Advies over loopbaanontwikkeling | Regionaal Bureau Münsterland
Advies over professionele ontwikkeling - Regionaal Bureau Münsterland
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert

Vooruitzichten in het beroepsleven

Veel werknemers hebben niet langer een ononderbroken en rechtlijnige arbeidsbiografie zoals vroeger. Zij veranderen vrijwillig of gedwongen van werkgever, moeten nieuwe taken op zich nemen als gevolg van bedrijfsherstructureringen of als gevolg van hun eigen loopbaanplanning, en moeten hun vaardigheden voortdurend op peil houden en uitbreiden. De huidige ontwikkelingen en veranderingen in de arbeidswereld, zoals de digitalisering, de mobiliteits- en energietransitie en de klimaatbescherming, brengen nieuwe uitdagingen met zich mee.

uw contactpersonen

Charlotte Vennemann
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Charlotte Vennemann
Alexandra Poppenborg
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Alexandra Poppenborg

Meer over het onderwerp