Münsterland | Netwerk | Robotica | Automatisering | Bedrijf
Netwerken: regionale spelers op enablingcamp2018.
© Münsterland e.V.
Netwerken en clusters

ARC - Centrum voor automatisering en robotisering in Westmünsterland

Het ARC biedt bedrijven in de regio ondersteuning bij de invoering van robotica- en automatiseringstechnologie. Een doorslaggevende component is de intensievere samenwerking van de bedrijven onderling en met de universiteiten: Kennisoverdracht, wetenschappelijke toepassingsanalyse, advisering of haalbaarheidsstudies moeten worden bevorderd.

Met het netwerk "Robotica voor het MKB" heeft het ARC een eerste accent in de regio gelegd - een vereniging van middelgrote bedrijven uit de sectoren machinebouw, metaalverwerking, elektrotechniek en veiligheidstechniek met deskundigen van de Westfaalse Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen in Bocholt en de Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen in Münster. Deze alliantie moet worden uitgebreid tot een regionaal competentienetwerk.

Diensten

Het netwerk biedt zijn leden

  • Directe contactpersonen bij diverse universiteiten
  • Contacten met instituten en andere wetenschappelijke centra
  • Contact met mogelijke partners uit de economie
  • Contact met andere netwerken in Duitsland
  • Informatie over lopende onderzoeksprojecten

Uw contactpersoon bij het netwerk

Daniel Scheidle
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Projectbeheer