Opleidingsprogramma NRW | Regionaal Bureau Münsterland
Opleidingsprogramma NRW een adviesdienst van het Regionaal Agentschap Münsterland
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Informeer. Inschakelen. Steun
Aanbiedingen voor werknemers

Opleidingsprogramma NRW

Extra opleidingsplaatsen voor jongeren die problemen hebben met de overgang van school naar werk worden bevorderd door het opleidingsprogramma van de NRW. Ondernemingen die extra opleidingsplaatsen creëren in regio's met een tekort aan opleidingsplaatsen, ontvangen de eerste twee jaar een maandelijkse subsidie van 400 euro bovenop hun opleidingstoelage.

De opleidingsplaatsen worden aangeboden in beroepen die een goede kans maken om door de onderneming te worden overgenomen en waarnaar een reële vraag bestaat bij de jongeren. De opleidingsplaatsen worden gecreëerd en ingevuld in samenwerking met uitzendbureaus, arbeidsbureaus, sponsors en bedrijven. Bovendien ondersteunt en begeleidt een gecertificeerde opleider de bedrijven en jongeren.

Het NRW-opleidingsprogramma draagt er zo toe bij dat zoveel mogelijk jongeren een opleidingskwalificatie behalen. Tegelijkertijd wordt steun verleend aan bedrijven die geen geschikte kandidaten hebben, maar die door een gebrek aan personeel en sociaal-educatieve middelen overbelast zijn met de opleiding van jongeren met bijzondere behoeften. Opleiding is immers dubbel belangrijk: voor de ondernemingen, om zich van gekwalificeerde jonge geschoolde arbeidskrachten te verzekeren, en voor de jongeren als basisvoorwaarde voor professioneel succes en maatschappelijke participatie.

Uw contactpersoon

Alexandra Poppenborg
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Alexandra Poppenborg

Meer informatie