Een succesverhaal: 25 jaar cultuurbevordering in Münsterland
Verjaardag van het regionale cultuurprogramma
© Scheibe & Güntzel
Persbericht

Een succesverhaal: 25 jaar cultuurbevordering in Münsterland

"RKP - Regionaal Cultuurprogramma NRW - viert jubileum met nieuwe naam

Ongeveer 380 gesubsidieerde cultuurprojecten in de regio, ondersteund met middelen ten bedrage van een tweecijferig miljoen bedrag: dat is de indrukwekkende balans van de afgelopen 25 jaar waarin de cultuur in Münsterland door het overheidssubsidieprogramma "Regionaal cultuurbeleid" werd ondersteund. Intussen is het Münsterland niet meer weg te denken uit het programma. Haar missie voor de komende 25 jaar is het ondersteunen van creatieve, gekke, geëngageerde, kleine en grote culturele projecten. En met een nieuwe naam en logo: het "Regionaal Cultuurbeleid" wordt het "Regionaal Cultuurprogramma" (RKP).

Het principe is dat de deelstaat Noordrijn-Westfalen regionale culturele projecten financieel ondersteunt. Om voor financiering in aanmerking te komen, moeten cultuurbeoefenaars een aanvraag indienen bij hun respectieve districtsregering. De regionale culturele bureaus geven advies en helpen bij de aanvraagprocedure.

"We willen dat het programma gebruikt wordt. Onze taak is om het geld bij de mensen te krijgen," vat Andre Sebastian samen. Hij staat aan het hoofd van het cultuurbureau Münsterland, dat het subsidieprogramma voor de regio coördineert. "Onze cultuurbeoefenaars hebben zoveel goede ideeën, maar die moeten natuurlijk gefinancierd worden. Het regionale cultuurprogramma is de beste manier om dit te doen en heeft de afgelopen 25 jaar veel goede culturele projecten mogelijk gemaakt. Anders zou het culturele landschap in Münsterland zeker niet zo rijk en divers zijn als het nu is".

Ook Lars Krolik van de Dienst Cultuur denkt terug aan de voorbije jaren: "Het feit dat het subsidieprogramma al zo lang bestaat, is een succesverhaal. In het begin dienden slechts enkele cultuurbeoefenaars uit de regio een aanvraag voor financiering in, en vaak waren het steeds dezelfde actoren. Nu hebben we een gemiddelde van 30 tot bijna 40 aanvragen per jaar, waarvan er ongeveer 20 worden goedgekeurd. Wij zijn ook blij dat het veld breder is geworden: Naast gevestigde instellingen vragen ook veel kleinere groepen, verenigingen en individuele kunstenaars middelen aan".

Ook de taken van het cultuurbureau zijn veranderd. Terwijl het in het begin vooral ging om het bemiddelen tussen de administratie en de kunsten en het uitleggen van de aanvraagprocedure, ligt de nadruk nu meer op marketing om het programma nog bekender te maken. "Beide partijen zijn naar elkaar toegegroeid," zegt Andre Sebastian. "De administratie probeert nu zo bureaucratie-vrij en klantgericht mogelijk te zijn, en de kunst- en cultuurprofessionals hebben zich verder geschoold en de nodige instrumenten verworven". Digitalisering heeft ook de aanvraagprocedure gemakkelijker gemaakt. De nieuwe naam van het programma is ook bedoeld om barrières te doorbreken.

De dwarsdoorsnede door de subsidieprojecten van de afgelopen 25 jaar laat ook zien wat culturele actoren in Münsterland heeft bewogen en nog steeds beweegt: het onderzoek naar maatschappelijk relevante kwesties loopt als een rode draad door de projecten. Bovendien is de spanning tussen stad en platteland kenmerkend voor het Münsterland. "Er zijn altijd al mobiele cultuurformats geweest die specifiek in landelijke gebieden spelen, zoals 'Wald und Wiesen Kultur', 'sozialpalast Music Convoy' of 'Spielzeit Münsterland'," zegt Sebastian. "In een stad als Münster is er op het gebied van kunst en cultuur een heel andere en dichtere culturele infrastructuur dan elders in het Münsterland. Daarnaast zijn er de bijbehorende onderwijsinstellingen zoals de kunstacademie, de muziekacademie of de centra voor theateropleiding. Daarom helpen projecten die de uitwisseling tussen het aanbod in de stad en op het platteland bevorderen ons als regio enorm. Veel acteurs hebben pas door het regionale cultuurprogramma het Münsterland en daarmee een heel nieuw publiek ontdekt.

Dit geeft het cultuurbureau ook een vooruitblik op de komende jaren: "Wij hopen dat nog meer mensen die in de kunst en cultuur werkzaam zijn, van het programma gebruik zullen maken en hun ideeën zullen verwezenlijken", aldus Lars Krolik. "Onze ervaring is dat samenwerkingsprojecten met intergemeentelijke of regionale samenwerking een echte toegevoegde waarde opleveren." Met het Münsterland Festival leidt Krolik zelf al enkele jaren een RKP-project dat in de hele regio plaatsvindt en talrijke partners heeft. "Samenwerking kan vermoeiend zijn, maar tegelijkertijd op veel gebieden tot win-winsituaties leiden als beide partijen het serieus menen en zich als gelijken opstellen".

De pandemie van Corona is voor de cultuurbeoefenaars van groot belang geweest en zal ook in de komende jaren een rol blijven spelen. Andre Sebastian: "Naast vragen van duurzaamheid, toegankelijkheid, diversiteit, bemiddeling of zelfmarketing, heeft de Corona-pandemie nog een ander niveau aan de situatie toegevoegd: dat van het bestaan. Doorslaggevend zal zijn hoe kunst en cultuur zich van de crisis herstellen. Dit is waar het regionale cultuurprogramma ondersteuning kan bieden".

Meer informatie over de momenteel gefinancierde projecten is beschikbaar op www.muensterland.com/regionales-kultur-programm. Een dwarsdoorsnede van alle ooit gefinancierde culturele projecten zal op 21 mei worden gepresenteerd tijdens het culturele festival "Ein Kessel Buntes" op het terrein van de Mühlenhof in Münster. Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn op www.muensterland.com/ein-kessel-buntes.

www.regionaleskulturprogrammnrw.de
www.muensterland.com/regionales-kultur-programm

Afbeeldingen downloaden

De volgende afbeeldingen mogen worden gebruikt voor berichtgeving in de media in verband met dit persbericht. Als u het voor andere doeleinden nodig heeft, neem dan contact op met presse@muensterland.com.

Uw contactpersonen

Andre Sebastian
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Andre Sebastian
Hoofd van de culturele dienst van Münsterland
Stichting Kunst & Cultuur
Project "taNDem
Culturele Academie

0049 2571 94 93 23

Lars Krolik
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Lars Krolik
Cultureel Bureau
Münsterland Festival" project

0049 2571 94 93 26

Eva Stannigel
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Eva Stannigel
Pers en public relations

Meer over het onderwerp

Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Naar het overzicht
Alle persberichten
Leer meer...