Klimaatbescherming Münsterland | Münsterland is klimaatland | Energie
Münsterland is klimaatland
© Münsterland e.V./Kai Marc Pel
Natuurlijk mooi ...
Münsterland is klimaatland

Münsterland is klimaatland

Münsterland is Klimaland: Onder deze titel presenteren wij ons als een regio die staat voor HET GOEDE LEVEN - nu en in de toekomst! Dit houdt in dat wij zuinig omgaan met natuurlijke en menselijke hulpbronnen, klimaatvriendelijk werken en gezonde leefomstandigheden creëren. Wij willen het Münsterland toekomstbestendiger maken voor HET GOEDE LEVEN van de huidige en toekomstige generaties. Wij kunnen daar allemaal aan bijdragen. Help ons en maak van Münsterland een klimaatland!

Op deze pagina geven wij informatie over vijf belangrijke gebieden van klimaatbescherming uit uw dagelijks leven en geven wij tips hoe u kunt helpen om van Münsterland een klimaatland te maken.

Wij zijn de districten Borken, Coesfeld, Steinfurt en Warendorf, de stad Münster en Münsterland e.V., die als netwerkcentrum de klimaatwerkzaamheden van de regio coördineert, alsmede de staatsorganisatie NRW.Energy4Climate. Met een Münsterland-brede campagne voor klimaatbescherming brengen we deze kwesties samen met de gemeenten naar onze regio.

Tips voor klimaatbescherming

Münsterland is klimaatland" betekent ook dat iedereen iets kan doen! Hier presenteren wij verschillende onderwerpen waar u actief kunt worden. Of het nu gaat om klimaatvriendelijke mobiliteit, het verduurzamen van je voeding, het energiezuiniger maken van je huis of het planten van een klimaatvriendelijke tuin: Als veel mensen uit het Münsterland meedoen, kunnen we samen HET GOEDE LEVEN in de regio ondersteunen.

Hier vindt u tips, aanwijzingen en informatie:

Iedereen kan iets doen voor het klimaat - bijvoorbeeld op een bakfiets rijden Iedereen kan iets doen voor het klimaat - bijvoorbeeld op een bakfiets rijden
© Münsterland e.V./Philipp Fölting
Klimaattips voor thuis
Leer meer...

Klimaatbeschermingsgezichten in Münsterland

In Münsterland zijn er al veel mensen die actief zijn op het gebied van klimaatbescherming en van Münsterland een klimaatland maken. Wij laten u kennismaken met de gezichten en verhalen van deze "klimaatlanden" en misschien inspireren zij u om mee te doen. Omdat ze het allemaal laten zien: Zelfs kleine maatregelen kunnen grote gevolgen hebben.

Meer over het onderwerp klimaatbescherming

Actoren in klimaatland

  • De acteurs

    Meer informatie over de medewerkers aan "Münsterland is Klimaland" en hun projecten.

    Meer

Verklaring van de beschermheer van de campagne "Münsterland is Klimaatland".

Andreas Bothe, voorzitter van de districtsregering van Münster Andreas Bothe, voorzitter van de districtsregering van Münster
© Krentz Photography
Andreas Bothe, Regierungspräsident Bezirksregierung Münster:

"We weten allemaal dat de strijd tegen de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een taak van de eeuw is. Ook voor NRW levert dit grote uitdagingen op waarvoor dringend oplossingen moeten worden gevonden. Om van NRW met succes de eerste klimaatneutrale industriële regio van Europa te maken, moeten we de handen ineenslaan. Een vereiste is dat economisch beleid en klimaatbescherming samen worden bekeken - de bescherming en het behoud van onze natuurlijke bestaansmiddelen, goede banen en sociale zekerheid en rechtvaardigheid sluiten elkaar niet uit.

Voor een succesvolle klimaatbescherming is inzet op lokaal niveau onontbeerlijk. Vaak helpt het om naar de regio te kijken: welke goede ideeën, activiteiten en projecten bestaan er al naast de deur? Met de campagne "Münsterland is Klimaatland" hebben we een platform dat partners in het hele Münsterland met elkaar verbindt. De gemeenten die zich hebben verbonden aan de klimaatcampagne leveren een gezamenlijke bijdrage aan de klimaatbescherming in onze regio.

Info voor gemeentelijke actoren

Uw contactpersonen

Ute Schmidt-Vöcks
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Carolin Wicke
© Marc Thürbach
Christian Böckenholt
© Marc Thürbach