Presse Münsterland e.V. | Gezichten van de eco-modelregio Münsterland
De gezichten van de eco-modelregio Münsterland
© Münsterland e.V./Philipp Fölting
Persbericht

Dr. Christine Kanand en Juliane Rabe zijn de gezichten van de eco-modelregio Münsterland

Zij zijn begin december 2022 begonnen en hebben sindsdien veel contacten gelegd, landbouwbedrijven bezocht en met multiplicatoren gesproken: Dr. Christine Kanand en Juliane Rabe beheren en coördineren het project "Organic Model Region Münsterland" bij Münsterland e.V. Daarmee zijn zij de contactpersonen als het gaat om het vergroten van het aandeel van regionale biologische voeding in de out-of-home catering, het versterken van de marketing van biologische regionale producten en het uitbreiden van de regionale biologische waardeketen. "In alle districten van het Münsterland en de stad Münster is het de missie om samenwerkingsverbanden tussen bio-regionale productie, verwerking en verkoop tot stand te brengen en zo de heerlijke waardeketen van het Münsterland uit te breiden", aldus Kanand.

In het voorjaar van 2022 werd het Münsterland door de deelstaat Noordrijn-Westfalen officieel geselecteerd als ecomodelregio, waarna het project in december van start ging. De doelstellingen zijn de uitbreiding van de biologische landbouw en het opzetten van netwerken in de regio. De stad Münster en de districten Borken, Coesfeld, Steinfurt en Warendorf hebben onder leiding van Münsterland e.V. aan de wedstrijd deelgenomen - samen vormen zij de eco-modelregio Münsterland.

Dr. Christine Kanand en Juliane Rabe houden zich al enkele jaren bezig met voeding en voedseleconomie en zien in het Münsterland veel mogelijkheden om de consumptie van biologische regionale levensmiddelen te verhogen: Juliane Rabe - afkomstig uit Oost-Westfalen en sinds enkele jaren overtuigd Münsterlander uit vrije wil - heeft na haar master "Management of Food Processing" uitgebreide beroepservaring opgedaan bij een regionale producent aan de Niederrhein. Ze nam haar indrukken daar mee naar de Westfaalse Wilhelms Universiteit van Münster en onderzocht enkele jaren hoe mensen in hun dagelijks leven gemotiveerd kunnen worden om duurzaam te handelen. "Hier merkte ik hoeveel belangstelling en passie de mensen in Münster al hebben voor hun omgeving. Dat is een goede basis om met het project ook HET GOEDE LEVEN in de regio te promoten en te borgen." Dit moet ook in haar werk voor de eco-modelregio vloeien: "Ik ben zelf eindconsument en kom vaak weinig te weten over de herkomst van de producten in het schap van de supermarkt. Wat mij betreft moeten we onze regionale voedselproducenten veel vaker een gezicht geven in het openbaar en ze zo de waardering geven die ze verdienen."

Voor Rabe is de combinatie van regionaal en biologisch voedsel nog steeds ondervertegenwoordigd: "Telkens als ik naar de supermarkt ga, moet ik beslissen of ik biologisch of regionaal voedsel koop. Het frustreert me al lang dat er zelden beide zijn. Voor mij is biologisch-regionaal voedsel een belangrijke aanpak om ook als consument verantwoordelijkheid te nemen voor meer milieu- en klimaatbescherming en om boeren te steunen bij het duurzamer beheren van hun bedrijf." Nog te veel mensen vinden het ruime aanbod in de supermarkt vanzelfsprekend.

Dr. Christine Kanand komt uit Sleeswijk-Holstein en woont sinds 2011 in Münster. Als ecotrophologe aan de Hogeschool Münster en bij het agentschap voor duurzame verandering "pfadwechsel" heeft zij zich intensief beziggehouden met de uitvoerbare implementatie van gezonde, ecologische, sociaal rechtvaardige en betaalbare voeding in de alledaagse horeca. Daarvoor deed ze beroepservaring op bij de Duitse Voedingsvereniging en de Vernetzungsstelle Schulverpflegung Schleswig-Holstein. "Een focus van mijn werk is altijd de waardering van voedsel geweest en daartoe heb ik in een groot aantal projecten gewerkt aan de preventie van voedselverspilling in de hele voedselwaardeketen, met name in de buurtcatering." 

In het kader van de eco-modelregio Münsterland wil ze graag (verder) werken aan het bewustzijn van Münsterlanders voor de herkomst van hun voedsel. "Duurzaam voedsel is essentieel voor onze gezondheid, maar ook voor het onvervangbare ecosysteem van onze aarde. Ons voedsel moet zo natuurlijk en kleurrijk mogelijk zijn en het is belangrijk om het groei-, productie- en verwerkingsproces te leren kennen en te begrijpen. We moeten dit ook doorgeven aan onze kinderen. Alleen wat we ze laten zien en 'eten' zullen ze internaliseren en later voortzetten - ook in de kinderopvang en op school." Kanand ziet een duidelijk doel voor out-of-home catering: "Menu's moeten klimaatvriendelijker worden en de biodiversiteit en hulpbronnen moeten bij elke hap worden beschermd."

In de komende weken willen de twee projectleiders samen met de districten en de stad Münster een concreet maatregelenplan voor het eerste projectjaar uitwerken. "Daarnaast zullen we veel op pad zijn in de regio, om lokale biologische bedrijven en ook conventionele bedrijven te bekijken. Nu is het duidelijk: de mouwen opstropen en samen ideeën smeden voor het Münsterland", aldus Rabe. 

Meer informatie over het project
De vier districten van het Münsterland en de stad Münster werken samen met de landbouwkamers en de LEADER-regio's in het gemeenschappelijke project "Öko-Modellregion Münsterland". Onder leiding van Münsterland e.V. worden van 2022 tot 2025 de volgende doelen nagestreefd: De regionale landbouw en levensmiddelenindustrie volgens ecologische normen versterken, een zo groot mogelijk aanbod aan biologische regionale levensmiddelen voor de mensen in de regio creëren en zo de bestaansmiddelen beschermen en het dierenwelzijn verhogen. Het netwerkbureau Münsterland e.V. begint daarom met verschillende maatregelen om het aandeel van biologische regionale ingrediënten in de horeca te vergroten en in de levensmiddelendetailhandel schappen met biologische producten uit het Münsterland in te richten. Bovendien moet de productie van andere biologische streekproducten worden gestimuleerd. Meer informatie is te vinden op www.oekolandbau.nrw.de/oeko-modellregionen. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw en Consumentenbescherming van de deelstaat NRW.

Beelden downloaden

De volgende afbeeldingen mogen worden gebruikt voor media-aandacht in verband met dit persbericht. Als u deze voor andere doeleinden nodig heeft, neem dan contact op met presse@muensterland.com.

Uw contactpersonen

Juliane Rabe
© Münsterland e.V./Philipp Fölting
Christine Kanand
© Münsterland e.V./Philipp Fölting
Eva Stannigel
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Eva Stannigel
Pers en public relations

Meer over dit onderwerp

Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Naar het overzicht
Alle persberichten
Leer meer...