Münsterland is Klimaatland | Mecenaat | Presse Münsterland e.V.
v.l. Klaus Ehling, raad van bestuur van Münsterland e.V., districtspresident Andreas Bothe, Ulf C. Reichardt, voorzitter van de raad van bestuur van NRW.Energy4Climate
© Bezirksregierung Münster
Persbericht

Districtsvoorzitter Andreas Bothe wordt beschermheer van de campagne "Münsterland is klimaatland".

CO2 besparen, duurzaam eten of een klimaatvriendelijke tuin aanleggen: Iedereen kan iets doen voor de bescherming van het klimaat. Sinds de start in 2021 toont de campagne "Münsterland is klimaatland" burgers voorbeelden van goede praktijken uit de regio en geeft klimaattips voor thuis. Andreas Bothe, districtspresident van Münster, neemt het beschermheerschap van de klimaatcampagne op zich en onderstreept daarmee het belang van regionale klimaatbescherming. De campagne is het resultaat van het initiatief "Münsterland ist Klimaland" (Münsterland is klimaatland), waarbij de vier districten van het Münsterland en de stad Münster hun krachten hebben gebundeld met 61 gemeenten uit de regio om gezamenlijk de burgers aan te sporen tot actie voor het klimaat. De campagne wordt gecoördineerd door de regionale beheersorganisatie Münsterland e.V. en het staatsagentschap voor energie- en klimaatbescherming NRW.Energy4Climate.

Districtsvoorzitter Andreas Bothe: "We weten allemaal dat de strijd tegen de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een taak van de eeuw is. Ook voor NRW brengt dit grote uitdagingen met zich mee waarvoor dringend oplossingen moeten worden gevonden. Om van NRW met succes de eerste klimaatneutrale industrieregio van Europa te maken, moeten we de handen ineenslaan. Met de klimaatcampagne "Münsterland is klimaatland" geven de gemeenten een belangrijk signaal. Voor een succesvolle klimaatbescherming is engagement op lokaal niveau onontbeerlijk." Münsterland is al op de goede weg, zei hij. "De campagne toont bijvoorbeeld betrokken burgers die bij de renovatie van oude huizen duurzame en energetische oplossingen toepassen."

Klaus Ehling, bestuurslid van Münsterland e.V., ziet in de campagne een grote meerwaarde voor de regio: "Dicht bij de natuur staan zit in het DNA van de mensen in het Münsterland. De hoge levenskwaliteit in onze regio is een van onze grote troeven, die we moeten behouden. Met de klimaatcampagne willen we nog meer inwoners stimuleren om duurzaam te leven en zich thuis of met de lokale gemeenschap in te zetten voor klimaatbescherming om zo gezamenlijk onze bijdrage te leveren aan het goede leven in het Münsterland."

Ulf C. Reichardt, CEO van NRW.Energy4Climate: "De klimaatcampagne heeft met districtsvoorzitter Andreas Bothe een belangrijke pleitbezorger in de regio gekregen. De campagne maakt klimaatbescherming concreet. Steden en gemeenten spelen een beslissende rol in de klimaatbescherming, omdat hier concrete projecten kunnen worden geïnitieerd en gerealiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, in de warmtetransitie of in de bouwsector. Alleen samen kunnen we de energie- en warmtetransitie aanjagen - onze regiokantoren helpen daarbij ter plaatse." De contactpersonen in Münster zijn sinds 1 april 2022 NRW.Klimanetzwerker Christian Böckenholt en sinds 1 februari 2023 NRW.Klimanetzwerker Carolin Wicke. Zij ondersteunen onder andere de gemeenten en districten bij de uitvoering van de klimaatcampagne.

De campagne "Münsterland is klimaatland" communiceert informatie over de thema's hernieuwbare energie, renovatie van gebouwen, gebruikersgedrag, mobiliteit en aanpassing aan klimaateffecten en presenteert nuttige tips en informatie op www.muensterland.com/klimaland. Voor de lokale implementatie zijn mediapakketten, aan het merk Münsterland aangepaste Klimaland-campagnesjablonen, reclame- en informatiemateriaal beschikbaar voor alle actoren, met name voor klimaatbeschermingsmanagers, die nog kunnen worden aangevuld met de respectieve gemeentelijke logo's. Op die manier hebben gemeenten de mogelijkheid om via sociale media, persberichten, posters en flyers hun burgers steeds meer op te roepen om deel te nemen aan evenementen, lokale campagnes en zich in te zetten voor hun woonplaats. Bovendien worden aanbevelingen voor actie en kennis over het thema klimaatbescherming overgebracht.

Meer informatie over de thema's van de campagne "Münsterland is Klimaatland" en een overzicht van de betrokken gemeenten vindt u op www.muensterland.com/klimaland.

Beelden downloaden

De volgende afbeeldingen mogen worden gebruikt voor media-aandacht in verband met dit persbericht. Als u deze voor andere doeleinden nodig heeft, neem dan contact op met presse@muensterland.com.

Uw contactpersonen

Ute Schmidt-Vöcks
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Franziska Gähr
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Franziska Gähr

Meer over dit onderwerp

Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Naar het overzicht
Alle persberichten
Leer meer...