Map Mobile Münsterland | Mobility | Reallabor | Press
Het persbureau van Münsterland e.V. is de contactpersoon voor journalisten.
© Münsterland e.V./Fabian Riediger
Druk op

Beter van A naar B komen: Project "Reallabor Mobiles Münsterland" test nieuwe mobiliteitsconcepten

Mobiliteitskaart "Mobiles Münsterland" toont mogelijkheden in de regio

Ouders die op het platteland de rol van taxi voor hun kinderen moeten spelen, toeristen die zonder eigen auto naar Münsterland reizen en dan ter plaatse nergens kunnen komen, forenzen die elke ochtend met hun eigen auto in de file staan - mobiliteit is niet alleen in Münsterland een probleem. Op www.mobiles-muensterland.de kunnen geïnteresseerde burgers nu aan de hand van een mobiliteitskaart te weten komen wat er in de toekomst op het gebied van mobiliteit in Münsterland zal gebeuren en hun ideeën inbrengen. Video's met uitleg tonen de huidige stand van zaken en de plannen voor de toekomst.

En dat zijn er nogal wat: sinds de officiële lancering van het regionale project "Reallabor Mobiles Münsterland" tijdens de Münsterland-conferentie op 5 maart 2018, zijn er steeds meer goede projectideeën in de regio. Provincies, steden en gemeenten proberen hun burgers mobiel te maken tegen de achtergrond van het toegenomen aantal pendelaars, nieuwe klimaatbeschermingsdoelstellingen, demografische veranderingen of een flexibelere arbeidswereld.

Münsterland e.V. vat als projectpartner van het Reallabor deze ideeën nu samen in de kaart Mobiles Münsterland, licht de projecten toe, maakt het thema mobiliteit in het dagelijks leven aanschouwelijk met verklarende video's en biedt mogelijke oplossingen voor de toekomstige mobiliteit. Projectprofielen van reeds bestaande projecten zullen geleidelijk de kaart vullen, zodat in de toekomst alle mogelijke vervoermiddelen en hun mogelijke integratie in een alomvattend mobiliteitsconcept zichtbaar zullen worden. Het Innovatiecentrum voor mobiliteit en sociale verandering (InnoZ) uit Berlijn heeft steun verleend bij de ontwikkeling van de kaart Mobiles Münsterland.

"De gemeenten en steden in Münsterland proberen verschillende innovatieve benaderingen van alternatieve aandrijving op het platteland uit en optimaliseren deze als een 'echt laboratorium'", licht Ute Schmidt-Vöcks van Münsterland e.V. het project toe. "Van elkaar leren, maar ook mogen falen, dat is het motto van het reallab. Immers, wat heb je aan de beste aanbiedingen als niemand ze gebruikt?"

"Mobiliteit is een actueel en belangrijk maatschappelijk thema, omdat het uiteindelijk gaat om de vraag hoe we in de toekomst willen leven. Elke regio moet hier iets aan doen", zegt Gerrit Tranel van het Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), die de noodzaak van de uitvoering van het Mobiles Münsterland reallaboratory onderstreept. "Met de kaart zetten we een eerste stap, brengen we het aanbod samen en betrekken we alle 66 gemeenten van Münsterland en de burgers erbij. Iedereen kan daar zien waar we staan, wat er beschikbaar is en waar ze eventueel kunnen aankloppen."

De mobiliteitskaart werd op 29 maart voor het eerst gebruikt in de districtsregering van Münster op de "Markt van de Regio's". Het projectteam rond het Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), Münsterland e.V. en het EnergieAgentschap.NRW demonstreerde de functies van de kaart met een infopunt en een touch screen interface. In de toekomst zal het infopunt door de regio toeren en bekendheid geven aan de mobiliteitskaart.

Verdere informatie over het project

Het concept van het regionale project "Reallabor Mobiles Münsterland" werd iets meer dan een jaar geleden tijdens de Münsterland-conferentie door de minister van Verkeer van NRW, Hendrik Wüst, bekrachtigd en het Münsterland werd beschreven als een geschikte modelregio voor mobiliteit in landelijke gebieden. Eind vorig jaar heeft de deelstaat NRW al 334.000 euro goedgekeurd, waarmee een coördinatiebureau bij het Zweckverband SPNV Münsterland is opgericht. De projectpartners van het echte laboratorium Mobiles Münsterland zijn Münsterland e.V., Zukunftsnetz Mobilität NRW en EnergieAgentur.NRW.

www.mobiles-muensterland.de

Verdere informatie

Ute Schmidt-Vöcks
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Alina Klanke
ZVM Zweckverband SPNV Münsterland
Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Terug naar het overzicht
Leer meer...