Subsidieaanvragen | Financiering voor ondernemingen | Landesamt Münsterland
© Münsterland e.V./Fabian Riediger

Nieuws en oproepen tot financiering

De deelstaat Noordrijn-Westfalen en andere instellingen bieden financieringsprogramma's aan die je bedrijf een stap verder kunnen brengen. Het Regionale Agentschap adviseert en ondersteunt u bij de aanvraagprocedure. Hier vindt u de actuele subsidieaanvragen.

Project "Overgangsgidsen

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling van het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen d.d. 18 augustus 2023 voor het project "Transitiebegeleiders" in de financieringsfase 2021-2027.

Meer informatie

NRW Offensief voor geschoolde arbeiders

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in NRW tegengaan met aanbiedingen op maat en gerichte samenwerking

Uitdagingen voor de arbeidswereld

Demografische ontwikkelingen stellen de arbeidsmarkt voor enorme uitdagingen. In veel sectoren, zoals onderwijs en opleiding, geschoolde beroepen of verpleging, is er een grote behoefte aan geschoolde arbeidskrachten.

De deelstaat Noordrijn-Westfalen reageert op deze ontwikkeling met een breed geschoold arbeidsoffensief en wil de verschillende werkterreinen uitrusten met een passend aanbod en samenwerkingsmogelijkheden. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen alle actoren in de regio's. Een van de taken van de regionale agentschappen is de netwerkvorming van alle bestaande actoren en aanbiedingen te optimaliseren.

Kick-off congres in Düsseldorf geeft een signaal van vastberadenheid af

Op een congres in Düsseldorf op 11 mei 2023 bracht de deelstaatregering werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van sociale organisaties uit heel Noordrijn-Westfalen samen en presenteerde het NRW Skilled Workers Initiative en de strategienota. Met dit interdepartementale initiatief bundelt en optimaliseert de deelstaatregering haar maatregelen voor het veiligstellen van geschoolde arbeid nog sterker dan voorheen en betrekt ze de belangrijkste spelers op de arbeidsmarkt erbij.

De gelederen sluiten om geschoolde arbeid in Münsterland veilig te stellen

In het kader van het offensief voor geschoolde arbeid ondersteunt het Regionale Agentschap actoren in de regio met informatie, advies en netwerkdiensten. Het adviseert over financieringsprogramma's, vormt netwerken van (bij)scholingsaanbieders en -instellingen, neemt deel aan scholingsbeurzen en -formats, geeft impulsen en adviseert over baanbrekende projecten voor de regio.

Maak gebruik van onze service en neem gerust contact met ons op!