Verklaring Kulturrat Münsterland | Pers | Open brief
Het persbureau van Münsterland e.V. is de contactpersoon voor journalisten.
© Münsterland e.V./Fabian Riediger
Druk op

Verklaring van de Kulturrat Münsterland over de situatie van de kunst- en cultuurscène in Münsterland

In een open brief geeft de Kulturrat Münsterland commentaar op de huidige situatie van het kunst- en cultuurleven in Münsterland. Zij beschrijft de huidige toestand "ondanks uitgebreide financiële steunprogramma's" als "onbevredigend" en onderschrijft de voorstellen van de Kulturrat NRW, die een aantal maatregelen aanbeveelt, waarvan sommige inmiddels al zijn uitgevoerd.

Deze open brief werd op 29 juni 2020 toegezonden aan prof. Monika Grütters, staatsminister van Cultuur en Media, Isabel Pfeiffer-Poensgen, minister van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, alsook aan vertegenwoordigers op gemeentelijk niveau. Hier volgt de verklaring in de bewoordingen, namens de Kulturrat Münsterland ondertekend door Dr. Christian Schulze Pellengahr, districtsbestuurder van het district Coesfeld en voorzitter van de Kulturrat Münsterland, alsmede Klaus Ehling, voorzitter van Münsterland e.V.:

"Verklaring van de Kulturrat Münsterland over de situatie van de kunst- en cultuurscène in Münsterland.

De gevolgen van de Covid 19-pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkingen, met name voor de kunst- en cultuurwereld, zijn overal voelbaar. De nationale en federale regeringen hebben reddingspakketten van ongekende omvang samengesteld, waarmee het belang en de relevantie van artistiek en cultureel werk worden onderstreept.

De Kulturrat Münsterland juicht deze aanpak uitdrukkelijk toe.

Ondanks deze omvangrijke financiële steunprogramma's kan de huidige situatie niet als bevredigend worden beschouwd voor degenen die werkzaam zijn in de kunst en cultuur in Münsterland.
Vooral met de onafhankelijke actoren wordt in de financieringsprogramma's slechts in beperkte mate rekening gehouden. De verwijzing naar een gemakkelijker toegang tot basisondersteuning is niet voldoende en houdt geen rekening met de specifieke situatie van deze beroepsgroepen.

Wat het overheidsbeleid betreft, sluit de Kulturrat Münsterland zich aan bij de voorstellen van de Kulturrat NRW. Zij beveelt de volgende maatregelen aan, waarvan sommige reeds zijn uitgevoerd:

 • Voortzetting van de inspanningen om een geschikter basisinkomen tot stand te brengen
 • Programma voor de stabilisatie van kleine culturele instellingen en verenigingen
 • Transformatie-initiatieven
 • Beurzenprogramma voor kunstenaars en cultuurwerkers
 • onbureaucratische mogelijkheden om middelen van bestaande cultuursubsidies over te dragen naar het begrotingsjaar 2021

(Bron: https://www.kulturrat-nrw.de/mitglieder-informationen-05-06-2020-rundbrief-nr-21/)

Wij willen de gemeentesponsors uit de regio uitdrukkelijk vragen om in de komende begrotingsjaren niet - als zogenaamd "vrijwillige taak" - op cultuur te bezuinigen. Natuurlijk moet ook hier de subsidiewet worden toegepast, maar wij bevelen aan zo soepel mogelijk met subsidies om te gaan, in het belang van de betrokken kunst- en culturele actoren. Een levendig en veelzijdig cultuurlandschap is onontbeerlijk voor HET GOEDE LEVEN in Münsterland en de samenleving in onze regio.

De Culturele Raad van Münsterland bestaat uit vertegenwoordigers van de politiek, het cultuurbestuur, culturele instellingen en verschillende takken van de kunsten. Deze samenstelling weerspiegelt de culturele verscheidenheid van het Münsterland. Het is belangrijk het te bewaren en het tegelijkertijd voor te bereiden op de toekomst.

De Raad Cultuur onderstreept het grote belang van kunst en cultuur voor de sociale coëxistentie. Zij verzoekt de verantwoordelijken in de districten en gemeenten, alsmede op federaal en staatsniveau, al hun krachten te blijven wijden aan het behoud van deze culturele verscheidenheid.

Dr. Christian Schulze Pellengahr, districtsbestuurder van het district Coesfeld, voorzitter van de cultuurraad van Münsterland

Klaus Ehling, voorzitter van de Münsterland e.V."

Over de Kulturrat:

De Kulturrat Münsterland verenigt ongeveer 50 vertegenwoordigers uit politiek en bestuur, alsmede uit verschillende culturele sectoren. Een van de belangrijkste taken van de Culturele Raad van Münsterland is het adviseren en aanbevelen van projecten voor financiële steun via het programma voor regionaal cultuurbeleid. De Kulturrat Münsterland is voor dit onderwerp en voor vragen over cultuurfinanciering ook het eerste aanspreekpunt voor de regionale raad van het bestuursdistrict Münster.

Daarnaast geeft de Kulturrat Münsterland inhoudelijke impulsen, neemt een standpunt in over cultuurpolitieke kwesties en geeft als vertegenwoordigend orgaan gewicht aan de cultuurregio. Permanente gasten zijn de vertegenwoordigers van het Ministerie van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de districtsregering van Münster.

Uw contactpersonen

Andre Sebastian
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Andre Sebastian
Hoofd van de culturele dienst van Münsterland
Stichting Kunst & Cultuur
Project "taNDem
Culturele Academie

0049 2571 94 93 23

Mareike Meiring
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Mareike Meiring
Pers en public relations

Meer over het onderwerp

 • Culturele Raad

  In de Kulturrat Münsterland discussiëren ongeveer 50 leden over culturele projecten van de regionale culturele actoren. Meer informatie over de taken en het lidmaatschap van de Kulturrat.

  Meer
 • Culturele dienst Münsterland Cultuur Culturele dienst Münsterland
  © Münsterland e.V.
  Toegevoegde waarde voor culturele actoren

  Goede culturele projecten hebben goede steun nodig. Het cultuurbureau Münsterland adviseert, leidt op en vormt een netwerk van cultuurbeoefenaars in Münsterland.

  Meer
Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Terug naar het overzicht
Leer meer...