Regionaal Bureau Münsterland
© istock.com

Regionaal Bureau Münsterland

Een aantrekkelijke economische regio heeft duurzame bedrijven en gekwalificeerde werknemers nodig. Dat is waar het Regionaal Bureau Münsterland zich voor inzet. Het versterkt werknemers, werkgevers, werkzoekenden en alle andere belanghebbenden om de arbeidsmarkt in Münsterland nog beter te maken.

Het Regionaal Bureau Münsterland geeft een overzicht van instrumenten, concepten, programma's en projecten ter ondersteuning van het arbeidsmarktbeleid. Het laat bedrijven zien welke mogelijkheden er zijn en hoe veelzijdig deze zijn - en biedt ook ondersteuning bij het aanvragen ervan. Als interface in het arbeidsmarktbeleid tussen de regio, de deelstaat NRW en de EU geeft het ook informatie over actuele thema's en creëert het gezichtspunten. De nadruk ligt op digitalisering en de aanwerving van geschoolde arbeidskrachten, maar ook op de sociale aspecten van de arbeidsmarkt, zoals eerlijke beloning en inclusieve werkgelegenheid.

Met financiële steun van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en het Europees Sociaal Fonds:

CURRENTEN

Update over de Corona-pandemie

De Coronapandemie leidt tot enorme beperkingen van het openbare leven en stelt ons allen voor grote uitdagingen. Evenementen - uiteraard ook van het Regionaal Bureau Münsterland - vinden niet meer plaats. In plaats daarvan worden nieuwe, hoofdzakelijk digitale formaten steeds belangrijker en vervangen zij waar mogelijk de persoonlijke uitwisseling.

Daarom doen wij in het team van het Regionalamt Münsterland ons best om de regio in deze moeilijke tijden te ondersteunen, bijvoorbeeld met onze adviezen over de thema's onderwijsbon, potentieel advies en unternehmensWert:Mensch. Wij blijven ook werken aan het faciliteren van projecten die het Münsterland nieuwe economische impulsen zullen geven en die in de toekomst belangrijker zullen zijn dan ooit. En wij blijven concepten, strategieën en instrumenten ontwikkelen om op alles in de toekomst voorbereid te zijn en er te zijn wanneer het openbare leven langzaam weer zijn normale gang gaat.

De meest recente informatie over Corona is hier te vinden op de speciale pagina van het ministerie van Volksgezondheid van NRW, en de dagelijkse updates van de deelstaatregering zijn hier te vinden. U kunt het Corona-dashboard voor NRW hier raadplegen.

Blijf gezond!

Uw team van het Regionaal Bureau Münsterland

© ThisisEngineering RAEng/Unsplash
Online seminar "Digitalisering in de crisis": Video online

Als gevolg van de Corona-pandemie hebben vele restauranthouders en levensmiddelenproducenten en detailhandelaren zich moeten herbezinnen en vinden zij zichzelf opnieuw uit in de crisis. Moed en creativiteit zijn belangrijke kwaliteiten die momenteel hun vruchten afwerpen. Winstgevend gebruik van de digitalisering is dus aan de orde van de dag. Dit is waar de federale en nationale financieringsprogramma's een rol spelen, die steun bieden voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen. In een onlineseminar hebben de Münsterland-Siegel, Münsterland e.V. en Dehoga Westfalen nadere informatie verstrekt over de financieringsmogelijkheden.

Belangstellenden kunnen de video hier nog eens bekijken.

Informatie over kortetermijnuitkeringen en noodhulp van de deelstaat NRW

Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH: De G.I.B. NRW biedt ondernemingen, zelfstandigen en multiplicatoren op haar website een overzicht van de financiële steunmogelijkheden voor ondernemingen en zelfstandigen, zodat zij zich gemakkelijker kunnen oriënteren.

Federale dienst voor arbeidsbemiddeling: informatie voor ondernemingen over arbeidstoelagen voor korte duur is hier en hier beschikbaar, en er zijn ook verklarende video's beschikbaar.

ESF in NRW: Informatie voor subsidieontvangers en tips over het Coronavirus en de uitvoering van programma's in het kader van het arbeidsbeleid in Noordrijn-Westfalen zijn hier te vinden.

Tijdige verlenging van de uitkering voor korte duur - Informatie van de arbeidsbureaus

Het uitzendbureau wijst erop hoe belangrijk het is de kennisgeving van werktijdverkorting zo nodig tijdig te verlengen. Ondernemingen die nog steeds behoefte hebben aan werk op korte termijn kunnen de aanmelding op een ongecompliceerde manier, per post of per e-mail informeel bij het arbeidsbureau doen. Voor een correcte toewijzing en een snelle verwerking moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

  • Vermelding van het nummer van de kortetermijnuitkering
  • Tot wanneer moet de kennisgeving worden verlengd?
  • Het totale aantal werknemers (onderverdeeld in werknemers die sociale premies moeten betalen en marginale deeltijdwerkers).
  • Redenen voor de verlenging van arbeidstijdverkorting

Momenteel is een verlenging mogelijk met nog eens zes maanden tot een maximum van 12 maanden. Als gevolg van een geplande wetswijziging wordt dit in de toekomst echter verlengd tot maximaal 24 maanden, schrijft het uitzendbureau.

Aus(bildungs)checker: Omdat training loont

De zoon verdwijnt voor uren in de werkplaats? De dochter is liever op de bouwplaats? De beste voorwaarde voor een leerlingschap! Om nog meer leerlingen voor juist dit opleidingstraject te interesseren, heeft het Regionalamt Münsterland samen met het Scholingsconsensus NRW de campagne "Aus(bildungs)checker" gelanceerd. Dit is niet alleen gericht tot jongeren, maar ook uitdrukkelijk tot hun ouders. Zij informeert over de voordelen van een beroepsopleiding en wil de ouders aanmoedigen hun kind te steunen bij deze beslissing voor de toekomst.

Aus(bildungs)checker: Marvin Alex-Rohde en zijn vader Rainer Aus(bildungs)checker: Marvin Alex-Rohde en zijn vader Rainer
© Münsterland e.V./Philipp Foelting

Meer onderwerpen...

Veel meer informatie, bijvoorbeeld over de thema's digitalisering, geschoolde werknemers, kwalificaties en voorlichting, is te vinden op de volgende pagina's: