unternehmensWert:Mensch | Regionaal Bureau Münsterland | Consulting
companyValue:human
© unsplash/helloquence

ondernemingValue: Mensen

Het subsidieprogramma unternehmensWert:Mensch ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen bij de ontwikkeling van duurzaam, op de werknemer gericht personeelswerk. De twee takken van het uWM-programma: "Strengthened by the Crisis" en "Women in Tech" zijn momenteel voor dit doel beschikbaar.

In een gratis eerste gesprek met de adviseurs van Münsterland e.V. analyseren de bedrijven op welk gebied zij de grootste behoefte aan actie hebben. Met behulp van gekwalificeerde, externe adviseurs en in nauwe uitwisseling met de medewerkers ontwikkelen en implementeren de bedrijven vervolgens concrete, individueel passende oplossingen.

WHO
Kleine en middelgrote ondernemingen

 • met minder dan 250 werknemers
 • met een maximale jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van 50 miljoen euro
 • met ten minste één voltijds werknemer die onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen

WAT

 • Gratis eerste consult en bespreking van de resultaten
 • Extern procesadvies: maximaal 15 ("Versterkt door de crisis") of 12 ("Vrouwen in technologie") consultancydagen, kosten maximaal 1000 euro per dag. De financiële subsidie bedraagt 80 procent in beide takken van het programma.
PROGRAMMATAK: VERSTERKT DOOR DE CRISIS

De pandemie versnelde niet alleen de transformatie van de arbeidswereld, maar veranderde deze ook voortdurend. De pandemie toonde aan dat veel bedrijven die voor de crisis al digitaal goed gepositioneerd waren, minder moeite hadden om zich aan de verdere veranderingen aan te passen. Niettemin heeft de pandemie veel bedrijven in een crisis gestort.

De programmatak "Versterkt door de crisis" ondersteunt bedrijven bij het tot stand brengen van een veerkrachtige en innovatieve bedrijfscultuur om de COVID 19-pandemie en de gevolgen ervan goed en duurzaam het hoofd te kunnen bieden en voorbereid te zijn op volgende crises.

Met de gefinancierde adviesdiensten in het kader van de nieuwe programmatak worden kleine en middelgrote ondernemingen ondersteund bij het verbeteren van hun crisisbeheer en bij het identificeren, mede opzetten en tot stand brengen van de veranderingen in de werkorganisatie en de bedrijfscultuur die door de Coronapandemie worden teweeggebracht. De nadruk ligt op de mogelijkheden die worden geboden door virtuele communicatie, personeelsbeheer op afstand en thuiskantooroplossingen.

WHO
Kleine en middelgrote ondernemingen

 • met minder dan 250 werknemers
 • en een jaarlijkse omzet van 50 miljoen euro

WAT

 • Gratis eerste consult
 • Maximaal 5 adviesdagen (programmatak kan maximaal 3 keer worden gebruikt).
 • Een adviescyclus mag niet langer dan drie maanden duren.
 • Financiering is 80% - een adviesdag kost maximaal 1000 euro
PROGRAMMA TAK: VROUWEN IN TECH

De nieuwe programma-branche "Women in Tech" ondersteunt bedrijven in de IT- en technologiesector bij het aantrekken van vrouwen voor de branche en hen op de lange termijn in het bedrijf te houden. Het programma speelt dus in op het feit dat vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in een belangrijke toekomstige sector van de digitalisering en dat hun arbeidsverhoudingen minder stabiel zijn.

In de programmatak krijgen kleine en middelgrote ondernemingen advies over hoe zij voor meer gelijke kansen kunnen zorgen en hun personeelsbeleid op een holistische, op diversiteit gerichte manier kunnen opzetten. Dit omvat expliciet op LGBTI* gericht HR-management (LGBTI staat voor lesbisch, homo, biseksueel, trans en inter). Het doel is een diverse bedrijfscultuur tot stand te brengen - als onderdeel van een gezamenlijk proces met het personeel.

WHO
Kleine en middelgrote ondernemingen

 • met minder dan 250 werknemers
 • en een jaarlijkse omzet van 50 miljoen euro

WAT

 • Gratis eerste consult
 • Maximaal 12 consultatiedagen en negen maanden met een maximum van 1000 euro per dag.
 • Financiering is 80 procent.

Opmerking: Het unternehmensWert:Mensch-programma eindigt op 31.12.2022 en kan momenteel niet meer worden geclaimd.

uw contactpersonen

Rita Ixmann
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Rita Ixmann
Alexandra Poppenborg
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Alexandra Poppenborg

Meer over het onderwerp