Regionaal Bureau Münsterland
© istock.com

Ons. Voor de bedrijven.

Het Regionaal Bureau Münsterland ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen om zichzelf en hun werknemers klaar te maken voor de toekomst. Het geeft informatie over financieringsinstrumenten, concepten, programma's en projecten. De nadruk ligt op digitalisering, het aanwerven van geschoolde arbeidskrachten en het ontwikkelen van potentieel. Voor sommige aanbiedingen geeft het regionale agentschap ook concreet advies en laat het zien welke mogelijkheden het bedrijven biedt en hoe deze zo goed mogelijk kunnen worden benut. Daarnaast brengt het regionale agentschap nieuwe ontwikkelingen en thema's op de arbeidsmarkt onder de aandacht, initieert het discussies en mogelijkheden tot herbezinning.

Ontdek de volgende programma's:

BEHEERSING VAN DIGITALISERING

Digitalisering maakt de wereld van het werk sneller en diverser. Het biedt tal van mogelijkheden. Het Regionalamt Münsterland laat bedrijven zien hoe ze de digitalisering onder de knie kunnen krijgen en er zelf profijt van kunnen trekken.

HET HERKENNEN VAN MOGELIJKHEDEN

Economische veranderingen vergen een hoge mate van voortdurende bereidheid tot verandering, zelfs van kleine en middelgrote ondernemingen. De aanzet hiertoe kan vaak worden gevonden in de beroepsbevolking. De bereidheid tot verandering is ook nodig om geschoolde arbeidskrachten te vinden en nieuwe doelgroepen van geschoolde arbeidskrachten te identificeren.

PROFESSIONALS VINDEN

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten doet zich nu al in vele sectoren in het Münsterland gevoelen. Het Regionalamt Münsterland laat bedrijven zien hoe ze geschoolde arbeidskrachten kunnen vinden en nieuwe doelgroepen van geschoolde arbeidskrachten kunnen aanboren. De nadruk ligt op geschoolde werknemers die steun nodig hebben op hun weg naar opleiding of een baan.