Presse Münsterland e.V. Stuurgroep Regionaal Bureau Münsterland
De stuurgroep van het Regionaal Bureau Münsterland
© Münsterland e.V.
Persbericht

Voortdurende verbetering van de arbeidsmarkt: Het Regionaal Bureau Münsterland moet zijn succesvolle werk voortzetten

MÜNSTERLAND/GREVEN. De vier districten van Münsterland en de stad Münster hebben besloten gezamenlijk te blijven deelnemen aan de financiering van het succesverhaal van het Regionale Agentschap Münsterland. Dr. Olaf Gericke, districtsbestuurder van het district Warendorf, heeft deze boodschap overgebracht aan de vertegenwoordigers van het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken (MAGS) tijdens de jaarlijkse samenwerkingsbijeenkomst tussen de leiders van de regio en die van het Ministerie van Laumann, vorige week bij de FMO in Greven.

Als interface tussen het ministerie en de regio voert het regionale agentschap al meer dan 20 jaar tal van concepten, programma's en projecten van het ministerie van Arbeid uit en ondersteunt het actief zowel werkgevers als werknemers, "ook en vooral in de moeilijke Corona-jaren 2020 en 2021", aldus de stuurgroepleden.

"Onze structuren voor economisch en arbeidsbeleid in Münsterland functioneren goed en de actoren erkennen de uitdagingen van de arbeidsmarkt ter plaatse. Partners zoals de arbeidsbureaus, de arbeidsbureaus en ook de kamers van koophandel en bedrijfsontwikkelingsbureaus in het Münsterland wisselen levendig met elkaar van gedachten en worden door het regionale bureau ook optimaal in een netwerk opgenomen", aldus Dr. Olaf Gericke, districtsbestuurder van het district Warendorf en voorzitter van de stuurgroep.

De stuurgroepleden benadrukten tegenover de vertegenwoordiger van het ministerie, Stefan Kulozik, met name de snelle reactie van het Regionaal Bureau op de actuele behoeften op de arbeids- en opleidingsmarkt. Tijdens de Coronapandemie werden bijvoorbeeld online-evenementen voor bedrijven georganiseerd over ondersteuningsaanbiedingen met de nadruk op digitalisering en kwalificatie, en om de opleidingsmarkt te stabiliseren werd de "Aus(bildungs)checker"-campagne ontwikkeld als een aanbod voor ouders van opleidingsplaatszoekers.

"We zijn blij dat we samen met de belanghebbenden in de regio ook in 2021 enkele miljoenen euro's aan financiering voor goed werk in Münsterland hebben verworven", aldus Julia Roesler, hoofd van het Regionale Agentschap Münsterland. "Dit is een bijzondere prestatie, ook in een staatsvergelijking en door de jaren heen. Het toont aan: onze regionale netwerken zijn stabiel en succesvol in het ondersteunen van bedrijven en werknemers".

Niet alleen vanwege Corona blijft het thema digitalisering in de wereld van het werk een belangrijke rol spelen bij het Regionaal Bureau Münsterland. Volgens de leden van de stuurgroep is het van belang dat de mogelijkheden voor nieuwe vormen van arbeidsorganisatie worden benut en dat deze in het kader van het arbeidsbeleid worden ondersteund.

www.regionalagentur-muensterland.de

Afbeelding downloaden

De volgende afbeeldingen mogen worden gebruikt voor berichtgeving in de media in verband met dit persbericht. Als u het voor andere doeleinden nodig heeft, neem dan contact op met presse@muensterland.com.

Uw contactpersonen

Julia Roesler
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Julia Roesler
Eva Stannigel
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Eva Stannigel

Meer over het onderwerp

Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Naar het overzicht
Alle persberichten
Leer meer...