Netwerk | Münsterland | Geo-informatie | Verwerking | Onderneming
Netwerken: regionale spelers op enablingcamp2018.
© Münsterland e.V.
Netwerken en clusters

Geonetwerk Münsterland

Het Geonetzwerk Münsterland is een vereniging van instellingen en bedrijven in de regio Münsterland die zich bezighouden met de beschikbaarstelling en verwerking van geo-informatie. Doel van het netwerk is de samenwerking in de regio te versterken en bekendheid te geven aan de bijzondere competenties in het Münsterland op het gebied van geo-informatie. Doel van het geo-netwerk is, het Münsterland tot een competentiegebied op het gebied van de geo-informatie-economie te maken.

Diensten

  • de vorming van netwerken van actoren uit administratie, economie en wetenschap
  • beroepsuitwisseling en regionale technologieoverdracht
  • gezamenlijke projecten voor de ontwikkeling van innoverende oplossingen voor de verstrekking en het gebruik van geo-informatie
  • de bewustmaking van het publiek voor de vele
  • toepassingsgebieden van geodata en geo-informatie
  • gerichte marketing en bemiddeling van contactpersonen voor de geo-competenties van de regio

Uw contactpersoon bij het netwerk