© Ralf Emmerich

Financiering van nieuwe culturele projecten: het programma "Regionaal cultuurbeleid" kent subsidies toe

Aanvragen mogelijk tot 30 september

MÜNSTERLAND. Iedereen die al een goed idee voor een nieuw cultureel project in gedachten heeft, kan een aanvraag indienen voor financiële steun uit het staatsprogramma "Regionaal cultuurbeleid". Projectaanvragen kunnen tot 30 september worden ingediend. Het programma is in het bijzonder op zoek naar projecten die voldoen aan de criteria van samenwerking en netwerkvorming. Advies van het cultuurbureau Münsterland, dat helpt bij de projectplanning en het invullen van het onlineformulier, is verplicht en nuttig.

"Het subsidieprogramma is een goede kans om ideeën te verwezenlijken", zegt Andre Sebastian, hoofd van het cultuurbureau Münsterland. "Het is ook vaak makkelijker om dit samen te doen dan alleen. Daarom is samenwerking een belangrijk financieringscriterium: je hebt drie partners nodig uit ten minste twee gemeenten."

Het regionale cultuurbeleid geeft ook voorrang aan de financiering van projecten en maatregelen die het culturele profiel van de culturele regio ondersteunen. Typisch voor de cultuur in het Münsterland zijn de spanningsvelden tussen traditie en moderniteit, stad en platteland of nuchterheid en vernieuwing.

Aanvragen kunnen niet alleen door particulieren worden ingediend, maar ook door creatieve clubs, verenigingen, gemeenten, instellingen en onafhankelijke organisaties.

Voorbeelden van projecten die in 2021 werden gefinancierd zijn de theaterproductie "KING'S MEN play HAMLET", het tentoonstellingsproject "KunstOrt MünsterLand #VIELFALT", het geluidskunstfestival "Soundseeing" of het dansstuk voor kinderen vanaf 7 jaar "TURBOGIGAMANIPOWERISTISCH".

Een bijzonder kenmerk van de financiering vanaf dit jaar: "Naast de eigenlijke projectaanvraag kunnen zogenaamde aanvullende middelen voor toegankelijkheid worden aangevraagd," legt Andre Sebastian uit. "Of het nu gaat om vertolking in gebarentaal, audiobeschrijving of het drempelvrij ontwerpen van communicatiemiddelen - projectgerelateerde maatregelen die mensen met een handicap in staat stellen deel te nemen aan het culturele leven kunnen worden gesubsidieerd met maximaal 5 000 euro per cultureel project".

Contact: het team van het cultuurbureau Münsterland (02571 94 93 23, kultur@muensterland.com).

Wie nog steun zoekt bij de juiste formulering kan ook op woensdag 1 september naar de "Kulturakademie" in Dülmen komen, waar het thema "Goede sollicitaties schrijven" zal zijn.

www.muensterland.com/kultur

Verdere informatie

Sinds 1997 worden in het kader van het programma "Regionaal cultuurbeleid" projecten gefinancierd die de communicatie en samenwerking tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars in de culturele regio's van NRW versterken, de krachten bundelen, netwerken vormen en de identiteit en aantrekkingskracht van de regio vergroten. De overheidsfinanciering bedraagt maximaal 50 procent van de totale uitgaven. In Münsterland bespreekt de Culturele Raad de ingediende projectideeën. Als zij een aanbeveling doet, kan een formele aanvraag worden ingediend bij de districtsregering van Münster.
www.regionalekulturpolitiknrw.de
www.kultur.web.nrw.de/projektdatenblatt

Afbeeldingen downloaden

De volgende afbeeldingen mogen worden gebruikt voor berichtgeving in de media in verband met dit persbericht. Als u het voor andere doeleinden nodig heeft, neem dan contact op met presse@muensterland.com.

Andre Sebastian
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Andre Sebastian
Hoofd van de culturele dienst van Münsterland
Stichting Kunst & Cultuur
Project "taNDem
Culturele Academie

0049 2571 94 93 23

Eva Stannigel
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Eva Stannigel
Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Naar het overzicht
Alle persberichten
Leer meer...