Münsterland als vestigingsplaats | Structuurcijfers | Arbeidsmarkt
Münsterland als vestigingsplaats
© Photo by Carlos Muza on Unsplash
Gegevens, feiten, getallen

Feiten en cijfers over de economische regio Münsterland

Het Münsterland is een dynamische economische regio met talrijke middelgrote ondernemingen. De mensen in Münsterland zijn niet alleen bijzonder productief, maar ook innovatief. Hier vindt u meer feiten, cijfers en gegevens over de regio Münsterland.

Geografie: één regionaal centrum, vier districten

Onze vestigingsplaats Münsterland omvat de stad Münster als hoofdcentrum en de vier plattelandsdistricten Borken, Coesfeld, Steinfurt en Warendorf met de gelijknamige districtssteden. We liggen in het noordwesten van Noordrijn-Westfalen. Onze grensburen zijn de Nederlanders en de Nedersaksen. Hoewel we qua oppervlakte de op twee na grootste van de negen regio's in NRW zijn, zijn we relatief dunbevolkt. Gemiddeld wonen er slechts 394 (in 2021) inwoners per vierkante kilometer (NRW: 525 in 2021). In totaal wonen hier 1,66 miljoen mensen (2022).

Demografie: Het aantal inwoners neemt toe

We zijn een groeiende regio. Bijna elke tiende inwoner van Noordrijn-Westfalen woont hier. Vooral voor de stad Münster wordt tot 2030 een verdere toename van het aantal inwoners verwacht. Maar ook in de districten zal het aantal inwoners - in tegenstelling tot de algemene trend - op de middellange termijn ten minste stabiel blijven. Op dit moment wonen er ongeveer 1,6 miljoen mensen in Münsterland. En terwijl de bevolking in heel NRW in 2020 en 2021 licht afneemt als gevolg van de coronapandemie, kan het inwonertal van Münsterland zelfs licht stijgen. Tegen het einde van de jaren 2030 zal er echter waarschijnlijk een daling optreden van
tot 2050.

Wil je weten hoe het is om in Münsterland te wonen? Kijk dan op Wonen in Münsterland.

We hebben meer kinderen en jongeren (van 5 tot 18 jaar) dan het NRW-gemiddelde. We hebben dan ook het hoogste aantal huishoudens met vier of meer personen in de deelstaat (15,9 procent). Het district met de meeste kinderen is het district Borken. En het mooie is: als het even kan, willen jongeren trouw blijven aan hun regio. Dat blijkt uit het jongerenonderzoek, waarin bijna 800 mensen aan het woord komen.

Wist je dat...?!

Onze burgers zijn de jongste van alle negen economische regio's in NRW. Wij zijn gemiddeld 43 jaar oud - precies één jaar jonger dan het landelijk gemiddelde.

Economische structuur

Onze economie wordt gekenmerkt door kleine en middelgrote ondernemingen. Er zijn hier ongeveer 68.000 bedrijven en ondernemingen. Ons BBP per hoofd van de bevolking is niet het hoogste (€38.600), maar sinds 2012 groeit de regionale toegevoegde waarde grotendeels in lijn met de staat. Zelfs over een periode van tien jaar gezien lag de stijging van 28,5 procent boven het NRW-gemiddelde van 22,8 procent.

Bovendien wordt de locatie Münsterland gewaardeerd. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de gemeentelijke ranglijst van NRW. Talrijke gemeenten in het Münsterland scoorden bovengemiddeld op de thema's economie, werk, wonen en levenskwaliteit. In de top 20 staan Horstmar (8e plaats), Ostbevern (11e plaats), Altenberge (13e plaats), Legden (16e plaats), Ochtrup (17e plaats), Oelde (19e plaats) en Ahaus (20e plaats).

Landbouw en industrie

Landbouw speelt een bijzonder belangrijke rol in de districten Borken, Coesfeld en Warendorf. In totaal genereert de sector 1,7 procent van de bruto toegevoegde waarde - meer dan in welke andere NRW-regio dan ook - en draagt daarmee voor bijna 30 procent bij aan de totale bruto toegevoegde waarde in de landbouw in NRW. Dit is nog een reden waarom het aandeel van de verwerkende industrie, waartoe ook de verwerking van landbouwproducten behoort, met 29,5 procent van de bruto toegevoegde waarde hoger is dan het deelstaatgemiddelde. Hier bevinden zich de meeste werknemers die onderworpen zijn aan sociale verzekeringsbijdragen, met ongeveer 143.800 werknemers. De volgende belangrijkste werkgevers in het Münsterland zijn de gezondheids- en sociale dienstensector en de handel.

Diensten

Als bestuurs- en universiteitsstad is de stad Münster een dienstencentrum. 87,7 procent van de bruto toegevoegde waarde werd in deze sector gegenereerd. Alleen in Bonn is het aandeel hoger. De publieke en andere dienstensector speelt een bijzonder belangrijke rol en is met 38 procent groter dan in welke andere subregio dan ook.

