Jobcenter Münsterland | Balans 2019 | Regionaal Bureau | Werklozen
Het persbureau van Münsterland e.V. is de contactpersoon voor journalisten.
© Münsterland e.V./Fabian Riediger
Druk op

Werkloosheid op historisch dieptepunt - Gemeentelijke arbeidsbureaus in Münsterland maken balans op

MUNSTERLAND. De vijf gemeentelijke arbeidsbureaus in Münsterland kunnen voor 2018 een historisch laag werkloosheidscijfer melden op het gebied van basisuitkeringen voor werkzoekenden. Gemiddeld stonden in de regio ongeveer 23.800 personen als werkloze ingeschreven in het rechtsgebied van SGB II, iets minder dan 2.000 minder dan een jaar eerder. "Dit is het laagste cijfer sinds de invoering van SGB II in 2005," benadrukt Thomas Ostholthoff, bestuurslid van jobcenter Kreis Steinfurt. Op dat moment was het aantal nog steeds meer dan 30.000.

Werkloosheidspercentage SGB II daalt tot 2,6%

De positieve ontwikkeling komt ook tot uiting in het werkloosheidspercentage voor de SGB II-sector. In vergelijking met het voorgaande jaar is het met nog eens 0,3 procentpunt gedaald tot 2,6 procent. De goede arbeidsmarktsituatie van de regio blijkt uit het werkloosheidspercentage: de vergelijkende waarde in NRW bedraagt 4,8 procent. "Wij profiteren van de breed gediversifieerde industriestructuur van de lokale bedrijven, de vele verschillende pijlers geven het Münsterland economische stabiliteit", weet Karin Ostendorff, hoofd van het Jobcenter Kreis Borken, over de voordelen van de regio.

Meer dan gemiddelde daling van de jeugdwerkloosheid

In principe konden alle groepen mensen profiteren van de daling van de werkloosheid in het Münsterland. Het is echter bijzonder verheugend dat het aantal jonge werklozen onder de 25 jaar meer dan gemiddeld is gedaald. Binnen een jaar is het met 12,0 procent gedaald tot iets minder dan 2.400. Het specifieke werkloosheidscijfer daalde met 0,4 procentpunt tot 2,1%.

Ralf Bierstedt, hoofd van het arbeidsbureau in Münster, ziet deze ontwikkeling als een bevestiging van het werk van de arbeidsbureaus: "De gemeentelijke arbeidsbureaus in de regio Münsterland beschikken over een breed scala aan instrumenten om de opleidings- en werkgelegenheidssituatie van jongeren in de regio te verbeteren. Het is belangrijk dat voor elk individu strategieën en aanbiedingen worden ontwikkeld die zijn afgestemd op zijn individuele ondersteuningsbehoeften, zodat de weg naar de arbeidswereld duurzaam wordt geëffend". Vaak zijn het vele kleine stappen die langdurig en duurzaam succes opleveren.

Veel mensen geïntegreerd in het werk

De aanhoudende goede economische ontwikkeling leidde ook in 2018 tot een sterke vraag naar werknemers, waarvan ook het Jobcenter Münsterland profiteerde. "Vorig jaar hebben we voor bijna 15.000 mensen uit een SGB II-uitkering de weg vrijgemaakt om weer aan het werk te gaan, waarvan meer dan 2.800 mensen in het kader van vluchtelingenmigratie. In deze gevallen werd de integratie meestal voorafgegaan door taalverwerving en vervolgens door kwalificatie of bijscholing. Over het geheel genomen konden wij ons integratiepercentage in vergelijking met het toch al zeer goede cijfer van vorig jaar opnieuw verhogen en behoren wij met meer dan 25 procent tot de top van de regio's in NRW", aldus Thomas Bleiker, hoofd van het districtswerkgelegenheidscentrum Coesfeld. Als belangrijkste redenen voor dit resultaat noemt hij de grote dynamiek van de grotendeels middelgrote bedrijven en de nauwe samenwerking tussen de arbeidsbureaus van Münsterland en de bedrijven.

Minder mensen afhankelijk van overheidssteun

Vorig jaar hebben de vijf arbeidsbureaus in de regio Münsterland gemiddeld ongeveer 85.000 mensen per maand opgevangen, 4,5 procent minder dan een jaar eerder. "Deze mensen werden verdeeld over in totaal 43.000 huishoudens, die wij financiële zekerheid boden door de kosten van huur, voedsel, kleding, water, elektriciteit en verwarming op ons te nemen, maar ook met betrekking tot de ziektekosten- en langdurige zorgverzekering", legt het hoofd van het arbeidsbureau in Warendorf, Dr. Ansgar Seidel, uit. Hiervoor hebben de arbeidsbureaus in 2018 in totaal ruim 400 miljoen euro uitgekeerd.

Goede vooruitzichten

Hoewel de economie 2019 met minder stuwkracht is begonnen en het economisch momentum vertraagt, blijven de voorwaarden voor solide groei goed. De bereidheid van bedrijven om personeel aan te nemen, met name in het mkb, blijft hoog: 30 procent van de bedrijven in de regio Münsterland is van plan hun personeelsbestand in 2019 uit te breiden, zo blijkt uit een enquête van de Industrie- und Handelskammer Nordwestfalen. Bijna alle ondervraagde bedrijven omschrijven hun huidige bedrijfssituatie als goed of bevredigend.

"Onder deze algemene voorwaarden zouden wij ons meer willen richten op mensen die al heel lang afhankelijk zijn van een SGB II-uitkering. Voor hen zijn er in 2019 nieuwe perspectieven op de arbeidsmarkt, niet in de laatste plaats door nieuwe financieringsmogelijkheden in het kader van de Wet Participatiekansen", aldus de gezamenlijke vooruitblik van de managers van de arbeidsbureaus.

uw contact

Julia Roesler
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Julia Roesler

Meer over het onderwerp

Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Terug naar het overzicht
Leer meer...