Presse Münsterland e.V. | Voltooiing van het "Kastelen en Paleizen" pr
© Münsterland e.V./Philipp Fölting
Persbericht

Een kleine bijdrage aan de eeuwigheid: succesvolle afsluiting van het project "Kastelen- en Paleizenregio Münsterland".

Hoe 10 miljoen euro de regio vooruit heeft gebracht

Het begon allemaal in het voorjaar van 2019 - vele maatregelen, evenementen, samenwerkingen, campagnes en gerenoveerde fietspaden later loopt het EFRO-subsidieproject "Paleizen en Kastelen Regio Münsterland" nu ten einde. Met een totale omvang van ongeveer 10 miljoen euro was het een van de grootste toeristische projecten die de regio ooit samen heeft opgezet. Gisterochtend presenteerde Münsterland e.V. samen met haar partners, de districten Münsterland en de stad Münster, de resultaten van het project. Ongeveer 100 gasten beleefden de mijlpalen van het project nogmaals op deze feestelijke slotmanifestatie aan de hand van video's, veldverslagen en een kleine tentoonstelling.

En er is veel bereikt. Het projectteam versterkte het Münsterland als regio van kastelen en paleizen met vier projecten - informatie- en geleidingssysteem en marketing, infrastructuur voor fietstoerisme, innovatieworkshop over de kwaliteit van de beleving en de ontwikkeling van netwerken van het MKB. Een aandachtspunt was de verdere ontwikkeling van het premiumproduct 100 Kastelenroute. In totaal bestond het project uit ongeveer 50 afzonderlijke projecten, verdeeld in talrijke maatregelen die met vele projectpartners werden gecoördineerd en niet in de laatste plaats voor 100 kastelen, paleizen, adellijke residenties, landhuizen, kloosters en landhuizen werden uitgevoerd.

Enkele voorbeelden: In totaal 200 nieuwe uitrustingselementen zoals informatieborden of tafel-bank combinaties zorgen nu voor meer comfort bij de kastelen en paleizen, ongeveer zes miljoen euro vloeide in de fietspadrenovatie van de 100 Kastelenroute, er werden campagnes met een groot bereik uitgevoerd, meer dan 11.000 foto's en video's geproduceerd, 4.000 fietsers geënquêteerd, informatie gedigitaliseerd en Open Data-capabel gemaakt, evenementen gerealiseerd en nieuwe reisaanbiedingen ontwikkeld. Op B2B-gebied informeerden kasteel- en paleisbeheerders zich in meer dan 40 netwerkbijeenkomsten over verschillende onderwerpen, woonden ze innovatieworkshops bij en profiteerden ze van de ontwikkeling van verschillende gidsen over onderwerpen als toegankelijkheid.

Aan het begin van het evenement benadrukte Andreas Bothe, districtsvoorzitter van het district Münster, in zijn welkomstwoord de kans die financiering met EU-middelen biedt voor de mensen in een regio: "De regio Kastelen en Paleizen Münsterland is een toeristisch vuurtorenproject van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het laat zien dat door regionale consensus en in grotere, regiobrede netwerken ook iets groots tot stand kan komen."

Ook districtsbestuurder Dr. Kai Zwicker, voorzitter van de Raad van Toezicht van de projectcoördinator Münsterland e.V., zag het concrete nut van het project voor de regio: "Vergeleken met de lange tijd dat onze historische schatten het parklandschap van het Münsterland al hebben verrijkt, zijn vier projectjaren natuurlijk kort. Maar we zijn ervan overtuigd dat we iets duurzaams hebben gecreëerd. Het project heeft onze kastelen en paleizen opener, toegankelijker, digitaler en fitter voor de toekomst gemaakt. Zodat ze hopelijk nog meer eeuwen mee kunnen en een kleine bijdrage kunnen leveren aan de eeuwigheid." Daarnaast, zo zei hij, is het project ook een aanwinst voor het streekmerk Münsterland met zijn claim "HET GOEDE LEVEN." "De kastelen en paleizen zijn belangrijke symbolen van de regionale identiteit en geven vorm aan het merkimago van het Münsterland."

Districtsbestuurder Dr. Christian Schulze Pellengahr verwelkomde de gasten als "verhuurder" van kasteel Vischering en verwees nogmaals naar de ontstaansgeschiedenis van het project: "Als we dit mooie project vandaag officieel kunnen afsluiten, denk ik graag terug aan het begin ervan. Als laatste project van de succesvolle Regionale 2016 werd het hier op Burg Vischering gelanceerd, maar vanaf het begin was het gericht op de hele regio Münsterland van kastelen en paleizen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat met de talrijke maatregelen en bouwstenen van het project de hele regio toeristisch opgewaardeerd en nog beter beleefbaar kon worden gemaakt. Mijn hartelijke dank gaat uit naar alle betrokkenen bij het project!"

www.muensterland.com/schloesserundburgen

Definitieve presentatie downloaden

Beelden downloaden

De volgende afbeeldingen mogen worden gebruikt voor media-aandacht in verband met dit persbericht. Als u deze voor andere doeleinden nodig heeft, neem dan contact op met presse@muensterland.com.

Uw contactpersonen

Kerstin Clev
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Kerstin Clev
Marketing van toerisme
Wielergebied
Project "Regio Paleizen en Kastelen
Project "Kwaliteitsbeheer

0049 2571 94 93 07

Eva Stannigel
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Eva Stannigel
Pers en public relations

Meer over dit onderwerp

Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Naar het overzicht
Alle persberichten
Leer meer...