Münsterland | Netwerk | Economie | Bedrijfsleven | Uitwisseling
Netwerken: regionale spelers op enablingcamp2018.
© Münsterland e.V.
Netwerken en clusters

Netwerken en clusters in het Münsterland

Uitwisseling is een essentiële succesfactor voor sterke en creatieve ondernemingen. Als u veel met andere ondernemers, spelers of belanghebbenden praat, is het gemakkelijker om samenwerkingspartners voor uw project te vinden, nieuwe ideeën op te doen, impulsen te krijgen of nieuwe investerings- en ontwikkelingsmogelijkheden te herkennen. In de netwerken van onze regio heeft u de gelegenheid om gelijkgestemden of mensen met andere ideeën te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en gemeenschappelijke wegen te bewandelen. De clusters van de regio's laten u zien in welke economische sectoren het Münsterland bijzonder goed is.

De Münsterland e.V. brengt als netwerkcentrum van de regio ook veel economische actoren uit het Münsterland samen en ondersteunt met name projecten die alleen in een netwerk kunnen worden ontwikkeld. Het doet dit in de vorm van financiering van projecten zoals ondersteunende netwerken, evenementen of workshops.

Netwerken in Münsterland

 • Robot & Automatisch © ARC

  Het Centrum voor Automatisering en Robotisering in Westmünsterland (ARC) ondersteunt bedrijven in de regio bij de invoering van geschikte technologie. Een doorslaggevende component is de intensievere samenwerking van de bedrijven onderling en met de universiteiten.

  Meer
 • bioanalytics-muenster © bioanalytik-muenster

  bioanalytik-muenster is een regionaal netwerk van universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en transferinstellingen. Het biedt een centraal communicatie- en informatieplatform voor wetenschappers, ondernemers, investeerders en het geïnteresseerde publiek op het gebied van bioanalyse.

  Meer
 • digitaal centrum © Digital Hub münsterLAND

  De Digital Hub münsterLAND bevordert de digitale economie door een netwerk te vormen van bedrijven, wetenschappers, instellingen, verenigingen en startups. Het kernidee van de Hub is dat creatieve startups samen met gevestigde bedrijven innovatieve digitale bedrijfsprocessen en -modellen aansturen.

  Meer
 • Geonetwerk © Geonetzwerk Münsterland

  Het Geonetzwerk Münsterland is een vereniging van instellingen en bedrijven die zich bezighouden met de beschikbaarstelling en verwerking van geo-informatie. Doel: De samenwerking in de regio versterken en aandacht creëren voor de bijzondere competenties in het Münsterland.

  Meer
 • Gezondheidseconomie © Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V.

  Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V. bundelt de competenties op het gebied van de gezondheidszorg in Münsterland. De vereniging ondersteunt onder meer bedrijven en onderzoeksinstellingen in de gezondheidszorg bij het netwerken.

  Meer
 • Oppervlakte NRW © Netzwerk Oberfläche NRW

  Het Surface Network NRW initieert en bevordert innovatieprocessen in de oppervlaktetechnologie. Bedrijven, bureaus voor bedrijfsontwikkeling en universiteiten zijn lid en bieden u de juiste knowhow.

  Meer

Aanbiedingen van de Münsterland e.V.

Clusters in het Münsterland

Clusters zijn netwerken van bedrijven, onderzoeksinstellingen en complementaire actoren die bijzonder concurrerend zijn als gevolg van nauwe onderlinge afhankelijkheden. Om samenwerkingsverbanden te ondersteunen heeft Münsterland e.V. in nauwe samenwerking met de partners in de regio een clustermanagement opgezet en in het kader van het project "Enabling Innovation" innovatiecompetentiegebieden geïdentificeerd.

Meer informatie...

Uw contactpersonen

Bernd Büdding
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina

Meer over de werkregio Münsterland