Münsterland als vestigingsplaats | Structuurcijfers | Arbeidsmarkt
Münsterland als vestigingsplaats
© Photo by Carlos Muza on Unsplash
Gegevens, feiten, getallen

Feiten en cijfers over de economische regio Münsterland

Het Münsterland is een dynamische economische regio met talrijke middelgrote ondernemingen. De mensen in Münsterland zijn niet alleen bijzonder productief, maar ook innovatief. Hier vindt u meer feiten, cijfers en gegevens over de regio Münsterland.

Geografie: één regionaal centrum, vier districten

Onze vestigingsplaats Münsterland omvat de stad Münster als regionaal centrum en de vier meer landelijke districten Borken, Coesfeld, Steinfurt en Warendorf met de gelijknamige districtssteden. Wij zijn gevestigd in het noordwesten van Noordrijn-Westfalen. Onze grensburen zijn de Nederlanders en de Nedersaksen. Hoewel wij qua oppervlakte de op twee na grootste van de negen regio's in NRW zijn, zijn wij verhoudingsgewijs dunbevolkt. Wij hebben een gemiddelde van slechts 273 inwoners per vierkante kilometer (NRW: 524). In totaal wonen er 1,62 miljoen mensen.

Demografie: Het aantal inwoners neemt toe

Wij zijn een groeiende regio. Bijna elke tiende burger van Noordrijn-Westfalen woont hier. Vooral voor de stad Münster wordt tegen 2030 een verdere toename van het aantal inwoners verwacht. Maar ook in de districten zal het aantal inwoners - in tegenstelling tot de algemene tendens - op middellange termijn tenminste stabiel blijven. Momenteel wonen er ongeveer 1,6 miljoen mensen in het Münsterland. Wil je weten hoe het is om in het Münsterland te wonen? Kijk dan eens bij Wonen in het Münsterland.

We hebben meer kinderen en jongeren (van 5 tot 18 jaar) dan het NRW-gemiddelde. We hebben dan ook het hoogste aantal huishoudens met vier of meer personen van de staat (16,8 procent). Het district met de meeste kinderen is het district Borken. En het mooie is: als het even kan willen jongeren hun regio trouw blijven. Dat blijkt uit het jongerenonderzoek, waarin bijna 800 mensen aan het woord komen.

Wist je dat...?!

Onze burgers zijn de jongste van alle negen economische regio's in NRW. Wij zijn gemiddeld 43 jaar oud - precies één jaar jonger dan het landelijk gemiddelde.

Economische structuur

Onze economie wordt gekenmerkt door kleine en middelgrote ondernemingen. Er zijn hier ongeveer 68.000 bedrijven en ondernemingen. Maar wij leveren een belangrijke bijdrage aan de economische kracht van NRW: Ons bruto binnenlands product (bbp) per inwoner is tussen 2006 en 2015 met 22 procent gestegen. De bruto toegevoegde waarde in de meeste sectoren is in dezelfde periode zelfs aanzienlijk sneller gegroeid dan het gemiddelde in NRW.

Bovendien wordt de locatie Münsterland gewaardeerd. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de gemeentelijke ranglijst van NRW. Talrijke gemeenten in het Münsterland kregen een bovengemiddelde beoordeling op het gebied van economie, werk, wonen en levenskwaliteit. Oelde staat bijvoorbeeld op de achtste plaats, Havixbeck (13e) en Ostbevern (16e) behoren eveneens tot de top 20. Bovendien kan worden vastgesteld dat de gemeenten in de regio zich overwegend dynamisch hebben ontwikkeld - vooral de gemeente Schöppingen, die op de tweede plaats staat, is in dit opzicht opmerkelijk.

Landbouw en industrie

De landbouw speelt een bijzonder belangrijke rol in de districten Borken, Coesfeld en Warendorf. In totaal genereert de sector 1,3 procent van de bruto toegevoegde waarde - meer dan in welke andere NRW-regio dan ook - en draagt daarmee voor 31 procent bij aan de totale bruto toegevoegde waarde van de landbouw in NRW. Dit is een andere reden waarom het aandeel van de be- en verwerkende industrie, waartoe ook de verwerking van landbouwproducten behoort, met 28,5% van de bruto toegevoegde waarde hoger is dan het gemiddelde van de staat. Hier bevinden zich met ongeveer 141.000 werknemers de meeste werknemers die aan sociale premies onderworpen zijn. De twee belangrijkste sectoren zijn de machinebouw en - in overeenstemming met het belang van de landbouw - de levensmiddelenindustrie als koper en verwerker. Beide dragen voor ongeveer 20 procent bij tot de omzet in deze sector.

Diensten

Als bestuurs- en universiteitsstad is de stad Münster een dienstencentrum. 88,8 procent van de bruto toegevoegde waarde werd de laatste tijd in deze sector gegenereerd. Alleen in Bonn is het aandeel hoger. De economische sector onderwijs/gezondheidszorg speelt een bijzonder belangrijke rol. Met 36,5 procent is het hoger dan in enige andere regio van Noordrijn-Westfalen.

