de gezondheidszorg van de werknemers of werken aan strategieën voor continue bekwaamheids- en kennisoverdracht.

Op welk gebied de bedrijven de grootste behoefte aan actie hebben, analyseren zij samen met de adviseurs van het Regionaal Bureau Münsterland in een gratis eerste gesprek. Met de hulp van gekwalificeerde, externe adviseurs en in nauwe samenwerking met hun werknemers, ontwikkelen en implementeren de bedrijven vervolgens concrete, op maat gemaakte oplossingen.

WHO
kleine en middelgrote ondernemingen
- met minder dan tien werknemers
- met een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van maximaal twee miljoen euro
- met ten minste één voltijds sociaalverzekeringsplichtige werknemer
- met een onderneming die ten minste twee jaar bestaat

WAT
- gratis eerste consult en resultatenbespreking
- externe procesbegeleiding: maximaal twaalf consultatiedagen, kosten maximaal 1000 euro per dag. De financiële subsidie bedraagt 80 %.

PROGRAMMATAK: VERSTERKT DOOR DE CRISIS

De pandemie versnelde niet alleen de transformatie van de arbeidswereld, maar veranderde deze ook voortdurend. De pandemie toonde aan dat veel bedrijven die voor de crisis al digitaal goed gepositioneerd waren, minder moeite hadden om zich aan de verdere veranderingen aan te passen. Niettemin heeft de pandemie veel bedrijven in een crisis gestort.

De programmatak "Versterkt door de crisis" ondersteunt bedrijven bij het tot stand brengen van een veerkrachtige en innovatieve bedrijfscultuur om de COVID 19-pandemie en de gevolgen ervan goed en duurzaam het hoofd te kunnen bieden en voorbereid te zijn op volgende crises.

Met de gefinancierde adviesdiensten in het kader van de nieuwe programmatak worden kleine en middelgrote ondernemingen ondersteund bij het verbeteren van hun crisisbeheer en bij het identificeren, mede ontwerpen en tot stand brengen van de veranderingen in de werkorganisatie en de bedrijfscultuur die door de Coronapandemie worden teweeggebracht. De nadruk ligt op de mogelijkheden die worden geboden door virtuele communicatie, personeelsbeheer op afstand en thuiskantooroplossingen.

PROGRAMMA TAK: VROUWEN IN TECH

De nieuwe programma-branche "Women in Tech" ondersteunt bedrijven in de IT- en technologiesector bij het aantrekken van vrouwen voor de branche en hen op de lange termijn in het bedrijf te houden. Het programma speelt dus in op het feit dat vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in een belangrijke toekomstige sector van de digitalisering en dat hun arbeidsverhoudingen minder stabiel zijn.

In de programmatak krijgen kleine en middelgrote ondernemingen advies over hoe zij voor meer gelijke kansen kunnen zorgen en hun personeelsbeleid op een holistische, op diversiteit gerichte manier kunnen opzetten. Dit omvat expliciet LGBTI*-georiënteerd HR-management (LGBTI staat voor lesbisch, homo, biseksueel, trans en inter). Het doel is een diverse bedrijfscultuur tot stand te brengen - als onderdeel van een gezamenlijk proces met het personeel.
Promotie

WHO
Kleine en middelgrote ondernemingen
- met minder dan 250 werknemers
- en een jaaromzet van 50 miljoen euro.

WAT
- gratis eerste begeleiding
- maximaal 15 begeleidingsdagen en negen maanden die maximaal 1000 euro per dag kosten. De financiering is 80 procent.

uw contactpersonen

Rita Ixmann
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Rita Ixmann
Alexandra Poppenborg
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Alexandra Poppenborg

Meer over het onderwerp