Onboarding | Welkom Service | Merk Münsterland | Geschoolde werknemers
Een dienst in Münsterland: Onboarding
© Münsterland e.V./Christoph Steinweg

Service Onboarding@Münsterland

De dienst Onboarding@Münsterland richt zich zowel tot (nieuwe) geschoolde werknemers als tot werkgevers. Geschoolde werknemers worden ondersteund bij hun komst naar en vestiging in Münsterland, werkgevers in de regio bij de aanwerving van geschoolde werknemers. De Münsterland-brede dienst is bedoeld om het Münsterland als aantrekkelijke regio om in te werken en te wonen te versterken en over de grenzen heen waarneembaar te maken. De keuze van een baan is immers altijd een beslissing voor de toekomstige woonruimte.

Nieuwkomers en repatrianten worden door de onthaaldienst geholpen om hun weg te vinden in hun nieuwe woonplaats, krijgen informatie over werk, huisvesting en leven, krijgen persoonlijk advies en kunnen nieuwe contacten leggen op onthaalbijeenkomsten. Het is immers belangrijk om niet alleen van werkgeverszijde, maar ook uit de regio werknemers op een waarderende manier te verwelkomen.

De dienst brengtwerkgevers samen in een netwerk dat het hele Münsterland bestrijkt. Onder het motto "We laten zien wie we zijn" worden aantrekkelijke werkgevers uit de regio zichtbaar voor geschoolde werknemers. Leden krijgen niet alleen ondersteuning bij employer branding, maar kunnen hun toekomstige werknemers ook een adviesdienst aanbieden om hen tijdens het sollicitatieproces te helpen aankomen.

De dienst Onboarding@Münsterland is een regionaal initiatief van werkgevers en economische actoren in de regio Münsterland en wordt uitgevoerd door Münsterland e.V. met ondersteuning van talrijke instellingen. Het wordt sinds mei 2019 in de praktijk getest en in het voorjaar van 2020 officieel in heel Münsterland gelanceerd. De eerste welkomstmanifestaties hebben reeds plaatsgevonden en worden momenteel online voortgezet.

Het werkgeversnetwerk omvat nu ook ongeveer 50 TOP-werkgevers uit de regio. In april 2021 is ook de campagne Homecoming@Münsterland van start gegaan, die tot doel heeft autochtone Münsterlanders als geschoolde arbeidskrachten terug naar de regio te halen.

Meer over de dienst Onboarding@Münsterland vindt u hier:

De term

"Onboarding" is een term die in het human resources management wordt gebruikt om de systematische introductie van nieuwe werknemers in hun werkgebied aan te duiden. Concrete, gecoördineerde maatregelen zijn bedoeld om de werknemers te helpen hun weg te vinden en zich in de werkgever te integreren. Het doel van een "onboardingproces" is onder meer een hoge mate van identificatie met de werkgever om werknemers langdurig en duurzaam aan het bedrijf te binden.

uw contacten

Monika Leiking
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Monika Leiking
Hoofd Service Onboarding@Münsterland

0049 2571 94 93 15

Eva Kleingräber
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Eva Kleingräber
Service Onboarding@Münsterland

0049 2571 94 93 13

Verdere merkprojecten

Meer over onboarding en de regio

Sluiten Neem contact op met