Afdruk Münsterland e.V.
MÜNSTERLAND. HET GOEDE LEVEN.
© Münsterland e.V.
Münsterland
HET GOEDE LEVEN.

Afdruk

Uitgever:

Münsterland e.V.
Vereniging ter bevordering van het Münsterland
Airportallee 1
bij FMO Airport Münster/Osnabrück
48268 Greven
www.muensterland.com


Raad van Bestuur:

Klaus Ehling


Contact Münsterland e.V. | Hoofdkantoor:

Tel.: +49 (0) 2571 / 94 9300
Fax: +49 (0) 2571 / 94 9394
info@muensterland.com

Contact Münsterland e.V. | Toeristisch Centrum
Tel.: +49 (0) 2571 / 94 9392
Fax: +49 (0) 2571 / 94 9399
touristik@muensterland.com


Inschrijving in hetregister:
Inschrijving in het register van verenigingen.
Bevoegde rechtbank: Amtsgericht Steinfurt
Bevoegde rechtbank: VR-1313


Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27 a wet op de omzetbelasting:

DE 265 429 362


Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV:
Klaus Ehling
Airportallee 1
48268 Greven


Pictogrammen in de kaarten worden geleverd door :

Kaarten Iconen Collectie https://mapicons.nicolasmollet.com


Ontkenning:

Aansprakelijkheid voor de inhoud:

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 paragraaf 1 TMG onder de algemene wetten. Volgens § 7 Abs. 2 TMG zijn wij als dienstverlener in de zin van §§ 8 tot 10 TMG niet verplicht toezicht uit te oefenen op doorgegeven of opgeslagen buitenlandse informatie of te zoeken naar omstandigheden die op een illegale activiteit duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend wordt. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.


Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. Illegale inhoud was voor ons niet herkenbaar op het moment van linken. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.


Copyright

De door de exploitanten op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.


Informatie over online geschillenbeslechting:

De EU-Commissie heeft een internetplatform ter beschikking gesteld voor de onlinebeslechting van geschillen (het zogenaamde "OS-platform"). Indien de klant een consument is die in de Europese Unie woont, staat het de contractpartijen vrij geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopcontracten of online-dienstencontracten te regelen door middel van buitengerechtelijke geschillenbeslechting via het ODR-platform. Het OS-platform is te bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Kennisgeving volgens § 36 VSBG

Münsterland e.V. is noch bereid noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie.


AGB

De algemene voorwaarden voor pakketreizen van Münsterland e.V. kunt u hier downloaden.

Concept, webontwerp en technische uitvoering:

www.dreikon.de

Sluiten Contact & Info