Regionaal Bureau Münsterland | Werkgelegenheid | Advies | Informatie
Regionalagentur Münsterland
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert

Het Regionaal Bureau Münsterland

Het regionale bureau Münsterland maakt deel uit van een staatsbrede uitvoerings- en ondersteuningsstructuur van het ministerie van Arbeid van NRW (MAGS) en is gevestigd in Münsterland e.V.. Samen met 15 andere regionale agentschappen en de subsidie- en adviesinstellingen van de staat voeren wij de werkgelegenheids- en opleidingsprogramma's van de MOP's in het veld uit. Het financiële en juridische kader wordt geleverd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie.

Als interface tussen de staat en de regio zijn wij zowel een "voorpost" van de MAGS als een agentschap van het Münsterland. Wij zijn betrokken bij de uitvoering van financieringsprogramma's en strategieën van het ministerie van Werkgelegenheid in de regio. Wij bundelen ook de impulsen uit de regio Münsterland en melden projectideeën en bijzondere financieringsmogelijkheden terug aan de deelstaat.

Voor een doelgerichte en doeltreffende opzet van de projecten begeleiden onze stuurgroep en onze gespecialiseerde werkgroep "Werk en werkgelegenheid" voortdurend onze inspanningen op regionaal niveau. Samen met de andere actoren in Münsterland worden nieuwe regionale strategieën ontwikkeld om bestaande arbeidsplaatsen op lange termijn veilig te stellen of nieuw werkgelegenheidspotentieel te creëren.

Het team

Julia Roesler
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Julia Roesler
Rita Ixmann
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Rita Ixmann
unternehmensWert:Mensch
Förderprogramm KOMPASS

0049 2571 94 93 16

Alexandra Poppenborg
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Alexandra Poppenborg
Charlotte Vennemann
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Charlotte Vennemann

Aanbiedingen van het Regionaal Bureau