Denktank Digitalisering Data Pers Münsterland e.V.
Een van de deelnemers aan de denktank met een VR-bril op.
© Detlef Muckel

Of het nu gaat om productie, gezondheid of digitalisering: de toekomst ligt in gegevens

Denktanks Münsterland bespreken toekomstige technologieën

Goede gegevens zijn essentieel voor nieuwe technologieën. Dit is net zo belangrijk op het gebied van kunstmatige intelligentie en genetwerkte productie als op het gebied van de gezondheidstechnologie. Drie van de Münsterlandse denktanks in het kader van het project Enabling Networks Münsterland hebben nu van gedachten gewisseld over de richting waarin deze gebieden zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen en welk potentieel er in Münsterland is. Tijdens hun derde bijeenkomst bespraken de denktanks "De weg naar genetwerkte productie", "Gezond blijven - een leven lang" en "Digitaal Münsterland" onderwerpen als de waarde van goede gegevens, analytische processen in de diagnostiek en het gebruik van kunstmatige intelligentie in het MKB.

"Elk van de denktanks heeft zijn eigen onderwerp. Desondanks werd duidelijk dat bijna geen enkele toekomstige technologie zonder het gebruik van digitalisering, kunstmatige intelligentie en genetwerkte gegevens kan", benadrukt Bernd Büdding, hoofd van het project Enabling Networks Münsterland bij Münsterland e.V. Alle drie denktanks ontvingen zij boeiende input van het Fraunhofer-Institut für Systemen- und Innovationsforschung ISI. Het instituut had vooraf een prognose-analyse uitgevoerd en bracht nu verslag uit over relevante technologieën in de komende vijf tot tien jaar op de respectieve gebieden.

In de denktank "Op weg naar een genetwerkte productie" hebben de leden uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de netwerken verschillende thema's geïdentificeerd die voor het Münsterland van groot belang zijn. Zij menen met name dat er nog potentieel zit in technologieën die de reële en de digitale wereld in staat stellen naar elkaar toe te groeien, alsook in 3D-printing of nieuwe beeldvormingsprocessen zoals speciale camerasystemen en sensoren.

De leden van de denktank "Gezond blijven - een leven lang" hebben zich gebogen over de vraag hoe analytische processen en slimme technologieën kunnen worden samengebracht onder de noemer "Slimme zorg". De spil hierbij zijn de gegevens die over een persoon worden verzameld en die ook inzichten kunnen verschaffen voor bijvoorbeeld zorg en diagnostiek.

De denktank "Digital Münsterland" richtte zich op het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in het MKB. Dit komt doordat AI vaak heel geschikt is voor gebruik in het MKB, maar bedrijven er niet het getrainde oog voor hebben. Of zij zien er bewust van af omdat trainingsgegevens ontbreken en het soms nog moeilijk is de beslissingen van de AI te begrijpen.

De besproken onderwerpen zullen nu op de volgende vergadering opnieuw worden behandeld. Vervolgens willen de leden werken aan verdere project- en samenwerkingsideeën. Bovendien is voor het najaar een bijeenkomst van alle leden van de denktank gepland, zodat ook zij elkaar kunnen leren kennen en kunnen netwerken. Een verkenningstocht naar innovatie staat ook op de agenda. Er zijn excursies gepland naar plaatsen waar reeds bijzondere ontwikkelingen kunnen worden waargenomen. Deze inspiratie zal vervolgens terugvloeien naar de regio en op evenementen worden gepresenteerd.

Een overzicht van alle denktanks en hun leden is te vinden op muensterland.com/enabling.

Meer over Enabling Networks Münsterland

Als regionaal netwerkinitiatief en opvolger van Enabling Innovation Münsterland ondersteunt Enabling Networks Münsterland sinds de projectstart in september 2019 bedrijven en universiteiten in Münsterland bij het ontwikkelen van innovaties, de implementatie ervan en het vinden van de juiste partners voor het project. Het project bestaat uit twee pakketten maatregelen: Het tweede onderdeel, naast de denktanks, is technologieverkenning. Het gaat hierbij om de oprichting van vijf technologiescouts die bedrijven ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe innovaties.

Het projectnetwerk met Münsterland e.V. als leidende partner bestaat uit de bureaus voor bedrijfsontwikkeling van de districten in het Münsterland en het Münster Technologie Stimuleringsbureau, alsmede de transferbureaus van de regionale universiteiten en vijf gespecialiseerde instellingen die innovaties in hun sectoren bevorderen. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken van NRW in het kader van de EFRO-oproep "Regio.NRW".

Afbeelding downloaden

De volgende afbeeldingen mogen worden gebruikt voor berichtgeving in de media in verband met dit persbericht. Als u het voor andere doeleinden nodig heeft, neem dan contact op met presse@muensterland.com.

Uw contactpersonen

Mareike Meiring
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Mareike Meiring

Meer over het onderwerp

Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Naar het overzicht
Alle persberichten
Leer meer...