Economische ontwikkeling | Netwerken | Kamers | Agentschappen | Münsterland
Dienst Economische regio Münsterland e.V.
© priscilla du preez on unsplash
Dienst

Onze partners in Münsterland

Alleen samen staan we sterk: Daarom werken talrijke instellingen, actoren en besluitvormers in Münsterland samen om de economische regio klaar te maken voor de toekomst. Daartoe behoren de bureaus voor economische ontwikkeling als lokale contactpunten voor ondernemingen en starters; de arbeidsbureaus voor alles wat met werken en het vinden van een baan te maken heeft; de Industrie- und Handelskammer Nordwestfalen als aanspreekpunt voor de handelseconomie en de Kamer van Ambachten van Münster als belangenbehartiger van de ambachtelijke beroepen in de regio. Er zijn ook talrijke netwerken in de regio waar u gelijkgestemden kunt ontmoeten om ideeën uit te wisselen en raakvlakken te vinden.

Bureaus voor economische ontwikkeling, kamers van koophandel en arbeidsbureaus

Netwerken in Münsterland

Uitwisseling is een essentiële succesfactor voor sterke en creatieve ondernemingen. Als u veel met andere ondernemers, spelers of belanghebbenden praat, is het gemakkelijker om samenwerkingspartners voor uw project te vinden, nieuwe ideeën op te doen, impulsen te krijgen of nieuwe investerings- en ontwikkelingsmogelijkheden te herkennen. In de netwerken van onze regio heeft u de gelegenheid om gelijkgestemden of mensen met andere ideeën te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en gemeenschappelijke wegen te bewandelen.

Meer over de economie in Münsterland