Denktanks | Netwerken mogelijk maken | Innovaties | Münsterland
De denktanks vormen een netwerk van verschillende actoren in de regio Münsterland.
© Münsterland e.V.
Denktanks

De denktanks van Münsterland

Innovaties maken een regio klaar voor de toekomst - en ontstaan vaak juist daar waar veel knappe koppen uit verschillende vakgebieden samenkomen. Dat is precies het doel van de regionale denktanks die in het voorjaar van 2020 in het kader van het project Enabling Networks Münsterland onder leiding van Münsterland e.V. zijn opgericht. Waar liggen de bijzondere kansen en innovatieve competenties van het Münsterland? Hoe kan de regio zich nog beter positioneren? Vertegenwoordigers van bedrijven, onderzoeksinstellingen en regionale netwerken zochten in de denktanks naar antwoorden op deze en andere vragen.

Door de uitwisseling in de denktanks zijn al spannende ideeën ontstaan waarmee de innovatiecompetenties van de regio verder kunnen worden ontwikkeld. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe netwerken, nieuwe samenwerkingsprojecten of nieuwe opleidingen. Ook al eindigt het financieringsproject in december 2022, de leden van de denktanks zullen ook in de toekomst ideeën uitwisselen en aan hun ideeën werken om het Münsterland als innovatieve economische regio vooruit te helpen.

De vijf denktanks van Münsterland houden zich bezig met de volgende hoofdthema's:

Deskundigheid op het gebied van innovatie

De vijf innovatiecompetentiegebieden van het Münsterland vormen de basis voor de denktanks. Aangezien het Münsterland op deze gebieden bijzonder geschikt is, is het innovatiepotentieel hier bijzonder groot:

Uw contactpersonen

Bernd Büdding
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Sonja Raiber
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Sonja Raiber
Project "Activerende netwerken Münsterland

0049 2571 94 93 06

Meer over het onderwerp