Regionaal Bureau Münsterland | Werkgelegenheid | Advies | Informatie
Regionaal Bureau Münsterland
© istockphoto.com/kynny (links), Münsterland e.V./Philipp Fölting (rechts)
Arbeidsmarkt in beeld
Regionaal agentschap
Regionaal Bureau Münsterland
© istock.com

Regionaal Bureau Münsterland

Een aantrekkelijke economische regio heeft duurzame bedrijven en gekwalificeerde werknemers nodig. Dat is waar het Regionaal Bureau Münsterland zich voor inzet. Het versterkt werknemers, werkgevers, werkzoekenden en alle andere belanghebbenden om de arbeidsmarkt in Münsterland nog beter te maken.

Het Regionaal Bureau Münsterland is ondergebracht bij de regionale beheersorganisatie Münsterland e.V. en biedt een overzicht van instrumenten, concepten, programma's en projecten ter ondersteuning van het arbeidsmarktbeleid. Het laat bedrijven zien welke mogelijkheden er zijn en hoe veelzijdig deze zijn - en biedt ook ondersteuning bij het aanvragen ervan. Als interface in het arbeidsmarktbeleid tussen de regio, de deelstaat NRW en de EU geeft het ook informatie over actuele onderwerpen en creëert het standpunten. De nadruk ligt op digitalisering en de aanwerving van geschoolde arbeidskrachten, maar ook op de sociale aspecten van de arbeidsmarkt, zoals eerlijke beloning en inclusieve werkgelegenheid.

Met financiële steun van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en het Europees Sociaal Fonds:

Aus(bildungs)checker: Omdat training loont

De zoon verdwijnt voor uren in de werkplaats? De dochter is liever op de bouwplaats? De beste voorwaarde voor een leerlingschap! Om nog meer leerlingen voor juist dit opleidingstraject te interesseren, heeft het Regionalamt Münsterland samen met het Scholingsconsensus NRW de campagne "Aus(bildungs)checker" gelanceerd. Dit is niet alleen gericht tot jongeren, maar ook uitdrukkelijk tot hun ouders. Zij informeert over de voordelen van een beroepsopleiding en wil de ouders aanmoedigen hun kind te steunen bij deze beslissing voor de toekomst.

Meer informatie

Veel meer informatie, bijvoorbeeld over de thema's digitalisering, geschoolde werknemers, kwalificaties en voorlichting, is te vinden op de volgende pagina's:

Service Onboarding

De Onboarding Service van Münsterland e.V. ondersteunt als welkomstdienst zowel geschoolde werknemers die naar het Münsterland komen als werkgevers in de regio bij het aantrekken van geschoolde werknemers. Employer branding en de onboarding van werknemers in hun nieuwe woonplaats zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgevers, maar ook van de regio.