Regionaal Bureau Münsterland
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert

Het Regionaal Bureau Münsterland

Het Regionaal Bureau Münsterland maakt deel uit van een staatsbrede uitvoerings- en ondersteuningsstructuur van het Ministerie van Arbeid van NRW (MAGS). Samen met nog eens 15 regionale agentschappen en met de erkennings- en adviesinstellingen van de staat voeren wij de werkgelegenheids- en opleidingsprogramma's van de MOP's in het veld uit. Het financiële en juridische kader wordt geleverd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie.

Als interface tussen de staat en de regio zijn wij zowel een "voorpost" van de MAGS als een agentschap van het Münsterland. Op die manier zijn wij betrokken bij de uitvoering van steunprogramma's en dus strategieën van het Staatsministerie van Werkgelegenheid in de regio. Wij bundelen ook de impulsen uit de regio Münsterland en melden projectideeën en bijzondere financieringsmogelijkheden terug aan de deelstaat.

Voor een doelgerichte en doeltreffende opzet van de projecten begeleiden onze stuurgroep en onze gespecialiseerde werkgroep "Werk en werkgelegenheid" voortdurend onze inspanningen op regionaal niveau. Samen met de andere actoren in de regio Münsterland worden nieuwe regionale strategieën ontwikkeld om bestaande arbeidsplaatsen op lange termijn veilig te stellen of nieuw werkgelegenheidspotentieel te creëren.

Het team

Julia Roesler
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Julia Roesler
Rita Ixmann
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Rita Ixmann
Alexandra Poppenborg
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Alexandra Poppenborg
Charlotte Vennemann
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Charlotte Vennemann
Paulina Wittich
© Münsterland e.V.
Paulina Wittich
Regionaal agentschap
regio's.NRW

0049 2571 94 93 35

Aanbiedingen van het Regionaal Bureau