Activerende netwerken | Innovatie | Projectgegevens | Partners | Financiering
Kick-off evenement van Enabling Innovation in Münster.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Innovatie bevorderen met een plan
Innovatie mogelijk maken Münsterland

Het financieringsproject

Enabling Innovation was een regionaal samenwerkingsproject dat de essentiële mogelijkheden van het Münsterland op het gebied van innovatie bundelde met als doel een structurele en duurzame verbetering van innovatiebevordering en innovatiemarketing.

Deze bijzondere mogelijkheden voor het Münsterland vloeien voort uit een onderscheidende regionale onderzoekscompetentie en de zeer gespecialiseerde, meestal middelgrote, economische structuur. De nadruk van het project lag op het verbeteren van de netwerkvorming van deze twee innovatiestimulansen en het samenwerken aan innovaties.

Het project bood strategische en praktische benaderingen van oplossingen waarbij de verschillende doelgroepen uit het bedrijfsleven en de wetenschap vanuit verschillende invalshoeken werden benaderd (technology push en technology pull). Tot slot vulden de projectresultaten elkaar aan tot een holistische en duurzame innovatiestrategie op lange termijn - Enabling Innovation Münsterland.

Projectgegevens

Titel van het project Innovatie mogelijk maken Münsterland
Projectpartner
 • Leadpartner (Coördinatie) Münsterland e.V.
 • Technologiepromotie Münster
 • Economische ontwikkeling Coesfeld
 • Economisch ontwikkelingsgebied Borken
 • Economische ontwikkeling Steinfurt
 • Economisch ontwikkelingsgebied Warendorf
 • AFO WWU Münster
 • Transferagentschap FH Münster
 • Universiteit van Westfalen
Totaal volume

2.101.177 Euro

Financiering


80 % financiering
Subsidie van de deelstaat NRW met middelen van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014 - 2020

Uitvoeringsperiode 01.03.2016 – 30.03.2019
Doelstellingen
 • Netwerken voor innovatiebevordering in de regio Münsterland (transparantie)
 • Samenbrengen van regionaal onderzoek en de behoeften van het bedrijfsleven
 • Identificatie van innovatiecompetentiegebieden
 • Gerichte ondersteuning van netwerken en sleuteltechnologieën
 • Locatiemarketing "Innovatieregio Münsterland
Doelgroepen
 • Bedrijfsvertegenwoordigers/bedrijfsdirecteuren
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Mensen met belangstelling voor innovatie
Maatregelen
 • Gecoördineerde regionale strategie en benchmark voor innovatiebevordering
 • Gezamenlijke regionale projecten met bedrijven en onderzoeksinstellingen op het gebied van innovatievaardigheden
 • Ontwerp en uitvoering van individuele instrumenten ter ondersteuning van innovatie
 • Workshops/reeks evenementen Innovatie mogelijk maken

Projectpartner

Transportband

Terug naar "Innovatie mogelijk maken