Service Onboarding | landelijke uitwisseling | Presse Münsterland e.V.
Uitwisseling van landelijke initiatieven voor geschoolde arbeid in Münster
© Münsterland e.V.
Persbericht

Vakkrachten voor de regio: Münsterland e.V. presenteert Service Onboarding@Münsterland op de landelijke uitwisseling van initiatieven voor vakkrachten in Münster

Initiatieven voor geschoolde arbeidskrachten geven belangrijke impulsen aan hun regio. Zij werven geschoolde werknemers en ondersteunen hen en terugkeerders bij het vinden van voet aan de grond in hun oude vaderland. Vertegenwoordigers van ongeveer 30 terugkeer- en immigratie-initiatieven uit heel Duitsland kwamen op 4 en 5 mei in Münster bijeen voor een uitwisselings- en netwerkbijeenkomst. Onder hen was de dienst Onboarding@Münsterland van Münsterland e.V., die vrijdag zijn diensten als contactpunt voor de gastregio Münsterland presenteerde.

Onder de titel "Land in zicht" leerden de deelnemers over voorbeeldige terugkeer- en immigratie-initiatieven en hun maatregelen en ontwikkelden zij nieuwe ideeën in workshops over het thema aanwerving van geschoolde arbeidskrachten in plattelandsgebieden.

Monika Leiking, hoofd van de dienst Onboarding@Münsterland, presenteerde de sterke punten van de regio en de bouwstenen van de dienst. "Een bijeenkomst als deze maakt duidelijk hoezeer we ons zorgen maken over het tekort aan geschoolde werknemers in heel Duitsland," zei ze en prees de gezamenlijke uitwisseling. "Onze zorgen en doelstellingen zijn vergelijkbaar. En toch zijn er van regio tot regio verschillende benaderingen om geschoolde werknemers te werven, dus we kunnen goed van elkaar leren."

Na de lezing gingen de deelnemers de praktijk in: bij AGRAVIS Raiffeisen AG, een toonaangevend agrarisch handelsbedrijf, werd tijdens een rondleiding door het bedrijf ook ingegaan op het veiligstellen van geschoolde arbeidskrachten vanuit het perspectief van de werkgever. Marlene Spanke, expert op het gebied van werving en employer branding bij AGRAVIS, verklaarde: "Ook wij in de bedrijfsvestiging in Münster voelen het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en hechten daarom veel belang aan een succesvolle integratie van onze nieuwe medewerkers in het bedrijf en in hun woonplaats. Daarom waarderen wij de samenwerking met de Onboarding-service zeer, omdat onze sollicitanten advies kunnen krijgen over vragen over wonen en leven in het Münsterland die wij zelf niet kunnen beantwoorden of zelfs helemaal niet gesteld worden. De impact van het onboardingproces wordt vaak onderschat."

AGRAVIS is lid van het werkgeversnetwerk van de dienst Onboarding@Münsterland, die op de website www.muensterland.com/onboarding topwerkgevers in de regio presenteert en deze met online campagnes landelijk promoot.

De deelnemers waren het erover eens dat locatiebeslissingen in de toekomst ook voor internationale professionals steeds belangrijker zullen worden. "Met de dienst Onboarding@Münsterland willen we ons ook meer in deze richting ontwikkelen", besloot Monika Leiking.

Het tweedaagse evenement werd uitgevoerd door het netwerkbureau INQA en het netwerk "Hüben & Drüben - Dein Bundesnetzwerk für Rückkehr- und Zuzugsakteure" samen met Münsterland e.V..

In opdracht van het Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) en in het kader van het Initiatief Nieuwe Arbeidskwaliteit (INQA) ondersteunt het INQA-netwerkbureau de werkzaamheden van netwerken voor het waarborgen van geschoolde arbeidskrachten in het hele land.

www.muensterland.com/onboarding

Beelden downloaden

De volgende afbeeldingen mogen worden gebruikt voor media-aandacht in verband met dit persbericht. Als u deze voor andere doeleinden nodig heeft, neem dan contact op met presse@muensterland.com.

Uw contactpersonen

Monika Leiking
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Monika Leiking
Hoofd Service Onboarding@Münsterland

0049 2571 94 93 15

Franziska Gähr
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Franziska Gähr

Meer over dit onderwerp

Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Naar het overzicht
Alle persberichten
Leer meer...