companyValue:human
© unsplash/helloquence

ondernemingValue: Mensen

Het subsidieprogramma unternehmensWert:Mensch ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen bij de ontwikkeling van duurzaam, op de werknemer gericht personeelswerk. Er kan worden gekozen uit vier onderwerpen: aanpassing van het personeelsbeleid aan de veranderde bedrijfsprocessen, invoering van meer gelijke kansen en diversiteit in het bedrijf, meer doen voor de gezondheidszorg van de werknemers of werken aan strategieën voor de voortdurende overdracht van vaardigheden en kennis.

Op welk gebied de bedrijven de grootste behoefte aan actie hebben, analyseren zij samen met de adviseurs van het Regionaal Bureau Münsterland in een gratis eerste gesprek. Met de hulp van gekwalificeerde, externe adviseurs en in nauw overleg met de werknemers ontwikkelen de ondernemingen vervolgens concrete, individueel geschikte oplossingen en voeren deze uit.

WHO

kleine en middelgrote ondernemingen

  • met minder dan tien werknemers
  • met een maximale jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van twee miljoen euro
  • met ten minste één voltijds werknemer die onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen
  • met een bedrijf dat ten minste twee jaar bestaat
WAT
  • Gratis eerste consult en bespreking van de resultaten
  • Extern procesadvies: maximaal twaalf consultatiedagen, met een kostprijs van maximaal 1000 euro per dag. De financiële subsidie bedraagt 80 procent.

uw contactpersonen

Rita Ixmann
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Rita Ixmann
Alexandra Poppenborg
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Alexandra Poppenborg

Meer over het onderwerp