Eerlijk werk - eerlijke concurrentie | Regionaal Bureau Münsterland
Eerlijk werk - eerlijke concurrentie, een aanbod van het Regionaal Bureau Münsterland
© Foto erstellt von katemangostar - de.freepik.com

Eerlijk werk. Eerlijke concurrentie.

Doorbetaling van het loon bij ziekte, vakantie, ontslagbescherming en pauzetijden: Mini-jobbers hebben dezelfde rechten als alle andere werknemers. Maar dit komt niet altijd overeen met de werkelijkheid.

Het doel van het Regionaal Bureau Münsterland is dan ook om bedrijven te laten zien hoe eerlijke arbeidsvoorwaarden hen in staat kunnen stellen om eerlijk te concurreren en tegelijkertijd geschoolde werknemers te behouden. Dit geldt voor het terrein van de mini-jobs, maar ook met betrekking tot lage lonen, zwartwerk en tijdelijk werk. De omzetting van minibanen in arbeidsbetrekkingen waarvoor socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald, helpt ook om nieuw potentieel aan geschoolde arbeidskrachten aan te boren.

In een gezamenlijke studie met het initiatief van de arbeidsbureaus van Münsterland heeft het Regionaal Bureau Münsterland de situatie met betrekking tot de minibanen in de regio onderzocht.

uw contactpersonen

Alexandra Poppenborg
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Alexandra Poppenborg
Julia Roesler
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Julia Roesler

Meer informatie