Culturele promotie | Tips | Antwoorden op veelgestelde vragen

FAQ - Vragen en antwoorden over het onderwerp "culturele promotie

Hebt u vragen over financiële steun voor uw project? Geen probleem. Niemand weet alles! Daarom heeft de Kulturbüro hier de antwoorden op de meest gestelde vragen gebundeld.

Indien u verder advies nodig hebt, kunt u ons altijd bellen of een e-mail sturen.

Culturele dienst Münsterland
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Kulturbüro Münsterland
Culturele dienst Münsterland

0049 2571 949300

Vaak gestelde vragen

Welke ondersteuningsprogramma's zijn er?

Cultuurbeoefenaars uit het Münsterland kunnen in de eerste plaats financiële steun aanvragen uit het subsidieprogramma van het regionale cultuurbeleid van de deelstaat of uit de subsidie van de stichting Kunst en Cultuur Münsterland. Andere financieringsprogramma's, bijvoorbeeld van de deelstaat NRW, de federale overheid of de EU, zijn te vinden in het financieringskompas. Het Kulturbüro adviseert u graag bij het vinden van het juiste financieringsprogramma voor uw project.

Wat moet ik doen voor een subsidie?

Voor alle financieringsprogramma's moet u een aanvraag indienen. Dit klinkt vaak bureaucratischer dan het is, en de Kulturbüro ondersteunt u bij dit proces. En voor veel aanvragers helpt dit proces om zich te concentreren en duidelijk te worden over de doelstellingen van het project. Dit helpt ook, bijvoorbeeld voor later public relations werk. Dus: de inspanning is zeker niet voor niets geweest!
Bovendien moet je in de loop van het project en tegen het einde ervan steeds opnieuw verslag uitbrengen over je project. Uiteraard moet u ook bewijzen dat u het geld hebt gebruikt voor de in de aanvraag beoogde doeleinden. Maar dat moet je ook doen als je sponsors hebt.

Hoeveel geld kan ik krijgen?

Dit hangt sterk af van het financieringsprogramma. De meeste programma's bieden financiering tegen een zogenaamd "financieringspercentage" van maximaal 50%. Dit betekent dat als u de totale kosten (100 procent) voor uw project in uw aanvraag raamt op 10.000 euro, het financieringsprogramma u een subsidie van maximaal 5.000 euro (50 procent) kan toekennen. De rest moet u dan zelf bij elkaar zien te krijgen, bijvoorbeeld door sponsoring, donaties, entreegelden, enzovoort (dit wordt "eigen bijdrage" genoemd). (Dit wordt de "eigen bijdrage" genoemd).

Wat is een "persoonlijke bijdrage"?

De eigen bijdrage is het bedrag dat u voor uw project moet bijeenbrengen naast de subsidie van een financieringsprogramma. Als het maximale financieringspercentage van een financieringsprogramma 50 procent is, moet u de andere 50 procent van de projectkosten zelf financieren. "Zelf" betekent in dit geval niet dat je je persoonlijke bankrekening moet plunderen, maar dat je moet zoeken naar andere mogelijkheden, zoals sponsoring, crowdfunding, donaties, entree-opbrengsten, enz. Het is belangrijk de kosten vooraf realistisch in te schatten, zodat u uiteindelijk niet het geld tekort komt voor een buitengewoon project.

Hoe lang duurt het voordat ik geld krijg nadat ik een aanvraag heb ingediend?

Dit hangt ook af van het respectieve financieringsprogramma. In de meeste gevallen is er een adviescommissie of jury die over de ingediende aanvragen beslist. De aanvragen worden van tevoren opgesteld en ter beoordeling aan de jury voorgelegd. Tussen de uiterste datum voor de indiening van de kandidatuur en de juryvergadering gaan vaak enkele weken, soms zelfs maanden, voorbij. Bij een positief antwoord kan het ook nog een paar weken duren voordat u aanspraak kunt maken op de financiering. Het beste is om de contactpersonen te vragen naar hun ervaring met het desbetreffende financieringsprogramma.

Wat moet ik doen als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Een afwijzing kan verschillende redenen hebben, die niet altijd aan u kunnen worden meegedeeld. Vaak is de reden dat het onderwerp of de focus van uw project niet overeenstemt met de financieringscriteria van het programma. Laat je niet ontmoedigen. Er zijn verschillende financieringspotten waaruit steun kan worden verleend. Deze mogelijkheden afwijzen en zo nodig een nieuwe aanvraag indienen. Het is belangrijk dat u niet probeert uw project "aan te passen" aan een financieringsprogramma, maar dat u het juiste programma voor uw project vindt. Blijf trouw aan jezelf en je idee!

Kan ik voor hetzelfde project verschillende subsidies aanvragen?

Ja - en nee. Dit hangt ook af van het respectieve financieringsprogramma. Financiering sluit elkaar vaak uit als zij op dezelfde financieringsinstantie is gericht. Als uw aanvragen echter gericht zijn tot verschillende financieringsniveaus, bijvoorbeeld de gemeente, de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen en de federale overheid, zou dit niet echt een probleem mogen zijn. Het Kulturbüro kan u helpen de juiste financieringsbron te vinden.

Hoe ver moet ik met mijn project gevorderd zijn om financiering aan te vragen?

Dat hangt af van het financieringsprogramma dat u wilt gebruiken. Het ligt echter in de aard van de zaak dat het project nog niet in de uitvoeringsfase verkeert. Dit komt omdat het enige tijd duurt om de aanvraag te verwerken en goed te keuren. Je moet ook rekening houden met de deadlines, die voor veel programma's maar één keer per jaar vallen. Daarom is het zinvol om het idee van een financieringsaanvraag zo vroeg mogelijk in uw overwegingen mee te nemen - en tijdig advies in te winnen.

Welke aspecten van een project worden het meest bevorderd?

Dat hangt sterk af van het financieringsprogramma. Het programma voor regionaal cultuur beleid bijvoorbeeld vindt het positief als je voor een project zoveel mogelijk samenwerkingspartners kunt winnen. Want samen en in een netwerk ontstaan vaak veel creatievere ideeën dan alleen in een stille kamer. Informeer u goed over de financieringscriteria van het desbetreffende programma en probeer de kansen van uw project zo objectief mogelijk in te schatten. Maar wees voorzichtig: u moet uw project of idee niet volledig veranderen alleen maar om aan de criteria te voldoen. Als je dat doet, kan je je oorspronkelijke idee verliezen.

Andere onderwerpen