Pers | Regionaal Bureau Münsterland | Samenwerkingsbijeenkomst
© Münsterland e.V.

Voor een sterke arbeidsmarkt: regionaal agentschap Münsterland richt zich in 2020 nog meer op geschoolde werknemers

Het werk van het Regionaal Bureau Münsterland zal in de toekomst nog meer in het teken staan van het aantrekken van gekwalificeerd personeel in de zorg. Dit heeft de stuurgroep van het Regionaal Bureau dinsdag duidelijk gemaakt tijdens de jaarlijkse samenwerkingsbijeenkomst met vertegenwoordigers van het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken van NRW (MAGS) op de luchthaven Münster/Osnabrück.

"Vorig jaar is het Regionaal Bureau er opnieuw in geslaagd om met concepten, programma's en projecten de arbeidsmarkt in het Münsterland te versterken en samen met de adviescentra in de regio zowel werkgevers als werknemers te ondersteunen", aldus dr. Olaf Gericke, districtsbestuurder van het district Warendorf en voorzitter van de stuurgroep. "Met name financieringsinstrumenten zoals potentieeladvies en de NRW-onderwijscheque zijn van groot belang voor het midden- en kleinbedrijf. Hier is het Münsterland al jaren koploper in NRW als het gaat om het aantal gevallen."

Tegenover de vertegenwoordigers van het ministerie, Stefan Kulozik en Mareike Niemeyer, alsmede Friedel Damberg van de Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.), wezen de stuurgroepleden op de positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid in Münsterland. De leden van het stuurcomité waren het erover eens dat dit nog positiever zou kunnen uitvallen indien met name geschoolde arbeidskrachten in grotere getale beschikbaar zouden zijn.

Daarom speelt het veiligstellen van geschoolde arbeidskrachten een belangrijke rol in de werkplanning van het Regionaal Agentschap voor 2020. Dit jaar ligt de nadruk onder meer op het thema "zorg". Want niet alleen werken er steeds meer mensen in de gezondheids- en sociale zorgsector. Ook de gemelde banen in de verpleging en de geriatrische zorg blijven steeds langer onvervuld, terwijl het aantal gevallen van verpleging toeneemt. "Netwerkvorming in de hele regio Münsterland is noodzakelijk om het tekort aan geschoold verplegend personeel tegen te gaan", benadrukte Julia Roesler, hoofd van het Regionaal Bureau Münsterland. "Niet alleen sollicitanten moeten worden overtuigd, bedrijven moeten ook hun sterke punten laten zien. Het doel is het imago van het beroep te verbeteren, vooroordelen weg te nemen en het positieve te belichten."

Zo wil het regionale bureau de ondersteuningsprogramma's voor managementconsultancy ook in zorginstellingen meer bekendheid geven en de drempelvrees wegnemen die vaak bestaat. Zo is het de bedoeling de consulentenprogramma's te presenteren op een gezamenlijke bijeenkomst van verschillende zorginstellingen, met informatiestands deel te nemen aan conferenties en congressen en een voorlichtingsevenement te organiseren voor consulenten van de programma's in Münsterland.

Daarnaast blijft het thema digitalisering een belangrijke rol spelen in de werkzaamheden van het Regionaal Bureau Münsterland. Met ideeënlabs en evenementen over dit onderwerp is de aandacht tot dusver vooral uitgegaan naar bedrijven. Nu moet nog meer aandacht worden besteed aan de gevolgen van de digitalisering voor de arbeidsomstandigheden en de kwalificaties van de werknemers. Daarbij geeft het regionale agentschap impulsen en laat het ontwikkelingsmogelijkheden zien - niet alleen via de programma's ter ondersteuning van het arbeidsmarktbeleid, maar ook via evenementen en workshops.

uw contactpersonen

Julia Roesler
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Julia Roesler
Mareike Meiring
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Mareike Meiring

Meer over het onderwerp