Onboarding | Welkom Service | Merk Münsterland | Geschoolde werknemers
Een dienst in Münsterland: Onboarding
© Münsterland e.V./Christoph Steinweg

Service Onboarding@Münsterland

De dienst Onboarding@Münsterland is gericht op zowel (nieuwe) geschoolde werknemers als werkgevers. Geschoolde werknemers worden ondersteund bij hun aankomst en vestiging in het Münsterland, werkgevers in de regio bij de aanwerving van geschoolde werknemers. De Münsterlandbrede dienst moet het Münsterland als aantrekkelijke werk- en woonregio versterken en buiten zijn grenzen waarneembaar maken. De keuze van een baan is immers altijd een beslissing voor de toekomstige woonruimte.

Nieuwkomers en gerepatrieerden worden door de Welkomstdienst ondersteund bij het vinden van hun weg in hun nieuwe woning, krijgen informatie over werk, huisvesting en leven, krijgen persoonlijk advies en kunnen nieuwe contacten leggen tijdens welkomstbijeenkomsten. Het is immers belangrijk om werknemers niet alleen van de kant van de werkgever, maar ook van de kant van de regio op een waarderende manier te verwelkomen.

De dienst brengtwerkgevers samen in een Münsterland-breed netwerk. Onder het motto "We laten zien wie we zijn" worden aantrekkelijke werkgevers uit de regio zichtbaar voor geschoolde werknemers. Leden krijgen niet alleen ondersteuning bij employer branding, maar kunnen hun toekomstige werknemers ook begeleiding bieden tijdens het sollicitatieproces.

De dienst Onboarding@Münsterland is een regionaal initiatief van werkgevers en economische actoren in de regio Münsterland en wordt uitgevoerd door Münsterland e.V. met de steun van talrijke instellingen. Het wordt sinds mei 2019 in de praktijk getest en in het voorjaar van 2020 officieel in het hele Münsterland gelanceerd. Er hebben al veel welkomstbijeenkomsten plaatsgevonden en deze zullen ook in de toekomst plaatsvinden.

Het werkgeversnetwerk verenigt nu ook ongeveer 150 TOP-werkgevers uit de regio. In april 2021 werd ook de campagne Homecoming@Münsterland gelanceerd, die tot doel heeft autochtone Münsterlanders als geschoolde arbeidskrachten terug naar de regio te halen. De campagne werd in het voorjaar van 2022 afgesloten, maar zal met Pasen en tijdens de kerstdagen opnieuw worden geactiveerd.

Meer over de dienst Onboarding@Münsterland vindt u hier:

De term

"Onboarding" is een term die in het human resources management wordt gebruikt om de systematische introductie van nieuwe werknemers in hun werkgebied aan te duiden. Concrete, gecoördineerde maatregelen zijn bedoeld om de werknemers te helpen hun weg te vinden en zich in de werkgever te integreren. Het doel van een "onboardingproces" is onder meer een hoge mate van identificatie met de werkgever om werknemers langdurig en duurzaam aan het bedrijf te binden.

uw contacten

Monika Leiking
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Monika Leiking
Hoofd Service Onboarding@Münsterland

0049 2571 94 93 15

Birgit Stübing-Beunink
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Katharina Stemmer
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Katharina Stemmer
Service Onboarding@Münsterland
Welkom Evenementen u Marketing

0049 2571 94 93 47

Paulina Wittich
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Paulina Wittich
regio's.NRW
Onboarding@Münsterland

0049 2571 94 93 35

Verdere merkprojecten

Meer over onboarding en de regio

Sluiten Neem contact op met