Brandpunten

Onze economie wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid van industrieën, maar door haar gegroeide structuur is zij vooral toonaangevend op de volgende gebieden (clusters): machinebouw, levensmiddelenindustrie, logistiek, gezondheidsindustrie, kennisintensieve diensten, alsmede innovatieve materialen en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Om de vestigingsplaats op lange termijn te versterken, aantrekkelijk te houden en zich te specialiseren in de concurrentie tussen de regio's, bundelen bedrijven, onderzoeksinstellingen en netwerken ook hun competenties op het gebied van"Digital Solutions","Life Sciences","Engineering Pro","Materials and Surfaces" en"Sustainable Eco". Zij vormen de centrale actieterreinen voor de bevordering van innovatie in het Münsterland en worden ondersteund door regionale samenwerking.

Het Münsterland is innovatief Het Münsterland is innovatief
© Münsterland e.V.
Deskundigheid op het gebied van innovatie
Leer meer...

Arbeidsmarkt Münsterland

Werknemers

In totaal hebben ongeveer 1,08 miljoen vrouwen en mannen in ons land een baan. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten doet zich nu al in veel sectoren gevoelen en zal vanaf 2020 waarschijnlijk nog toenemen. Vanaf 2030 zal het "arbeidspotentieel" in de regio zelfs met meer dan 100.000 mensen zijn afgenomen. De belangrijkste reden hiervoor is de demografische ontwikkeling. Maar ook migratie speelt hier een rol, reden waarom onze bedrijven vooral jongeren en gezinnen het hof maken met veel verschillende aanbiedingen, zodat ze hier een spannende, flexibele baan kunnen vinden in een bijzonder leefbare omgeving.

Ongeveer 619 000 van de in totaal 1,08 miljoen werknemers zijn socialeverzekeringsplichtig (vanaf de zomer van 2017) - en hun aantal neemt toe in een vergelijking van tien jaar. De dienstensector kende de grootste toename met ongeveer 83.900 nieuwe banen, waarvan sociaal werk en gezondheidszorg en handel de meeste nieuwe banen voor hun rekening namen met respectievelijk 28.400 en 12.200. Procentueel gezien is het aantal banen in de professionele, wetenschappelijke en technische dienstverlening het sterkst gestegen - met meer dan de helft, van 20.400 tot 32.500.

Werkloosheidscijfers

Gekwalificeerde werknemers zijn in het Münsterland gewild, ook vanwege onze lage werkloosheid. Het werkloosheidspercentage is met 4,8% het laagste van heel NRW en is ook relatief laag vergeleken met het nationale gemiddelde. De oorzaak van de werkloosheid is dus meestal niet het gebrek aan vacatures, maar de ongeschikte of onvoldoende gekwalificeerde sollicitanten.

Inkomen

Qua inkomen lag het Münsterland in 2020 boven het NRW-gemiddelde van 23.201 euro. Dit was het resultaat van een studie van het Landesamt für Information und Technologie van Noordrijn-Westfalen.

Opleiding

De digitale transformatie verandert niet alleen de werkmethoden en functieprofielen, maar vraagt ook een aanzienlijk hoger niveau van creativiteit van onze medewerkers om dagelijks effectief nieuwe klantproblemen op te lossen. Het vraagt van hen ook de bereidheid om zich voortdurend bezig te houden met en te leren van nieuwe dingen - gedurende hun hele werkzame leven. De bedrijven stellen dan ook steeds hogere eisen aan de kwalificaties van hun werknemers. Met name de vraag naar hooggekwalificeerde werknemers neemt voortdurend toe - en onze geschoolde werknemers kunnen beter dan gemiddeld aan deze vraag voldoen.

Wist je dat...?!
  • Het aantal premieplichtige werknemers neemt in onze regio niet alleen gestaag toe, maar ook sterker dan in alle andere economische regio's van NRW in een vergelijking over tien jaar. Tussen de zomer van 2007 en 2017 zijn er ongeveer 100 000 werknemers bijgekomen. Een stijging van bijna 20 procent.
  • Het district Coesfeld heeft met 2,7% het laagste werkloosheidspercentage in NRW. Het district Borken heeft na Olpe (3,2 procent) het op twee na kleinste aantal werklozen (3,3 procent).
  • In geen enkele andere NRW-regio hebben zo veel burgers van 15 jaar en ouder een opleiding of universitair diploma als in onze regio - 73 procent. Met 34 procent is het percentage universitair geschoolden in Münster hoger dan in enig ander deelgebied.

Toekomstige regio Münsterland - Prognos Toekomstatlas 2022

Hoe staat het Münsterland er globaal voor als plaats om te wonen en te ondernemen? Vrij goed! Het Münsterland is een regio van de toekomst - zo luidt de Toekomstatlas 2022 van het gerenommeerde economische onderzoeksinstituut Prognos. In de regio wegen de toekomstige kansen zwaarder dan de risico's. De indicatoren voor de studie waren de gebieden demografie, arbeidsmarkt, concurrentie en innovatie alsmede welvaart en sociale situatie. Bekijk de resultaten in detail!

Mensen verhuizen graag naar hier: Münsterland regio van de toekomst Mensen verhuizen graag naar hier: Münsterland regio van de toekomst
© Münsterland e.V./Kai Marc Pel
Mooie toekomst in het Münsterland
Toekomstige Atlas 2022
Leer meer...
Gelukkig in het Münsterland Gelukkig in het Münsterland
© Münsterland e.V./Philipp Fölting
Wist je dat...?

Het feit dat de regio economisch zo goed gepositioneerd is, maakt de bewoners hier heel gelukkig. Kort gezegd: het Münsterland is de gelukkigste regio van Duitsland. Naast de goede economische situatie dragen ook andere factoren bij tot de tevredenheid.

Meer informatie

Meer over de economische regio Münsterland