Speerpunten

Onze economie wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan sectoren, maar is door haar gegroeide structuur vooral toonaangevend op de volgende gebieden (clusters): machinebouw, voedingsmiddelenindustrie, logistiek, gezondheidsindustrie, kennisintensieve diensten evenals innovatieve materialen en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Om de bedrijfslocatie op de lange termijn te versterken, aantrekkelijk te houden en te specialiseren in de concurrentie tussen regio's, bundelen bedrijven, onderzoeksinstellingen en netwerken ook hun competenties op het gebied van"Digital Solutions" (Digitale oplossingen),"Life Sciences" (Levens- en levenswetenschappen),"Engineering Pro" (Moderne ingenieursdiensten),"Materials and Surfaces" (Materialenen oppervlakken) en"Sustainable Eco" (Duurzaambeheer en ecologisch bewustzijn). Zij vormen de centrale actiegebieden voor innovatiebevordering in het Münsterland en worden ondersteund door regionale samenwerking.

Het Münsterland is innovatief Het Münsterland is innovatief
© Münsterland e.V.
Deskundigheid op het gebied van innovatie
Leer meer...

Arbeidsmarkt Münsterland

Werknemers

In totaal waren er in Münsterland in de zomer van 2021 670.200 meer premieplichtige werknemers dan tien jaar daarvoor. Deze procentuele stijging van 23,9 procent lag duidelijk boven de landelijke stijging van 17,7 procent. De grootste toename - 34.300 banen - deed zich voor in de sector gezondheidszorg en sociale dienstverlening.

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten is nu al voelbaar in veel sectoren en zal vanaf 2020 waarschijnlijk nog groter worden. Vanaf 2030 zal het "arbeidspotentieel" in de regio zelfs met meer dan 100.000 mensen zijn afgenomen. De belangrijkste reden hiervoor is demografische verandering. Maar migratiebewegingen spelen hier ook een rol en daarom lokken onze bedrijven vooral jongeren en gezinnen met veel verschillende aanbiedingen, zodat ze hier een boeiende, flexibele baan kunnen vinden in een bijzonder leefbare omgeving.

Werkloosheidscijfers

Gekwalificeerde werknemers zijn in het Münsterland gewild, ook vanwege onze lage werkloosheid. Het werkloosheidspercentage is met 4,8% het laagste van heel NRW en is ook relatief laag vergeleken met het nationale gemiddelde. De oorzaak van de werkloosheid is dus meestal niet het gebrek aan vacatures, maar de ongeschikte of onvoldoende gekwalificeerde sollicitanten.

Inkomen

Qua inkomen lag het Münsterland in 2020 boven het NRW-gemiddelde van 23.201 euro. Dit was het resultaat van een studie van het Landesamt für Information und Technologie van Noordrijn-Westfalen.

Opleiding

De digitale transformatie verandert niet alleen de werkmethoden en functieprofielen, maar vraagt ook een aanzienlijk hoger niveau van creativiteit van onze medewerkers om dagelijks effectief nieuwe klantproblemen op te lossen. Het vraagt van hen ook de bereidheid om zich voortdurend bezig te houden met en te leren van nieuwe dingen - gedurende hun hele werkzame leven. De bedrijven stellen dan ook steeds hogere eisen aan de kwalificaties van hun werknemers. Met name de vraag naar hooggekwalificeerde werknemers neemt voortdurend toe - en onze geschoolde werknemers kunnen beter dan gemiddeld aan deze vraag voldoen.

Wist je dat...?!
  • Het aantal premieplichtige werknemers stijgt niet alleen gestaag in onze regio, maar ook sterker dan in alle andere economische regio's in NRW in een vergelijking van tien jaar. Tussen de zomer van 2007 en 2017 kwamen er ongeveer 100.000 werknemers bij. Een stijging van bijna 20 procent.
  • Het district Coesfeld heeft al jaren het laagste werkloosheidspercentage in NRW. Het district Borken is een van de districten in NRW met de minste werklozen.
  • In het schooljaar 2021 verliet ongeveer 4,6 procent van de leerlingen in het Münsterland de school zonder diploma, wat lager was dan het gemiddelde in de deelstaat van 5,5 procent. Met 24,8 procent is het aandeel universitair afgestudeerden in Münster hoger dan in welke andere subregio dan ook.

Toekomstige regio Münsterland - Prognos Toekomstatlas 2022

Hoe staat het Münsterland er globaal voor als plaats om te wonen en te ondernemen? Vrij goed! Het Münsterland is een regio van de toekomst - zo luidt de Toekomstatlas 2022 van het gerenommeerde economische onderzoeksinstituut Prognos. In de regio wegen de toekomstige kansen zwaarder dan de risico's. De indicatoren voor de studie waren de gebieden demografie, arbeidsmarkt, concurrentie en innovatie alsmede welvaart en sociale situatie. Bekijk de resultaten in detail!

Mensen verhuizen graag naar hier: Münsterland regio van de toekomst Mensen verhuizen graag naar hier: Münsterland regio van de toekomst
© Münsterland e.V./Kai Marc Pel
Mooie toekomst in het Münsterland
Toekomstige Atlas 2022
Leer meer...
Gelukkig in het Münsterland Gelukkig in het Münsterland
© Münsterland e.V./Philipp Fölting
Wist je dat...?

Het feit dat de regio economisch zo goed gepositioneerd is, maakt de inwoners hier behoorlijk gelukkig. Om het bot te zeggen: het Münsterland is de gelukkigste regio in NRW. Naast de goede economische situatie dragen ook andere factoren bij aan het geluk.

Vind meer informatie

Meer over de economische regio Münsterland