Regionaal Bureau Münsterland adviseert bedrijven | Informatie
Regionaal Bureau Münsterland
© istockphoto.com/kynny (links), Münsterland e.V./Philipp Fölting (rechts)
Arbeidsmarkt in beeld
Regionaal agentschap
Regionaal Bureau Münsterland
© istock.com

Ons. Voor de bedrijven.

Het Regionaal Bureau Münsterland ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen om zichzelf en hun werknemers klaar te maken voor de toekomst. Het geeft informatie over financieringsinstrumenten, concepten, programma's en projecten. De nadruk ligt op digitalisering, het aanwerven van geschoolde arbeidskrachten en het ontwikkelen van potentieel. Voor sommige aanbiedingen geeft het regionale agentschap ook concreet advies en laat het zien welke mogelijkheden het bedrijven biedt en hoe deze zo goed mogelijk kunnen worden benut. Daarnaast brengt het regionale agentschap nieuwe ontwikkelingen en thema's op de arbeidsmarkt onder de aandacht en initieert het discussies en mogelijkheden voor herbezinning. Het Regionaal Bureau is gevestigd bij de regionale beheersorganisatie Münsterland e.V..

Ontdek de volgende programma's:

BEHEERSING VAN DIGITALISERING

Digitalisering maakt de wereld van het werk sneller en diverser. Het biedt tal van mogelijkheden. Het Regionalamt Münsterland laat bedrijven zien hoe ze de digitalisering onder de knie kunnen krijgen en er zelf profijt van kunnen trekken.

HET HERKENNEN VAN MOGELIJKHEDEN

Economische veranderingen vergen een hoge mate van voortdurende bereidheid tot verandering, zelfs van kleine en middelgrote ondernemingen. De aanzet hiertoe kan vaak worden gevonden in de beroepsbevolking. De bereidheid tot verandering is ook nodig om geschoolde arbeidskrachten te vinden en nieuwe doelgroepen van geschoolde arbeidskrachten te identificeren.

PROFESSIONALS VINDEN

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten doet zich nu al in vele sectoren in het Münsterland gevoelen. Het Regionalamt Münsterland laat bedrijven zien hoe ze geschoolde arbeidskrachten kunnen vinden en nieuwe doelgroepen van geschoolde arbeidskrachten kunnen aanboren. De nadruk ligt op geschoolde werknemers die steun nodig hebben op hun weg naar opleiding of een baan.

Nascholingslokalen in een netwerk

De arbeidsmarktpartners in het Münsterland weten het zeker: onderwijs is een van de kernpunten die de economische ontwikkeling van de regio mede bepalen. Ze zullen gezamenlijk strategieën en pragmatische benaderingen ontwikkelen om werkgevers, werknemers en werkzoekenden een beter overzicht te geven van onderwijsmogelijkheden en financieringsmogelijkheden.

Hier vindt u het persbericht over de eerste netwerkbijeenkomst in de zomer van 2023 .

Onboarding-ondersteuning

Hebben bedrijven en vakkrachten elkaar gevonden? De Onboarding Service van Münsterland e.V. ondersteunt als welkomstdienst zowel geschoolde werknemers bij hun aankomst als Münsterlanding en werkgevers in de regio bij het aantrekken van geschoolde werknemers. Employer branding en de onboarding van werknemers in hun nieuwe woonplaats zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgevers, maar ook van de regio.